KOM 1 Uwolnij potencjał - podniesienie standardu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 149 800 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie standardu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży przez wyposażenie dwóch klubów piłkarskich z powiatu krakowskiego, tj. LKS „Błękitni" Modlnica oraz KS „Płomień 2010" Jerzmanowice, w niezbędny sprzęt sportowy, urządzenia i elementy do przygotowania boisk do zajęć szkoleniowych oraz akcesoria treningowe, takie jak: przenośne bramki treningowe, dresy, stroje sportowe i piłki. Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji aktywnego trybu życia w powiecie i wpłynie pozytywnie na młodzież, która będzie mieć doskonałe warunki do rozwijania swojego potencjału sportowego. Podsumowaniem projektu będzie organizacja dwóch turniejów w formie festynów sportowych, jeden w Modlnicy, a drugi w Łazach, z udziałem zaproszonych klubów i akademii piłkarskich z terenu Małopolski. W czasie trwania turnieju uczestnicy będą mieli możliwość spotkań i rozmów z zaproszonymi gośćmi - m.in. znanymi byłymi i obecnymi zawodnikami piłkarskiej Ekstraklasy.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 2 Przy szachownicy - poszerzamy obszary intelektu

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Przy szachownicy - poszerzamy obszary intelektu. W ramach zadania uczestnicy będą mieli okazję zagrać z mistrzami świata (organizacja symultan z Kamilem Mitoniem i Janem Krzysztofem Dudą). Zostaną również zorganizowane obozy szkoleniowe, a także Mistrzostwa Subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego, w tym szachowe mistrzostwa powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego i wielickiego. Zostaną wyposażone sprzętowo kluby i inne obiekty zainteresowane szachami. Przewidziana jest również promocja kariery sportowej uzdolnionej młodzieży (dofinansowanie startu 10 zawodników w jednym z prestiżowych turniejów międzynarodowych rozgrywanym w Polsce). W planach jest również organizacja w każdym powiecie pokazów filmów dokumentalnych i fabularnych o tematyce szachowej, przeprowadzenie konkursu plastycznego. Projekt promuje również wolontariat – jego celem jest mobilizacja wolontariuszy wokół planowanych zamierzeń, przez co będą rozwijane aktywne postawy obywatelskie służące solidarności międzypokoleniowej.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 3 Warsztaty z podróżowania w czasie - z genealogią na Ty!

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 90 000 zł

Wierzymy, że im więcej osób interesuje się swoją historią i gromadzi informacje na jej temat, tym lepiej dla ogólnej wiedzy i samych zainteresowanych. Wielka historia składa się z wielu indywidualnych biografii - jeśli je poznamy, lepiej zrozumiemy nasze dzieje, a społeczeństwo świadome swojej historii lepiej reaguje na wyzwania współczesności. Ta wiedza pomaga zintegrować społeczności lokalne, zaktywizować seniorów oraz rodziny do wspólnych, ciekawych i rozwijających aktywności, a także podtrzymać kontakt między pokoleniami. Warsztaty mają zwrócić uwagę na istotę poznania i zachowania historii rodzinnej, a także pokazania jak bardzo jest ona związana z historią lokalną. Projekt ma rozbudzać pasję i zainteresowania, pokazać jak wiele mówią o nas historie rodzinne, zachowane zdjęcia i dokumenty, co można z nich wyczytać. Przez dobrą zabawę i wspólne spędzanie czasu całych rodzin ma z kolei wpłynąć na wzmocnienie więzi rodzinnych oraz znalezienie wspólnych, rozwijających zajęć. Do udziału w cyklu warsztatów zapraszamy całe rodziny: rodziców z dziećmi, dziadków z wnuczętami, a nawet rodziny wielopokoleniowe, dzieci z rodzicami i dziadkami. W trakcie zajęć rodzinne drużyny będą poznawały własne korzenie, ciekawostki na temat swoich przodków, a wynikiem tego będzie budowanie przez nich drzew genealogicznych. Warsztaty pozwolą uczestnikom zdobyć wiedzę na temat pracy genealoga, zasad budowania drzewa genealogicznego. Uczestnicy odwiedzą miejsca zachowujące historię lokalną. Co więcej, dzięki zajęciom z „żywej fotografii" będą mogli cofnąć się w czasie i zobaczyć, jakie stroje nosiło się w przeszłości. Całość podsumuje „Piknik genealogiczny", podczas którego uczestnicy zaprezentują swoje drzewa (nad którymi pracowali przez pół roku), a także zostaną zaprezentowane wyniki warsztatu z „żywej fotografii", a całość uświetni koncert folkowego artysty.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 4 W kręgu wielkiej polskiej kultury

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 100 000 zł

Celem projektu jest aktywne uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, których celem jest poznawanie wielkiej kultury narodowej poprzez empiryczne poznanie skłaniające młodego odbiorcę każdego etapu edukacyjnego do aktywnego działania w czasie wolnym od nauki szkolnej. Projekt ma być wartościową alternatywą dla biernego spędzania czasu w świecie multimediów. W ramach projektu będą się odbywać zajęcia kulturowe, historyczne, plastyczne, sportowe (przygotowujące młodzież do świadomego odbioru wytworów kultury narodowej), z technologii informacyjnej i redakcyjne (które ułatwią uczestnikom projektu sporządzanie dokumentacji z realizacji zadań objętych projektem w formie: prezentacji, filmu, wystawy, pokazu fotograficznego, reportażu i felietonu). Kolejnym etapem będą wycieczki, konkursy i gry terenowe, które mają na celu utrwalenie wiedzy na temat kultury narodowej oraz aktywne i twórcze działania związane bezpośrednio z tematyką projektu. Warsztaty redakcyjne oraz z technologii informatycznej mają za zadanie uporządkowanie, usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy zdobytej na temat kultury narodowej. Zakup sprzętu multimedialnego ma służyć wykorzystaniu go do celów dydaktycznych założonych w projekcie. Będzie także służył w dalszej edukacji kulturowej będącej następstwem projektu.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 5 Pływaj z głową - nauka pływania i bezpieczeństwo nad wodą

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 144 700 zł

Nauka i doskonalenie pływania zarówno na basenie, jak i na wodach otwartych. Pierwsza pomoc i elementy ratownictwa wodnego. Jak zdrowo i bezpiecznie korzystać z infrastruktury wodnej, jak się zachowywać nad wodą.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 6 Futbolowe Skrzaty PPN Kraków w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

CEL GŁÓWNYM PROJEKTU: wsparcie dla klubów sportowych, które szkolą najmłodszych adeptów piłki nożnej w grupach skrzatów (dzieci w wieku 4-6 lat). W związku z wciąż rosnącą tendencją szkolenia dzieci w wieku przedszkolnym, w szczególności pod kątem rozwoju motorycznego, sprawnościowego, od kilku lat organizowane są rozgrywki sportowe w tej kategorii wiekowej (bez klasyfikacji punktowych), a unifikacja przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej wymogła na klubach konieczność posiadania bramek o nietypowych (dotychczas) rozmiarach 3x1 metr oraz piłek o najmniejszym rozmiarze 3. Projekt ma za zadanie wyposażyć kluby z Podokręgu Piłki Nożnej Kraków w ww. sprzęt do prowadzenia treningów i rozgrywek dla najmłodszych grup: - 40 kompletów bramek (po 2 na klub) o wymiarach 3 x 1 metr - 800 szt. piłek o rozmiarze 3 (po 20 na drużynę, w zależności od ilości drużyn zgłaszanych przez poszczególne kluby do rozgrywek prowadzonych przez PPN Kraków)

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 7 Kocham Piłkę - wsparcie młodzieżowych klubów piłkarskich w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 149 400 zł

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów piłkarskich działających na terenie gmin powiatu krakowskiego: Maszycanka Maszyce, AP Rudawa oraz powiatu proszowickiego: Wierzbowianka Wierzbno. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 360 kompletów (po 120 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce; - 360 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 120 szt. na klub); - 360 szt. wysokiej jakości toreb sportowych dla zawodników na sprzęt sportowy (po 120 szt. na klub); - zestawów nagłośnieniowych na potrzeby organizacji imprez sportowych; - laptopa wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie klubem; - kamery szerokokątnej na potrzeby nagrywania i analizy meczów oraz treningów.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 8 FutboLove Małopolskie dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF), działających na terenie gmin powiatu krakowskiego: Piast Skawina, Kmita Zabierzów, MAF. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 360 kompletów (po 120 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce; - 360 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 120 szt. na klub); - 360 szt. wysokiej jakości toreb sportowych dla zawodników na sprzęt sportowy (po 120 szt. na klub); - wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów beneficjentów; - organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym w szczególności zapewnienie profesjonalnych sędziów, animatorów, medali, pucharów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników. Na turniej wieńczący projekt zostaną zaproszone osobistości ze świata sportu, co będzie stanowić atrakcję dla uczestników – dzieci szkolących się w akademiach piłkarskich klubów-beneficjentów zadania.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 9 Łączy nas Football

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Zakup sprzętu treningowego do szkółek piłkarskich trenujących dzieci w wieku 6 -15 lat, zgodnych z unifikacją Polskiego Związku Piłki Nożnej. Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 10 Małopolska kocha siatkówkę – wsparcie szkółek siatkarskich z subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego i wielickiego, prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie klubów siatkarskich subregionu Krakowski Obszar Metropolitarny, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowane do szkółek, w których szkoli się w sposób ogólnodostępny dzieci, młodzież i dorosłych.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 11 ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch" - realizacja zajęć sportowych w powiecie miechowskim.

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 149 999,20 zł

"W zdrowym ciele, zdrowy duch'' - realizacja zajęć sportowych w powiecie miechowskim to projekt promocji i próby rozpowszechnienia korzystania z różnych form sportu i rekreacji możliwych do wykorzystania i realizacji przez mieszkańców województwa małopolskiego, a w szczególności powiatu miechowskiego. Poprzez szerokie spektrum możliwości, jakie dają infrastrukturalnie ośrodki sportowo-rekreacyjne, mieszkańcy będą mieli okazję zakorzenić w sobie nawyk aktywnego spędzania czasu. W ramach zadania przewiduje się m.in.: 1) organizację cyklicznych i systematycznych zajęć squasha dla dzieci i młodzieży zamieszkujących teren powiatu miechowskiego i proszowickiego. Zajęcia będą odbywały się w 6 grupach raz w tygodniu, po 60 minut, o stałych porach, w grupach 3-6 osób; 2) lekcje nauki pływania z elementami korekty wad postawy i rehabilitacji dla społeczności z powiatu miechowskiego. Działanie ma na celu objąć jak największą liczbę osób chcących poprawić swój stan zdrowia. Prowadzący zajęcia będą wprowadzali elementy rehabilitacyjne, koordynujące wady postawy prowadząc jednocześnie do lepszej jakości pływania. Zajęcia będą odbywać się na Krytej Pływalni w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. Zajęcia będą bezpłatne i dostępne dla każdego; 3) utworzenie sekcji pływackiej z bezpłatnymi zajęciami.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 12 Aktywna Małopolska

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Aktywna Małopolska to zadanie mające na celu rozwój istniejących sekcji sportowych, działających w ramach Ludowego Klubu Sportowego Niedźwiedź, Ludowego Klubu Sportowego Juvenia Prandocin oraz Ludowego Klubu Sportowego Słomniczanka Słomniki poprzez zakup sprzętu sportowego, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej oraz zapewnienie udziału w zawodach i rozgrywkach. Pragniemy stworzyć możliwie jak najlepsze warunki do rozwoju sportowych pasji wśród członków ww. klubów. Aktywna Małopolska to szansa dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych na treningi w lepszych warunkach i z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu sportowego. To też szansa na udział w zawodach i turniejach, gdzie będą mieli możliwość spełnienia swoich sportowych marzeń.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 13 Trenuj jak najlepsi - wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Projekt "Trenuj jak najlepsi - wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich" ma na celu (tak jak jest to ujęte w nazwie zadania) wyrównanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich z tymi z większych ośrodków treningowych, m.in. poprzez zwiększenie kompetencji 4 trenerów współpracujących z Ludowym Klubem Sportowych "Nadwiślanka" Nowe Brzesko. Głównym obszarem działalności projektu jest również prowadzenie dodatkowych treningów z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży (około 100 osób). Dodatkowe zajęcia umożliwiają dostęp do szkolenia na wysokim poziomie w środowisku wiejskim. Uzupełniony zostanie też sprzęt piłkarski, który będzie służył dzieciom i młodzieży przez następne lata. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na prezencję klubu, spowoduje zwiększenie atrakcyjności, co przyczyni się do zwiększenia zainteresowania młodych adeptów treningami. WARTO GŁOSOWAĆ NA PRZEDMIOTOWE ZADANIE!!! Uważam, że warto głosować na przedmiotowe przedsięwzięcie, ponieważ projekt "Trenuj jak najlepsi - wyrównanie szans dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich" to ogromna szansa dla dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego poprzez zorganizowanie dostępu do większej ilości treningów, profesjonalnych szkoleń z zakresu piłki nożnej. Bezpłatne szkolenia dla dzieci i młodzieży zwiększą liczbę trenujących chłopców i dziewczynek, rozwiną ich potencjał sportowy. Projekt zachęci dzieci i młodzież do uczestniczenia w zajęciach sportowych, w szczególności te, które ze względu na brak środków finansowych nie mają możliwości korzystania z płatnych szkółek piłkarskich. Poprzez udział w zajęciach sportowych dzieci i młodzież będą miały możliwość nabycia umiejętności społecznych i interpersonalnych, co niewątpliwie może wpłynąć na zwiększenie efektywności przyswajania innych przedmiotów stanowiących edukacyjną podstawę programową. Zadanie polega na bezpośrednim wsparciu sportowych środowisk, których filarem funkcjonowania jest Klub Sportowy, centrum aktywności fizycznej oraz miejsce kształcenia talentów sportowych. Szkoła i klub sportowy to dwa kluczowe miejsca kształtujące sportowo dzieci i młodzież.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 14 Małopolska Akademia Siatkówki

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Rosnące zainteresowanie dzieci i młodzieży piłką siatkową, jako przyszłym sposobem na życie, skłania do podejmowania działań mających na celu doskonalenie umiejętności w tej dziedzinie sportu. „Małopolska Akademia Siatkówki” to zadanie skierowane do dzieci i młodzieży mieszkających w powiatach krakowskim i wielickim. Celem zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej. Zadania będzie bezpłatne i ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych uczestników (dzieci i młodzież z powiatów krakowskiego i wielickiego). W ramach zadania będą organizowane zajęcia szkoleniowe (treningowe), dostosowane do wieku i umiejętności uczestników.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 15 Małopolska działa społecznie (KOM)

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Co by było gdyby nie działały grupy inicjatywne i organizacje społeczne? Odpowiedź może być zaskakująca – wiele lokalnych problemów pozostawałoby nierozwiązanych, nie byłoby tylu miejsc do rozwijania zainteresowań i pasji, tak bogatej oferty kulturalnej i dbałości o tradycję, pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej, nie działałoby wiele świetlic dla dzieci i młodzieży, nie tak łatwo byłoby znaleźć miejsce do uprawiania sportu, trudniej byłoby nam wpływać na lokalny samorząd i dbać o takie tematy jak zdrowie, czy środowisko. Tymi i wieloma innymi tematami zajmują się aktywiści i organizacje społeczne. Czy ich praca jest prosta? Zadecydowanie nie! Na co dzień napotykają wiele wyzwań związanych z trudnymi zagadnieniami prawnymi, nie łatwym mobilizowaniem ludzi do działania, czy kłopotami z ciągłym brakiem czasu. Zadbajmy więc o wspólne sprawy i pomóżmy Małopolanom. Dzięki projektowi „Małopolska Działa Społecznie” działacze stowarzyszeń i fundacji będą mogli łatwiej poradzić sobie z wyzwaniami, które napotykają np. w pozyskiwaniu funduszy, rozliczaniu się z urzędami, prawidłowym prowadzeniem prawnych i księgowych spraw swoich organizacji, czy w sprawnej realizacji swoich działań. Aktywiści i członkowie różnych organizacji będą mieli okazję do łączenia sił i nawiązywania współpracy, wymiany dobrych praktyk i pomagania sobie, a także wymiany zasobów. Mieszkańcy i mieszkanki Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego będą mogli dowiedzieć się więcej o tym, jak brać sprawy swoich społeczności w swoje ręce oraz jak skutecznie współtworzyć samorząd lokalny. W ramach projektu realizowane będą trzy bloki działań: 1) Aktywizacja obywatelska – 10 spotkań inspiracyjnych oraz 24 godziny doradztwa obywatelskiego, stałe wsparcie animatora (500 godzin) dotyczące m.in. integracji sąsiedzkiej, samoorganizacji, prowadzenia ogrodów społecznych, rozwiązywania lokalnych problemów, inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego. 2) Edukacja - 860 godzin doradztwa i 68 godzin szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych dotyczące m.in. finansowania działań NGO, zagadnień formalno-prawnych, księgowości w NGO, współpracy ponadnarodowej, wolontariatu, zarządzania zespołem, nowych technologii w NGO, promocji działań społecznych. 3) Sieciowanie organizacji społecznych i grup nieformalnych – 20 spotkań m.in networkingowych, grup wymiany doświadczeń, wizyt studyjnych w siedzibach organizacji, konferencja oraz stałe wsparcie animatora (500 godzin) w budowaniu współpracy dotyczące m.in. wymiany dobrych praktyk w pracy z różnymi grupami odbiorców np. młodzież, seniorzy, nawiązywania współpracy między organizacjami, wspólnego tworzenia rekomendacji i pomysłów na rozwiązywanie lokalnych problemów.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 16 Zakup mobilnej sceny plenerowej dla wszystkich gmin w powiecie krakowskim

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 90 000 zł

Celem projektu jest zakup plenerowej mobilnej sceny, która uatrakcyjni wydarzenia organizowane na terenie subregionu krakowskiego, zwiększając potencjał turystyczno-kulturowy tego terenu, a przy okazji promując całe województwo. Miejscowości poza miastem Kraków mają utrudniony dostęp do scen mobilnych oraz do koniecznej przy organizacji imprez plenerowych infrastruktury, zadanie ułatwiłoby wypożyczanie sceny na cykliczne wydarzenia realizowane między innymi przez organizacje pozarządowe czy szkoły.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 17 Uwolnijmy Dolinki Krakowskie od SMOGU – akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców gmin Krzeszowice, Zabierzów, Jerzmanowice, Liszki połączona (...)

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 100 000 zł

Uwolnijmy Dolinki Krakowskie od SMOGU – akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców gmin Krzeszowice, Zabierzów, Jerzmanowice, Liszki połączona z organizacją konferencji dla samorządowców i organizacji społecznych działających na rzecz poprawy jakości powietrza. Kluczowym komponentem zadania są warsztaty skierowane do całego środowiska szkolnego (uczniowie, nauczyciele, rodzice). Organizacja w minimum 8 placówkach oświatowych zajęć dla dzieci i młodzieży, dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza na ich zdrowie (np. czego nie można palić w przydomowych piecach) w formie dostosowanej do wieku odbiorców. Jednocześnie zorganizowanie dla nauczycieli krótkiego szkolenia dotyczącego dobrych praktyk związanych z reagowaniem na przekroczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz przekazanie materiałów edukacyjnych do rozdysponowania w środowisku lokalnym (np. w trakcie zebrań z rodzicami). Powyższe szkolenia mają na celu: podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców na temat smogu; zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w obszarze edukacji antysmogowej, ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza; integracja środowiska edukacyjnego, nawiązywanie nowych kontaktów i wymiana pozytywnych doświadczeń z procesu edukacji wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjno -komunikacyjne oraz współpraca na rzecz rozwoju działań antysmogowych w społecznościach lokalnych. Opcjonalnie: wykonanie pomiarów zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz oraz wewnątrz budynków placówek oświatowych, aby praktycznie wykazać skalę zagrożeń związanych ze smogiem w pobliżu szkół. Ponadto zorganizowanie konferencji skupiającej przedstawicieli samorządu gminnego, organizacji społecznych oraz ekspertów, którzy mieliby okazję przekazać specjalistyczną wiedzę z zakresu kontroli, legislacji, edukacji oraz możliwość uzyskania funduszy na wsparcie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania. Wszystkie cztery gminy niestety są bardzo odległe od realizacji zobowiązań wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski, a wspólna dyskusja i wymiana doświadczeń może zaowocować wypracowaniem wspólnych inicjatyw, jakie pozwolą znacznie przyspieszyć działania w zakresie poprawy jakości powietrza.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 18 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 964 Sułków – Mała Wieś – Ochmanów

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie obejmuje budowę chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 964 na styku miejscowości Sułków i Mała Wieś w gminie Wieliczka oraz Ochmanów w gminie Niepołomice. Droga wojewódzka nr 964 na odcinku od Niepołomic do Wieliczki charakteryzuje się bardzo dużym ruchem pojazdów, zwłaszcza ciężarowych, dojeżdżających z autostrady A4 do Strefy Przemysłowej w Niepołomicach. Przy granicy sołectw: Sułków - Mała Wieś i Ochmanów brak jest chodnika dla pieszych. Mając na względzie bezpieczeństwo pieszych: dzieci i dorosłych, społecznie oczekiwane jest wykonanie brakującego odcinka chodnika dla pieszych łączącego dwie gminy Wieliczkę i Niepołomice. Zadanie obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji, jak i przeprowadzenie robót budowlanych.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 19 Budowa chodnika przy dr. woj. 776 wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów w Pietrzejowicach (...)

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Modernizacja drogi spowodowała wzmożony ruch samochodów, który w ciągu ostatnich lat zwiększył się kilkukrotnie, co przy braku bezpieczeństwa pieszych poruszających się wąskim poboczem, stanowi poważne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Pomimo licznych zastrzeżeń zgłaszanych w tym temacie przez mieszkańców podczas modernizacji drogi, roszczenia te nie zostały uwzględnione. Zimą poruszanie się poboczem jest wręcz niemożliwe ze względu na zalegający śnieg. Uwarunkowanie terenu, zakręt oraz brak oświetlenia sprawia, że kierowca jadący nawet z dozwoloną prędkością może nie zauważyć pieszego, który niejednokrotnie musi poruszać się po ulicy, gdyż korzystanie z pobocza jest niemożliwe. W chwili obecnej brak chodnika powoduje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia okolicznych mieszkańców. Budowa tego chodnika stworzy bezpieczną drogę do szkoły dla naszych dzieci, dla starszych drogę do przystanku, świetlicy wiejskiej czy kaplicy, dla wszystkich przestrzeń do bezpiecznego spaceru, a dla kierujących samochodami komfort psychiczny.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 20 Projekt i budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 774 w miejscowości Cholerzyn Gmina Liszki

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie dotyczy wykonania projektu i budowy chodnika, a tym samym poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 774, z naciskiem na bezpieczeństwo pieszych, osób na wózkach inwalidzkich i z wózkami dziecięcymi. Wybudowanie brakującego chodnika w miejscowości Cholerzyn rozwiąże bardzo duży problem bezpiecznego i godnego dojścia do domu, sklepu, przystanku komunikacji zbiorowej, szkoły, przedszkola, pracy. Droga nr 774 nie posiada odwodnienia i pomimo, że mieszkamy na granicy z miastem Kraków i lotniskiem Balice, do przystanku często docieramy ubłoceni, oblani bryzą wodną lub błotną.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 21 Basen dla dzieci i dorosłych – korekta wady postawy z elementami nauki pływania dla dzieci (...)

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Prozdrowotny

Koszt: 137 100 zł

Celem projektu jest umożliwienie skorzystania z bezpłatnych ćwiczeń na basenie Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie (MCR). Zajęcia dedykowane będą zarówno najmłodszym, jak i dorosłym, którzy zmagają się z wadami postawy, przewlekłymi schorzeniami kończyn dolnych oraz kręgosłupa. Nie trzeba być pacjentem szpitala, aby móc skorzystać z oferty. Ćwiczenia będą prowadzić doświadczeni fizjoterapeuci posiadający również uprawnienia ratownika wodnego i instruktora pływania, pracujący na co dzień w MCR. Zajęcia będą się odbywać w okresie kwiecień – listopad 2020 i będą trwać po 45 minut. Każda zainteresowana osoba będzie mogła skorzystać z basenu więcej niż jeden raz. Wystarczy zapisać się w dostępnym terminie, przedstawiając potrzebę terapeutyczną i uzasadniając chęć skorzystania z ćwiczeń na basenie.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 22 Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Prozdrowotny

Koszt: 150 000 zł

Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego to projekt służący organizacji ogólnorozwojowych zajęć sportowych dzieciom, młodzieży i dorosłym z nauki pływania, włączając w to elementy korekty wad postawy i rehabilitacji. Zajęcia będą odbywać się w grupach podzielonych ze względu na umiejętności. Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową mieszkańców sąsiadujących ze sobą powiatów i nawiązaniu relacji partnersko-sportowych. Mają pełnić istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania świadomości w zakresie znaczenia zdrowego trybu życia i zaszczepienia postawy fair play. Zadanie jest również odpowiedzią na walkę z wykluczeniem społecznym ze względu na status finansowy rodziny oraz odpowiedzią na selekcję z uwagi na talent i predyspozycje sportowe. Projekt zakłada, że udział w zajęciach będzie bezpłatny (zajęcia ogólnodostępne). Zadanie realizowane będzie od marca 2020 r. do grudnia 2020 r. Zajęcia sportowe będą prowadzone przez doświadczonych trenerów, instruktorów w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KOM 23 Ogólnodostępne AED na remizach w Powiecie Krakowskim

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 149 600 zł

Zakup i montaż 18 kompletów AED w kapsułach typu ROTAID na remizach jednostek OSP z terenu gminy Zabierzów oraz gminy Krzeszowice. Ogólnodostępne defibrylatory podniosą nie tylko możliwości bojowe Straży Pożarnych, lecz pozwolą w razie zagrożenia życia na niesienie pomocy przez dowolną osobę, która pobierze AED z kapsuły. Remizy dzięki swojemu usytuowaniu są najbardziej odpowiednimi miejscami na montaż tego typu rozwiązań.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 1 Zaprogramuj się na przyszłość

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 146 880 zł

Zadanie będzie obejmowało realizację dodatkowych, niepłatnych zajęć z języka angielskiego oraz robotyki wśród uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu oświęcimskiego. Celem tego zadania będzie zwiększenie kompetencji językowych uczniów, zainteresowanie ich językiem angielskim oraz wpojenie im przekonania, że we współczesnym świecie język angielski to dla nich lepsza przyszłość. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej i internetu będą dla uczniów interesującą zachętą do nauki. Współczesny rynek pracy stoi otworem dla informatyków, a głównie programistów, dlatego równocześnie z nauką języka angielskiego prowadzone będą zajęcia z programowania, które stanowić będą pierwszy krok na drodze do fascynacji techniką (mechatroniką) i informatyką (algorytmiką), poprzez rozwój pasji, aż do świadomego wyboru przyszłej pracy zawodowej. Dzieci będą uczyły się programowania z wykorzystaniem inteligentnych robotów - OZOBOTÓW, LEGO We Do Z.O, LEGO MINDSTROM Er3 oraz aplikacji na smartfony Mit App Inventor, SCRATCH JR i SCRATCH, a dla starszych dzieci umożliwienie poznania języka wyższego poziomu np. Python, Java, czy C++. Planuje się realizację zadania w roku szkolnym 2020/2021.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 2 Z tradycją w przyszłość – ludowe zespoły taneczne w powiecie olkuskim: Zederman, Osiek

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 149 660 zł

Działanie skierowane do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w powiecie olkuskim, przejawiających zainteresowania i uzdolnienia artystyczno-muzyczne. Łącznie w różnych formach aktywności zespołów („Małe Zedermianki", zespół z Osieka) weźmie udział min. 59 dzieci, dla których przewidziano: - stałe i cykliczne profesjonalne próby wokalno-taneczne, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, uwieńczone pokazami/ występami podczas lokalnych uroczystości (dożynki, festyny, pikniki integracyjne, uroczystości szkolne); - rozwój kompetencji artystycznych dzieci poprzez udział w profesjonalnych przedstawieniach muzycznych/ teatralnych oraz wycieczkach o charakterze folklorystycznym; - możliwość profesjonalnej prezentacji umiejętności z wykorzystaniem zakupionych strojów krakowskich. Pośrednimi odbiorcami wsparcia będą opiekunowie dzieci oraz mieszkańcy sołectw, w których działać będą zespoły. Tym samym umocniona zostanie tożsamość lokalna, kontynuowane będą tradycje i działania ludowe prowadzone dotychczas w sposób niezorganizowany.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 3 Koduję swoją przyszłość

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 88 451 zł

Projekt zakłada wyposażenie pracowni robotyki w nowoczesne narzędzia TIK oraz prowadzenie zajęć z tego zakresu, dla wszystkich chętnych. Nowatorskie rozwiązanie, jakim jest robotyka, poszerzy ofertę edukacyjną placówki. Zajęcia te będą zachęta do logicznego i analitycznego myślenia, rozwijania zainteresowań w kierunku przedmiotów ścisłych, nauki programowania oraz treningu intelektualnego. Uczestnicy rozwiną swą kreatywność i konstruktorskie myślenie. Wzbogacą się o konkretne umiejętności, które zapewnią im lepszy start w życiu – stąd "Koduję swoją przyszłość". Poza walorami edukacyjnymi, zajęcia będą świetną zabawą i okazją do integracji rówieśniczej. W związku z powyższym proponuję zorganizowanie zajęć programowania i robotyki dla klas I-III, dla dwóch grup – 1 godz. tygodniowo, dla klas IV-VIII, 3 grupy – 1 godz. tygodniowo. Aby zajęcia były jak najbardziej efektywne, proponuję aby ilość osób w grupie podczas takich zajęć wynosiła 8 osób we wskazanej kategorii wiekowej.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 4 Pomożemy Ci zawalczyć o Twoją przyszłość!

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 93 000 zł

"Pomożemy Ci zawalczyć o Twoją przyszłość!" to szereg praktycznych warsztatów skierowanych do uczniów szkół średnich, które mają na celu pomóc młodzieży w podjęciu jednej z najtrudniejszych decyzji w życiu: Jak ma wyglądać ich przyszłość po zakończeniu szkoły średniej? Podczas warsztatów młodzi ludzie będą mogli zastanowić się czy iść na studia, czy może podjąć pracę? Jeżeli zdecydują się na studia, to podczas spotkań ze specjalistami dowiedzą się, jaki kierunek warto studiować, jakie trzeba mieć do niego predyspozycje, będą mieli również możliwość konsultacji z doradcą zawodowym. Dodatkowo część warsztatów poświęcona będzie poszerzaniu wiedzy z zakresu profili realizowanych przez uczniów w swoich klasach, tak aby nabyli oni dodatkowe kwalifikacje, których nie zrealizują w macierzystych szkołach. Warto zagłosować na to zadanie, ponieważ większa część uczniów w klasach maturalnych jest niezdecydowana oraz nie w pełni świadoma, jak ma wyglądać ich przyszłość po maturze. Dzięki takim warsztatom łatwiej będzie im wybrać dalszą drogę edukacji, a przede wszystkim swój przyszły zawód. "

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 5 ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO/ PIKNIK RODZINNY

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 101 100 zł

Celem zadania jest upowszechnienie wśród najmłodszych mieszkańców powiatu oświęcimskiego i miejscowości ościennych aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną, poprzez połączenie przyjemnego (sport i piłka nożna jako hobby) z pożytecznym (sport i piłka nożna jako praktyczna forma aktywności fizycznej). Integracja dzieci i ich rodziców poprzez wspólny udział we współzawodnictwie sportowym. Dodatkową korzyścią, jaką niesie ze sobą organizacja wydarzenia sportowego na skalę całego regionu, jest promocja miasta Oświęcim jako miejsca do aktywnego spędzania czasu poprzez wykorzystanie infrastruktury sportowej.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 6 Odczarujmy Oświęcim

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 120 000 zł

Miasto Oświęcim jest kojarzone głównie z miejscem pamięci Auschwitz, nie tylko przez obcokrajowców, ale też mieszkańców regionu. Projekt ma pokazać, że Oświęcim ze swoją ponad 800-letnią historią, jest ciekawym miejscem spędzania wolnego czasu. Projekt ma za zadanie odczarować Oświęcim, jako miasto-obóz i pokazać grupom zwiedzających historyczny i współczesny, sportowy i zabytkowy, ale też artystyczny charakter miasta poprzez: wykonanie portalu prezentującego i promującego nowe kierunki turystyczne Oświęcimia, zorganizowanie cyklu bezpłatnych wycieczek dla odwiedzających i mieszkańców nowymi szlakami turystycznymi (Szlak Murali; Oświęcim dzisiaj, lecz w cieniu historii; Oświęcimski Sport; Szlak Świątyń; Oszpicin- Historia Żydowskiego Oświęcimia; Historyczny Oświęcim). ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA - Odczarujmy razem Oświęcim. Pospacerujemy po grodzie nad Sołą razem?:)

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 7 Sport przez zabawę - wszechstronny rozwój poprzez aktywność w różnych dyscyplinach sportowych.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 99 986 zł

Zadanie dotyczy finansowania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży prowadzącego do: -zapoznania z różnymi formami ruchu, - propagowania zdrowego stylu życia, - wychowania poprzez sport, - uczenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej, -rozwijania umiejętności współdziałania w grupie, -mobilizowania do samodzielnego organizowania aktywnego wypoczynku w czasie wolnym, również w gronie rodzinnym. Polega ono na zaplanowaniu i realizacji następujących zadań; - organizacji zajęć ruchowych z różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży o zróżnicowanym poziomie umiejętności sportowych tj.: - nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach figurowych i hokejowych, - nauka i doskonalenie pływania, - zajęcia taneczno- rytmizujące, - zajęcia z akrobatyki sportowej - zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z wykorzystaniem gier zespołowych, - propagowanie zdrowego stylu życia poprzez różnorodne formy działania (np.: pogadanki) - umożliwienia dzieciom i młodzieży współpracy ze specjalistami w określonych dziedzinach sportowych, - rozpowszechnienie różnych dyscyplin sportowych jako sportu wyczynowego i amatorskiego, -nawiązanie współpracy z przedszkolami powiatu oświęcimskiego w celu prowadzenia zajęć sportowych na sali gimnastycznej oraz lodowisku.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 8 „Zobacz Pustynię razem z Rabsztynem"

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 150 000 zł

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego oraz wspólna promocja Pustyni Błędowskiej i Zamku Rabsztyn z ciekawą ofertą adresowaną do osób niepełnosprawnych. Zadanie polega na stworzeniu miejsc widokowych w obiekcie Róża Wiatrów (dostępna dla osób niepełnosprawnych), w punkcie widokowym Czubatka, na zamku w Rabsztynie, poprzez udostępnienie trzech lunet widokowych. W czasie realizacji zadania planuje się również przeprowadzenie bezkosztowych edukacyjno-integracyjnych warsztatów polisensorycznych „Dotknij pustyni" dla osób niewidomych i niedowidzących w Muzeum Afrykanistycznym w Olkuszu. Projekt jest adresowany do osób w każdym wieku, w tym niepełnosprawnych, a zwłaszcza niewidomych i niedowidzących. Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Olkusz i gminy Klucze. Przewiduje się także liczne atrakcje połączone z promocją projektu: pikniki rodzinne z degustacją potraw regionalnych i kinem plenerowym prezentującym m.in. filmy dotyczące Pustyni Błędowskiej i Szlaku Orlich Gniazd, paradę zamkowych duchów na olkuskim rynku z występem tematycznym krakowskiej grupy Lokomotora, rajd motocyklowy na trasie Zamek Rabsztyn - Pustynia Błędowska, koncert finałowy na Róży Wiatrów w Kluczach.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 9 Jurajski mobilny tor pumptrackowy – arena Jurajskich Pumptrackowych Zawodów Rowerowych

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 121 200 zł

Zadanie dotyczy zakupienia mobilnego, modułowego toru pumptrackowego, którego głównym miejscem stacjonowania będą tereny zielone przy Domu Kultury w Wolbromiu. Konieczne jest nabycie toru pumptrackowego wraz z obiciami ścian tylnych (model modułowy z pięcioletnią gwarancją jazdy oraz dwuletnią na konstrukcję) wraz z odpowiednią nawierzchnią do jazdy, który zostanie oddany do użytku w formie umożliwiającej wieloletnie, bezpieczne użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji. Celem głównym zadania jest stworzenie charakterystycznego, oryginalnego miejsca na terenie powiatu, służącego do czynnego uprawiania sportu, promocji regionu oraz rywalizacji podczas planowanych przez Dom Kultury w Wolbromiu Jurajskich Pumptrackowych Zawodów Rowerowych.Postawienie toru pumptrackowego stanie się impulsem do zorganizowania Jurajskich Pumptrackowych Zawodów Rowerowych (około sześciu imprez w ciągu roku), które obejmą zadania na torze w różnych grupach wiekowych i pod względem zaawansowania jazdy, pokazy, rywalizację na trasach rowerowych, również wyzwania dotyczące rolek, hulajnóg i desek oraz dodatkowe atrakcje. Przewidujemy w każdej edycji konkursu od 100 do 200 uczestników (w przeciągu roku może to być nawet 1000 uczestników) oraz tysiące kibiców i osób zainteresowanych akcją. Szeroko zakrojona promocja tych zróżnicowanych i odbywających się kilka razy do roku zawodów będzie się opierać na torze pumptrackowym jako centrum i symbolu owych wydarzeń. Wolbromski tor pumptrackowy znajdzie się w broszurach, informatorach, na plakatach promujących wydarzenie, jednoznacznie kojarząc się z zawodami, Jurą oraz aktywnością sportową. Zawody sprawią, że także Wyżyna Krakowsko-Częstochowska znajdzie się w centrum promocji opartej na wolbromskim torze pumptrackowym.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 10 FutboLove Małopolskie dla subregionu zachodniego

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

"CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF): Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska, Skawa Wadowice, MAF, działających na terenie gmin powiatu wadowickiego: Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 360 kompletów (po 120 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce; - 360 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 120 szt. na klub); - 360 szt. wysokiej jakości piłek meczowych o rozmiarze 4 i 5 (po 120 szt. na klub); - wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów-beneficjentów; - organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym w szczególności zapewnienie profesjonalnych sędziów, animatorów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników. Na turniej wieńczący projekt zaproszone zostaną osobistości ze świata sportu, co będzie stanowić atrakcję dla uczestników – dzieci szkolących się w akademiach piłkarskich klubów-beneficjentów zadania."

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 11 MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek siatkarskich oraz klubów z subregionu Małopolska Zachodnia.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie klubów siatkarskich subregionu Małopolska Zachodnia, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek, w których szkoli się w sposób ogólnodostępny dzieci, młodzież i dorosłych.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 12 Zapomniane Miasteczko. Historyczno - Muzyczno - Sportowe 900-lecie Bydlina.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie ma na celu promocję zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców przy jednoczesnym poszerzeniu wiedzy o lokalnej historii. Wydarzenie będzie polegać na organizacji 2-dniowej imprezy historyczno-muzyczno-sportowej dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego. W skład zadania wchodzić będą: - rekonstrukcje rycerskie i z czasów I Wojny Światowej; - turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży; - gry i zabawy dla dzieci i dorosłych; - koncert gwiazd muzyki.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 13 "BO aktywnie znaczy zdrowo"

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 149 940 zł

Projekt zakłada organizację dla mieszkańców powiatu wadowickiego bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, łączących czynny odpoczynek z rozrywką. Zorganizowane zostaną zajęcia pilates dla osób 45+ wraz z prelekcją prozdrowotną i degustacją zdrowej żywności, multisportowe warsztaty dla dzieci połączone z wyjazdem na mecz na stadion Wisły Kraków oraz warsztaty tańca z elementami akrobatyki połączone z wyjazdem do Parku Trampolin do Krakowa. Celem projektu jest kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu wśród dzieci i osób dorosłych poprzez propagowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Projektem objętych zostanie 80 osób dorosłych oraz w sumie 400 dzieci.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 14 MAŁOPOLSKA DZIAŁA SPOŁECZNIE (MZ)

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Małopolska Działa Społecznie” to projekt, który ma ułatwiać społeczne zaangażowanie mieszkańcom obszaru Małopolski Zachodniej obejmującej powiaty (chrzanowski, wadowicki, oświęcimski i olkuski). Dzięki projektowi działacze stowarzyszeń i fundacji będą mogli łatwiej poradzić sobie z wyzwaniami, które napotykają np. w pozyskiwaniu funduszy, rozliczaniu się z urzędami, prawidłowym prowadzeniem prawnych i księgowych spraw swoich organizacji, czy w sprawnej organizacją swoich działań. Aktywiści i członkowie różnych organizacji będą mieli okazję do łączenia sił i nawiązywania współpracy, wymiany dobrych praktyk i pomagania sobie, a także wymiany zasobów. Mieszkańcy i mieszkanki Małopolski Zachodniej będą mogli dowiedzieć się więcej o tym, jak brać sprawy swoich społeczności w swoje ręce oraz jak skutecznie współtworzyć samorząd lokalny. We wszystkich działaniach przewidujemy też udział partnerów lokalnych, innych stowarzyszeń i fundacji z obszaru Krakowa. Co będzie sprzyjało rozwojowi trzeciego sektora w tym regionie oraz wzmacniało sieciowanie pomiędzy organizacjami. W ramach projektu realizowane będą trzy bloki działań: 1) Aktywizacja obywatelska – 10 spotkań inspiracyjnych oraz 24 godziny doradztwa obywatelskiego, stałe wsparcie animatora (500 godzin) dotyczące m.in. integracji sąsiedzkiej, samoorganizacji, prowadzenia ogrodów społecznych, rozwiązywaniu lokalnych problemów, inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego; 2) Edukacja - 860 godzin doradztwa, w tym mobilnego i 68 godzin szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych dotyczące m.in. finansowania działań NGO, zagadnień formalno-prawnych, księgowości w NGO, współpracy ponadnarodowej, wolontariatu, zarządzania zespołem, nowych technologii w NGO, promocji działań społecznych; 3) Sieciowanie – 20 spotkań sieciujących, grup wymiany doświadczeń, wizyt studyjnych w siedzibach organizacji oraz stałe wsparcie animatora (500 godzin) w budowaniu współpracy dotyczące m.in. wymiany dobrych praktyk w pracy z różnymi grupami odbiorców np. młodzież, seniorzy, nawiązywania współpracy między organizacjami, wspólnego tworzenia rekomendacji i pomysłów na rozwiązywanie lokalnych problemów.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 15 XIII Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie - Festiwal Terra Artis

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 139 000 zł

Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe i Festiwal Terra Artis to warsztaty artystyczne z różnych dyscyplin sztuki połączone z koncertami, wystawami, spotkaniami autorskimi i innymi wydarzeniami. W warsztatach i festiwalu udział biorą muzycy, pisarze, artyści wizualni, fotograficy, aktorzy, reżyserzy z Polski i innych krajów Europy. Ważnym wymiarem warsztatów jest także zaangażowanie lokalnej społeczności, aktywizacja mieszkańców Lanckorony i okolicznych miejscowości (Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Izdebnik, Sułkowice, Skawinki, Jastrzębia), które prowadzą do budowania poczucia tożsamości i związków z regionem jego mieszkańców. Warsztaty i festiwal mają także na celu stworzenie warunków do uczestniczenia w życiu kulturalnym oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży z uboższych rodzin lokalnych. Do udziału w warsztatach zapraszane są dzieci z Lanckorony i okolicznych miejscowości, które uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie. Wstęp na koncerty i inne wydarzenia jest bezpłatny dla publiczności. Założeniem Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych i Festiwalu Terra Artis w Lanckoronie jest ponadto promocja regionu Województwa Małopolskiego i wzmacnianie potencjału turystycznego Lanckorony.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 16 Fill and go

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Ekologiczny

Koszt: 150 000 zł

Projekt ,,Fill and go” zakłada zainstalowanie na terenie dwóch obiektów subregionu Małopolska Zachodnia kraników, które to będą dostarczać wodę zdatną do picia. Dodatkowo za pieniądze z budżetu zostanie zakupione 6 tysięcy wielorazowych butelek, które to zostaną rozdane wśród młodzieży szkolnej na terenie całego subregionu. Butelki będą zakupione i rozdawane w ramach gadżetów promujących akcję edukacyjną. Projekt ma na celu propagowanie użycia wody z wodociągów do konsumpcji oraz zmniejszenie w ten sposób liczby wytwarzanych śmieci. Projekt ma na celu jak największe ograniczenie zakupu plastikowych, mających bardzo zły wpływ na środowisko, butelek typu PET. Współczesny człowiek, świadom swej roli w kształtowaniu środowiska, może je uchronić od dalszych zniszczeń. Wspólne działanie wszystkich ludzi na całym świecie, mające na celu walkę o utrzymanie niezniszczonych zasobów naturalnych globu ziemskiego, powinno być hasłem przewodnim dla przyszłych pokoleń. Ten projekt wychodzi naprzeciw temu problemowi, dlatego warto oddać na niego głos.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 17 Płuca Małopolski

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Ekologiczny

Koszt: 150 000 zł

Projekt polega na posadzeniu i dystrybucji na terenie miast i gmin Olkusz, Wolbrom, Wadowice, Chrzanów i Oświęcim 3500 sadzonek drzew liściastych (różne gatunki rodzime, nie mocno alergizujące) podczas eventów przyrodniczych organizowanych w okresie wiosennym i jesiennym. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczonego powietrza oraz zwiększenie terenów zielonych na tym obszarze. Dzięki zasadzeniu 3500 drzew na terenie wymienionych wyżej gmin rocznie wytwarzane będzie około 413 000 kg tlenu więcej. Mając na uwadze intensywne wycinki drzew w Małopolsce oraz intensywny i toksyczny smog w województwie, konieczne jest podjęcie działań związanych ze wzrostem powierzchni zielonych, poprzez nasadzenie nowych drzew, które będą pochłaniać szkodliwe zanieczyszczenia powietrza. Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpioną rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia, łagodzą nagłe zmiany temperatury i zwiększają wilgotność powietrza. Stanowią najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego. Otaczanie zielenią terenów zabaw dziecięcych, skwerów, osiedli, itp. niezwykle korzystnie wpływa na zdrowie i prawidłowy rozwój człowieka.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 18 UTWORZENIE MOBILNEGO PARKU EDUKACYJNO - TURYSTYCZNEGO W WIOSCE TEMATYCZNEJ W BOLĘCINIE

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 50 105,64 zł

Utworzenie mobilnego parku turystyczno-edukacyjnego wiąże się z istnieniem na terenie wsi unikatowego, wapiennego ostańca powstałego 215 mln lat temu na dnie triasowego morza oraz z założeniem wioski tematycznej Wioska - pod Skałą. Utworzenie parku ożywi przestrzeń wsi poprzez wizualizację tematu przewodniego, nastąpi integracja mieszkańców oraz wzrost zainteresowania historią wsi, której ślady możemy ciągle odnaleźć w postaci licznych okazów skamieniałej fauny morskiej. Innowacyjne przyrządy edukacyjne jak np. koło wiedzy, labirynt wiedzy, które utworzą park, nie tylko pokażą najdawniejsze dzieje tej części Małopolski, ale też zwiększą atrakcyjność turystyczną Bolęcina. Planuje się zakup przyrządów edukacyjnych przez Zespół Parków Krajobrazowych WM, które będą użyczane na potrzeby organizowanych ww. imprez. W parku powstanie ponadto prehistoryczna plaża oraz zostanie ustawiona mobilna pracownia, w których będą się odbywać w okresie letnim interaktywne zajęcia, zabawy i pikniki adresowane do odwiedzających nas turystów. Ponadto miejsce służyć będzie do organizacji zajęć wakacyjnych dla dzieci oraz otwartych spacerów edukacyjnych dla zainteresowanych osób.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 19 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Alwernia przy ulicy Józefa Patelskiego

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Celem realizacji przedstawionego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poruszających się ulicą Patelskiego w Alwerni na drodze wojewódzkiej nr 780, która jest drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowego. Kierujący pojazdami mają ograniczoną możliwość dostrzeżenia pieszych poruszających się poboczem. Budowa chodnika przyczyni się do bezpiecznego uczestniczenia pieszych w ruchu drogowym.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 20 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W MSC. ZARZECZE

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 80 000 zł

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i wygody pieszych oraz podróżujących w tym rejonie. Budowa wiaty rowerowej uzupełni deficyt miejsc postojowych dla rowerów. Właściwa organizacja i bezpieczeństwo to wizytówka miejscowości i zarządcy drogi wojewódzkiej

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 21 Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie dotyczy budowy 82 m odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 953 w miejscowości Przytkowice, a jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu - zwłaszcza pieszych - oraz upłynnienie ruchu kołowego w rejonie skrzyżowania z drogą powiatowa 1787k.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 22 Budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Polanka Wielka

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Bezpieczni na drodze. Zadanie obejmuje budowę chodnika przy ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej na odcinku ok. 200 mb. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz pozostałych użytkowników drogi.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 23 Rehabilitacja dzieci i dorosłych najszybszą drogą do sprawności.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 145 000 zł

Świadczenie specjalistycznych usług z zakresu fizjoterapii i integracji dla osób z powiatu oświęcimskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz dla osób dorosłych i dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, po wypadkach, z wadami postawy i po urazach, a także z opóźnieniem rozwoju motorycznego.Podstawowym zadaniem jest zarówno przywrócenie w najkrótszym czasie sprawności osobom po m.in po udarach i wypadkach, umożliwienie im szybkiego powrotu do sprawności; jak najszybsza pomoc niemowlętom z zaburzeniami rozwoju w celu niedopuszczenia lub maksymalnego zmniejszenia powikłań związanych ze schorzeniem; pomoc dzieciom z wadami postawy, szczególnie w skoliozach, w celu zmniejszenia skutków schorzenia i zapobiegania interwencji chirurgicznym; osobom z zaburzeniami integracji sensorycznej poprzez specjalistyczną terapię w celu umożliwienia pacjentowi zwalczania lęku przed bodźcami zewnętrznymi przy jednoczesnym rozwijaniu funkcji aparatu sensorycznego.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 24 Rehabilitacja dzieci i młodzieży szansą na lepsze życie.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prozdrowotny

Koszt: 150 000 zł

Projekt pod nazwą „Rehabilitacja dzieci i młodzieży szansą na lepsze życie” jest skierowany do dzieci i młodzieży. Głównym celem zadania jest osiągnięcie jak największego samodzielnego poziomu ich funkcjonowania w życiu codziennym – w domu, w szkole, na basenie czy podwórku. Cel zostanie osiągnięty poprzez rehabilitację zaistniałych wad, jak również kształtowanie u dzieci i młodzieży nawyku prawidłowej postawy. Tak ukształtowany młody człowiek chętniej będzie podejmował aktywność fizyczną, która służy zdrowiu i lepszemu samopoczuciu. Dla młodszych dzieci rehabilitacja będzie połączona z  zabawą i muzyką. Rehabilitacja będzie prowadzona przez magistrów fizjoterapii wykwalifikowanych w terapii z dziećmi. Zajęcia dobierane będą indywidualnie do potrzeb i zaistniałej wady oraz możliwości dziecka.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 25 Bądź świadomym rodzicem! Wczesna diagnoza→szybsza terapia→mniejsze konsekwencje.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prozdrowotny

Koszt: 150 000 zł

Celem projektu jest wczesna, wieloaspektowa diagnoza rozwoju dzieci, wielokanałowa terapia oraz wspieranie rodzin poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy. Projekt skupia się na indywidualnych zajęciach terapeutycznych, które pozwalają ocenić poziom funkcjonowania dziecka, niwelować napotkane bariery rozwojowe, wspierać i instruować działania rodziców. Efekty zajęć terapeutycznych to: możliwość komunikowania się z otoczeniem, zaspokajanie własnych potrzeb, niwelowanie napięcia emocjonalnego, rozwój psychiczny, integracja zmysłów, wzmacnianie koncentracji i pokonywanie trudności szkolnych, poprawa funkcjonowania rodziny.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 26 „Dotrzeć do siebie i swojego dziecka"- rodzinne spotkania integracyjne formą autoterapii rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 114 420 zł

Celem zadania jest poprawa jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (DN) poprzez zapewnienie dostępu do różnorodnych form kreatywnego spędzania wolnego czasu w przestrzeni publicznej. Projekt ma oddziaływanie społeczne - integruje rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym ze społecznością lokalną - oraz działanie terapeutyczne -odkrywa potencjał i wewnętrzne zasoby danej rodziny, przyczynia się do uzyskania lepszego funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego w środowisku lokalnym.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 27 „Czuję, widzę, słyszę, dotykam"

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie dotyczy realizacji popołudniowych zajęć warsztatowych, których celem jest stymulacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, usprawnianie deficytów rozwojowych, eliminacja zachowań trudnych oraz nauka kształtowania umiejętności manipulacyjnych, jak i logicznego myślenia. Terapie będą odbywać się w trzech pracowniach, a dzięki ewentualnemu dofinansowaniu z BO będzie możliwe doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt, który umożliwi osobom niepełnosprawnym intelektualnie stymulację wielozmysłową oraz rozwój funkcji poznawczych.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 28 „RAZEM RAŹNIEJ I WESELEJ"

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 124 000 zł

Celem zadania jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z powiatu olkuskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podstawowym zadaniem będzie opieka, rehabilitacja ruchowa i społeczna, integracja ze środowiskiem, udział w kulturze, turystyce, rozwijanie zdolności, zamiłowań, zainteresowań i przyjaźni a przede wszystkim wyjście z domu w inne środowisko osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także pomoc rodzinie w codziennej opiece.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 29 Wzorem dla innych, otwarci na niepełnosprawnych intelektualnie

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 88 200 zł

Świećmy przykładem dla innych. Róbmy coś razem, niezależnie od naszej kondycji intelektualnej. Bawmy się, twórzmy i integrujmy nasz powiat. Aktywizujmy ludzi dorosłych, dzielmy się wiedzą i umiejętnościami. Działajmy przeciwko wykluczaniu. Zróbmy: integracyjne wyjazdy kulturalne, piknik i otwarty turniej tenisa stołowego. Główny cel to uwrażliwienie mieszkańców na niepełnosprawność. Pokazanie mocnych stron, które dotyczą każdego człowieka i na których powinniśmy opierać patrzenie na siebie. Likwidowanie barier i stereotypów.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 30 Dobre emocje, pozytywne wibracje

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 100 000 zł

Zadanie przewiduje przeprowadzenie zajęć dla dzieci, które nie radzą sobie z nauką i koncentracją, mają problemy z wyrażaniem i oceną emocji, są zestresowane i lękliwe oraz mają trudności z samoakceptacją. Zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata, zajęcia z Biofeedbacku, wibroterapia i hydroterapia. Zajęcia zostaną uzupełnione o dwie rodzinne wycieczki relaksacyjne – do kopalni soli i na baseny termalne. Projekt ma charakter prospołeczny - łączy pomoc terapeutyczną dla dzieci o specjalnych potrzebach z ich integracją społeczną, a efekty działań będą rzutowały na jakość życia ich całych rodzin i bliższego otoczenia.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
MZA 31 CHECHŁO LIFE 2020 Chrzanów - Trzebinia. Strefa Dobrej Zabawy!

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prozdrowotny

Koszt: 149 866 zł

Głównym celem niniejszego zadania jest promocja zdrowego, aktywnego oraz wspólnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy Trzebinia, Chrzanów oraz sąsiednich gmin na odnowionym ośrodku Zalew Chechło w Trzebini. Zadanie to będzie polegało na zorganizowaniu jednodniowej imprezy sportowo-taneczno-muzycznej dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego. Wydarzenie to będzie składać się z: - profesjonalnego prowadzenia zajęć fitness (zumba, pilates, ćwiczenia relaksacyjne, itp.) - profesjonalnych warsztatów tanecznych; - przeprowadzenia akcji pt "Plaża, zdrowie, uśmiech. Nad wodą wypoczywaj bezpiecznie.", która będzie miała na celu profilaktykę zdrowia poprzez organizację porad specjalistów (np. dermatolog, diabetolog, dietetyk itp), pokaz ratownictwa wodnego oraz pokaz pierwszej pomocy - przygotowanie dla najmłodszych uczestników widowiska edukacyjnego "wcale nienudna wyspa bezludna", która będzie miała na celu propagowanie wśród dzieci zasad właściwego zachowania nad wodą. - koncertów gwiazd rockowych.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 1 Rozwój potencjału matematycznego wśród dzieci

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 138 600 zł

Pozalekcyjne zajęcia z matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauki. Zastosowanie innowacyjnych programów dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci oraz wsparcie do egzaminu ósmoklasisty. Matematyka jako królowa nauk wielokrotnie spędzała sen z powiek niejednego ucznia - czas to zmienić. W każdym drzemie niewykorzystany potencjał matematyczny. Zajęcia mają ten potencjał skutecznie wydobyć, a wzmacniając wiedzę matematyczną wśród dzieci zwiększamy ich sukcesy w przyszłości poprzez motywowanie i pomaganie, a także wykorzystanie otwartości i bystrości młodego umysłu. Program zajęć będzie również wsparciem dla rodziców w trudach wychowania swoich pociech.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 2 Wnętrze ma znaczenie - warsztaty kreowania przestrzeni

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 122 000 zł

Warsztaty kreowania przestrzeni "Wnętrze ma znaczenie" dotyczą edukowania w zakresie aranżacji wnętrz prywatnych, publicznych, instytucjonalnych. Zadaniem warsztatów jest podnoszenie świadomości i poszerzanie wiedzy w budowaniu najbliższej przestrzeni, tak aby była bardziej przyjazna, funkcjonalna i wydajna. Zajęcia mają dostarczyć uczestnikom konkretne narzędzia pozwalające na rearanżację wnętrz, w trosce o odpowiedzialne i świadome kreowanie otaczającej nas przestrzeni.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 3 Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych Subregionu m. Kraków

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 128 820 zł

Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Projekt zakłada: - przeszkolenie i certyfikację nauczycieli 9 szkół ponadpodstawowych z Subregionu m. Kraków w zakresie zarządzania własnym biznesem, - zakup 26 dożywotnich licencji symulacji dla 9 szkół ponadpodstawowych z Subregionu m. Kraków, - prowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości i/lub działalności gospodarczej i/lub innych przedmiotów i/lub zajęć dodatkowych przez przeszkolonych nauczycieli z wykorzystaniem platformy, - cykliczne, regularne spotkania w formie konsultacji on-line z osobami przygotowanymi do wsparcia merytoryczno-technicznego. Projekt przewiduje realizację warsztatów z wykorzystaniem symulatorów biznesu (na platformie internetowej) skierowanych do nauczycieli oraz obecnych i przyszłych uczniów szkół ponadpodstawowych z Subregionu m. Kraków. Warsztaty mogą odbywać się na zajęciach dodatkowych lub/i w ramach podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości lub/i podstaw działalności gospodarczej lub/i innych przedmiotów, których podstawa programowa jest zbieżna z tematyką warsztatów. Uczestnicy będą mogli wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce podejmując realistyczne decyzje biznesowe m.in. organizacja stanowiska, zakup sprzętu, zatrudnienie pracowników, reklama tradycyjna i internetowa, sprzedaż. Po każdej rundzie decyzyjnej zostaną wyświetlone wyniki, dzięki czemu beneficjenci będą mogli sprawdzić efekty podejmowanych przez siebie decyzji. Będą mogli także porównać wyniki z wynikami innych uczestników (konkurencja). W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia oraz certyfikacja nauczycieli, w taki sposób, aby mogli prowadzić zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym. Zajęcia będą realizowane w następujących szkołach: II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, Zespole Szkół Energetycznych w Krakowie, Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 im. I. Daszyńskiego, Kolegium Europejskim, XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie, III Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 4 FESTIWAL INNOWACYJNEJ EDUKACJI

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 147 400 zł

FESTIWAL INNOWACYJNEJ EDUKACJI odbędzie się w 2020 r. w krakowskiej Tauron ARENIE. To wyjątkowe wydarzenie będzie prawdziwym świętem nauki w atmosferze zabawy, sportu, nowych technologii, kultury i sztuki. Uczestniczyć w nim będzie około 9 tysięcy osób, głównie uczniowie (dzieci, młodzież), kadra pedagogiczna, dyrektorzy szkół, całe rodziny, opiekunowie, wychowawcy, trenerzy, przedstawiciele władz oraz obszaru biznesowego z całego kraju. Nasz projekt będzie także znakomitą okazją na spotkanie wielu osób z różnych miast w celu promocji własnych regionów oraz wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia w obszarze edukacyjnym. Jesteśmy przekonani, iż innowacyjny charakter naszego wydarzenia, a także liczne atrakcje z nim związane, będą szczególnie dla młodych ludzi źródłem nowych doświadczeń, a także inspiracji, które przyniosą im realne korzyści w drodze dalszego rozwoju, co przełoży się na ich przyszłe osiągnięcia zawodowe i na satysfakcję w życiu osobistym. Warto dodać, że ze względu na niepowtarzalny charakter FESTIWALU INNOWACYJNEJ EDUKACJI zostanie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 5 MULTIKREATYWNE WARSZTATY

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 141 360 zł

MULTIKRETYWNE WARSZTATY mają za zadanie wprowadzenie uczestników w kolorowy świat inspiracji, w którym rozpoczną swoją podróż łączącą w sobie zabawę, naukę i kreatywność. Ich celem jest wsparcie rodziców w rozwoju i wychowaniu dzieci, poprzez ofertę unikatowych zajęć m.in. kulinarnych, z edukacyjnymi klockami LEGO oraz innych bardzo atrakcyjnych o charakterze artystyczno-plastycznym, przy jednoczesnym wykorzystaniu innowacyjnych metod nauczania – Mind Mappingu, Mindfulness, Design Thinking, wpływających na jakość uczenia się, zapamiętywanie, koncentrację, twórczość, motywację, efektywne czytanie, naukę języków obcych, przedmiotów ścisłych i poziom przedsiębiorczości. Autorski projekt powstał w oparciu o analizę naturalnych cech najmłodszych, którzy podczas zabawy nie boją się próbować nowych rzeczy, testować granic możliwości bez skrępowania i strachu przed porażką. Entuzjastyczni trenerzy podczas zajęć mają za zadanie wytworzenie twórczego środowiska, które zainspiruje uczestników do wspólnego odkrywania, eksperymentowania, tak aby zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy stało się dla nich fascynującą przygodą. Kreatywna, kolorowa aranżacja przestrzeni edukacyjnej, a także wyjątkowe scenariusze zajęć integrujących dzieci do pracy zespołowej przyczynią się również do zacieśniania relacji z ich rodzicami oraz staną się dla nich inspiracją przy tworzeniu wspólnych pomysłów na efektywne spędzanie czasu wolnego w rodzinie. Nauka, rozwój i przygoda, zabawa – to naprawdę można połączyć!

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 6 Warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców - zdrowe żywienie od kuchni

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 50 000 zł

Podczas warsztatów kulinarnych, zarówno najmłodsi, jak i ich rodzice, poznają tajniki zdrowego odżywiania. Mają one na celu pokazać, że zdrowe jedzenie to pyszne jedzenie! Wiedzę i praktyczne wskazówki przekazane podczas zajęć, z łatwością wykorzystasz we własnej kuchni, poprawiając nawyki żywieniowe wszystkich domowników. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy dostęp do żywności wysokoprzetworzonej jest coraz łatwiejszy - nawet wśród dzieci.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 7 Kolorujemy Małopolską Edukację - artystyczne doposażenie szkół, przedszkoli, warsztaty o charakterze maratonu artystycznego dla nauczycieli

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 149 000 zł

CELEM GŁÓWNYM projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności 200 nauczycieli (po 4 osoby z jednej placówki), oraz zastosowanie w pracy z dziećmi zdobytej podczas warsztatów wiedzy poprzez wykorzystanie, otrzymanych w pakiecie szkoleniowym, profesjonalnych pomocy dydaktycznych. W ramach realizacji zadania podjęte zostaną następujące działania: • Organizacja dwóch całodniowych (2 razy po 100 osób) warsztatów muzyczno-taneczno-podróżniczo-sportowych o charakterze maratonu artystycznego (wraz z pełnym wyżywieniem) • w ramach pakietu szkoleniowego każda z placówek otrzyma: o zestawy profesjonalnych instrumentów z innowacyjnego systemu umuzykalniania dzieci Chroma Notes (Bum Bum rurki – zestaw diatoniczny/ 8 rurek, Dzwonki na tubach – zestaw diatoniczny/ 8 sztabek, Dzwonki naciskane – zestaw diatoniczny / 8 dzwonków, Stojak drewniany do Bum Bum rurek) o zestaw instrumentarium Carla Orffa w formie torby zawierającej 21 elementów o akcesoria do tańca i zabawy (Zestaw wstążek na kołach -28 szt., wstążka gimnastyczna -10 szt.) o Płyty z autorską muzyką Moniki i Mateusza Kluzów o Przewodniki metodyczne z opisami wszystkich zabaw, tańców i instrumentacji opartych na autorskim programie Moniki Kluzy

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 8 Aktywizacja sportowa dzieci z Krakowa poprzez treningi karate tradycyjnego.

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 149 000 zł

Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży poprzez karate tradycyjne. Chcemy zwiększyć dostępność do sportu poprzez bezpłatne prowadzenie zajęć sportowych w szkołach (godziny świetlicowe) oraz w godzinach popołudniowych, w placówkach stacjonarnych.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 9 Zajęcia sportowe na Młynówce Królewskiej

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Zadanie pt. „Zajęcia sportowe na Młynówce Królewskiej” ma na celu stworzenie atrakcyjnych i zróżnicowanych form spędzania czasu dla mieszkańców Krakowa. W oparciu o nowo powstałe obiekty Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel” stworzony zostanie szeroki pakiet zajęć sportowych z trzech różnych dyscyplin sportowych – bieg na orientację, lekkoatletyka i strzelectwo sportowe. Każdy mieszkaniec Krakowa będzie mógł spróbować swoich sił w każdej z podanych dyscyplin sportowych, a odpowiedni dobór poziomu trudności grup pozwoli na poprawę swoich sportowych umiejętności, również bardziej doświadczonym amatorom danej dyscypliny.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 10 Futbolowe Skrzaty PPN Kraków dla miasta Kraków

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

CEL GŁÓWNYM PROJEKTU: wsparcie dla klubów sportowych z terenu miasta Kraków, które szkolą najmłodszych adeptów piłki nożnej w grupach skrzatów (dzieci w wieku 4-6 lat). W związku z wciąż rosnącą tendencją szkolenia dzieci w wieku przedszkolnym, w szczególności pod kątem rozwoju motorycznego, sprawnościowego, od kilku lat organizowane są rozgrywki sportowe w tej kategorii wiekowej (bez klasyfikacji punktowych), a unifikacja przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej wymogła na klubach konieczność posiadania bramek o nietypowych (dotychczas) rozmiarach 3x1 metr oraz piłek o najmniejszym rozmiarze 3. Projekt ma za zadanie wyposażyć kluby z Podokręgu Piłki Nożnej Kraków w ww. sprzęt do prowadzenia treningów i rozgrywek dla najmłodszych grup: - 40 kompletów bramek (po 2 na klub) o wymiarach 3x1 metr - 800 szt. piłek o rozmiarze 3 (po 20 na drużynę, w zależności od ilości drużyn zgłaszanych przez poszczególne kluby do rozgrywek prowadzonych przez PPN Kraków)

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 11 W pogoni za mistrzostwem- pływać jak najlepsi na świecie

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 144 200 zł

Historia Klubu Nika Sport TEAM to opowieść o spełnianiu marzeń, które wydają się nierealne do spełnienia, a przecież wszystko się od nich zaczyna… Naszym głównym celem jest wznieść kariery sportowe naszych zawodników na wyższy poziom, a będzie to możliwe dzięki zorganizowaniu cyklicznego szkolenia sportowego zawodników w systemie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie pływanie. Zajęcia odbywać się będą w 4 grupach wiekowych (uczestnicy w wieku 6-15 lat) w Krakowie. Projekt umożliwi realizację szkolenia dla min. 30 zawodników - zależy nam na tym, aby było ich coraz więcej. Szkolenie zostanie poprowadzone przez 4 wykwalifikowanych instruktorów. Każda grupa będzie miała swojego trenera, który będzie monitorował postępy zawodników. Zajęcia odbywać się będą 6 razy w tygodniu - w sumie 990 godzin zajęć treningów. Organizacja nieodpłatnych treningów przyczyni się do zwiększenia dostępności do rywalizacji sportowej w sekcji pływackiej wśród mieszkańców Krakowa o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Organizacje szkolenia to jeden z kolejnych kroków długofalowego planu rozwoju klubu, który ma poprowadzić zawodników przez Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Europy Juniorów aż do Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. W ramach zadania planuje się zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów sportowych, zakup profesjonalnego sprzętu do treningów i monitorowania postępów zawodników.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 12 FutboLove Małopolskie dla Subregionu Miasto Kraków

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF): Clepardia Kraków, Jadwiga Kraków, MAF, działających na terenie miasta Kraków. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 360 kompletów (po 120 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce; - 360 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 120 szt. na klub); - 360 szt. wysokiej jakości piłek meczowych o rozmiarze 4 i 5 (po 120 szt. na klub); - wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów-beneficjentów; - organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym w szczególności zapewnienie profesjonalnych sędziów, animatorów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników. Na turniej wieńczący projekt zaproszone zostaną osobistości ze świata sportu, co będzie stanowić atrakcję dla uczestników – dzieci szkolących się w akademiach piłkarskich klubów-beneficjentów zadania.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 13 MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek siatkarskich oraz klubów z subregionu miasta Kraków.

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu miasta Kraków, prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie klubów siatkarskich subregionu miasta Kraków, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek, w których szkoli się w sposób ogólnodostępny dzieci, młodzież i dorosłych.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 14 Aktywny Student

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Aktywny Student ma na celu stworzenie szerokiej i atrakcyjnej oferty bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, adresowanej do mieszkańców Krakowa, a w szczególności studentów i pracowników krakowskich uczelni wyższych. Pomysłodawca zadania przewiduje realizację dwóch zróżnicowanych inicjatyw. Profesjonalne zajęcia w ramach “Studio Tańca i Fitness” mają zaktywizować tych, którzy od uprawiania klasycznych dyscyplin wolą ruch w bardziej rekreacyjnej formie. W specjalnie przystosowanej sali najlepsi krakowscy choreografowie będą uczyć m.in. hip-hopu, dancehallu czy zumby. Zajęcia typu fitness poprowadzą trenerzy i instruktorzy specjalizujący się m.in. w jodze, pilatesie czy treningu wzmacniającym. Zajęcia umożliwią zadbanie o sylwetkę i zdrowie, nie opuszczając terenu uczelni. Dodatkowo, dla bardziej ambitnych studentów, AS umożliwi rozwój swoich pasji i samorealizację przez udział w treningach motorycznych i zawodach sportowych. Opieka fizjoterapeutyczna ma na celu bezpieczeństwo i dbanie o zdrowy rozwój wszystkich uczestników zadania. II edycja Aktywnego Studenta zakłada więcej zajęć i możliwość uczestnictwa dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Zostań AS’em razem z nami!

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 15 Z Krakowa w góry

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 145 000 zł

Zachęcenie mieszkańców Krakowa do poznawania gór Małopolski, ale innych niż Tatry. Stworzenie cyklu programów telewizyjnych, przewodnika, pokazujących magię i piękno gór Małopolski. Z uwagi na nadmierny ruch turystyczny w Tatrach, chcemy zachęcić mieszkańców Krakowa do wybrania się w inne pasma gór, równie piękne i wymagające. Wycieczka w góry Małopolski może być przyjemniejsza ze względu na: brak tłumów, bliższe położenie i uniknięcie korków na drodze do Zakopanego.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 16 Szlak Kajakowy Dłubnia - Nowa Huta

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 95 000 zł

Przedmiotem projektu jest wytyczenie 5 km szlaku kajakowego na rzece Dłubni w Nowej Hucie. Powstanie pierwszego szlaku kajakowego w Krakowie z pewnością przyczyni się do ożywienia turystycznego obszaru, zwiększenia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, ale również pozwoli na zbliżenie mieszkańców do rzek i sportów wodnych. To aktywna forma wypoczynku dla każdego bez ograniczeń wiekowych, jak i promocja wspólnego spędzania czasu wraz z rodziną i znajomymi.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 17 Nauka gry w siatkówkę oraz udział w rywalizacji sportowej dla mieszkańców Krakowa.

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Zadanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom Krakowa gry w piłkę siatkową oraz sprawdzenie swoich siatkarskich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej. Zadanie jest bezpłatne oraz dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców Krakowa. Projekt umożliwia realizacje sportowych pasji poprzez udział w treningach oraz zorganizowanych rozgrywkach. Przez swoją bezpłatność stworzy możliwość uczestnictwa w nim wszystkim zainteresowanym piłką siatkową, a w szczególności mniej zamożnym mieszkańcom Krakowa.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 18 Wsparcie sportu akademickiego - szansą na wzmocnienie potencjału sportowego województwa małopolskiego.

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Geneza zadania tkwi w idei rozwoju sportu akademickiego, jako elementu promującego i wspierającego sport seniorski w regionie, za pośrednictwem wielu dyscyplin, takich jak: koszykówka, piłka ręczna, badminton, cheerleading. Pomimo różnych charakterów tych dyscyplin mają one wiele wspólnych cech. Podstawowym celem proponowanego zdania jest wsparcie sportu w regionie w celu jego profesjonalizacji. Realizacja zadania we wskazanym zakresie zagwarantuje i pozwoli poszczególnym dyscyplinom sportowym reprezentować region na ogólnopolskich arenach sportowych, jako tym najlepszym z województwa małopolskiego. Projekt jest projektem dedykowanym dla organizacji sportowej o charakterze multidyscyplinarnym, mającej w swoich strukturach sportowców i drużyny zarówno seniorskie, jak i młodzieżowe reprezentujące wysoki poziom ligowy – na poziomie seniorskim min. I i II liga. Ważną wypadkową realizacji zadania będzie jego wpływ na budowanie wzorców dla sportu dzieci i młodzieży. Ponadto realizacja zadania pozwoli również na promocję regionu, jako tego dbającego o rozwój fizyczny i aktywność ruchową mieszkańców.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 19 „Od amatorstwa do mistrzostwa szachowego” – zainwestujmy w intelekt naszych dzieci

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 136 000 zł

Gra w szachy od zawsze uważana jest za sport ludzi o wysokiej kulturze osobistej oraz inteligencji. Nieoficjalny Mistrz Świata Paul Morphy powiadał ""Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni"". Zainwestujmy w rozwój intelektualny naszych dzieci. Zapraszam do poparcia projektu, który będzie realizowany w zintegrowanych blokach tematycznych: 1. „Rozwój intelektu na 64- polach” - prowadzenie zajęć z gry w szachy dla dzieci w wybranych szkołach podstawowych 2. „Praktyka czyni Mistrza” – zintegrowany wachlarz turniejów szachowych.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 20 Szkolenie żeglarskie kadr drużyn żeglarskich w Krakowie

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 52 000 zł

Celem zadania jest przeszkolenie grupy mieszkańców miasta Krakowa na stopnie żeglarskie: żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego oraz instruktora żeglarstwa. Przeszkoleni żeglarze zostaną wolontariuszami kadr harcerskich drużyn żeglarskich, co spowoduje rozwój harcerskich wodniaków.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 21 Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z elementami koszykówki i gimnastyki

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

"Projekt w swojej genezie zakłada organizację systematycznych ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami koszykówki i gimnastyki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z podziałem na kategorie wiekowe. Planuje się zorganizowanie zajęć w 6 grupach. Jedna grupa - no limit, 2 grupy dziewcząt i 3 grupy chłopców. Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową wszystkich mieszkańców Krakowa oraz spełnienie istotnej funkcji profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania świadomości w zakresie znaczenia „zdrowego trybu życia”, zaszczepianie postawy fair play w życiu. Zadanie jest odpowiedzią na walkę z wykluczeniem społecznym ze względu na status finansowy rodziny oraz odpowiedzią na selekcję z uwagi na talent sportowy, predyspozycję i uwarunkowania fizyczne. Dodatkową wartością realizacji zadania będzie możliwość udziału w obozach rekreacyjno-sportowych przez uczestników zadania, które będą miały charakter wyjazdowy (aby zmienić klimat) w przedziale czasowym 7-14 dni, w zależności od pory roku (obóz zimowy i obóz letni). Zadanie realizowane będzie od 1 marca do grudnia 2020 r., z przerwą wakacyjną od 1 lipca do 31 lipca 2020 r. Łącznie przez okres 12 miesięcy, lecz zajęcia sportowe będą realizowane przez okres 11 miesięcy. Zadanie jest inicjatywą opartą na obserwacji oraz analizie i wywiadach eksperckich przeprowadzonych na potrzeby tego projektu, będących odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Prowadzone zajęcia sportowe dla różnych grup wiekowych będą miały charakter ogólnorozwojowy dla uczestników o różnej aktywności fizycznej i w oparciu o specyfikę takich dyscyplin jak: piłka koszykowa oraz gimnastyka. Jak wskazują badania rynku zajęć sportowych oraz ich analiza, blisko 80% procent uprawiających sport poszukuje zorganizowanych jego form. Te same badania wskazują iż aktywność fizyczna to niestety nie najczęstsza forma spędzania wolnego czasu z uwagi na relatywnie wysokie koszty uczestnictwa w zajęciach. "

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 22 MAŁOPOLSKA DZIAŁA SPOŁECZNIE (KRAKÓW)

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Co by było gdyby nie działały grupy inicjatywne i organizacje społeczne? Odpowiedź może być zaskakująca – wiele lokalnych problemów pozostawałoby nierozwiązanych, nie byłoby tylu miejsc do rozwijania zainteresowań i pasji, tak bogatej oferty kulturalnej i dbałości o tradycję, pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej, nie działałoby wiele świetlic dla dzieci i młodzieży, nie tak łatwo byłoby znaleźć miejsce do uprawiania sportu, trudniej byłoby nam wpływać na lokalny samorząd i dbać o takie tematy jak zdrowie, czy środowisko. Tymi i wieloma innymi tematami zajmują się aktywiści i organizacje społeczne. Czy ich praca jest prosta? Zadecydowanie nie! Na co dzień napotykają wiele wyzwań związanych z trudnymi zagadnieniami prawnymi, nie łatwym mobilizowaniem ludzi do działania, czy kłopotami z ciągłym brakiem czasu. Zadbajmy więc o wspólne sprawy i pomóżmy Małopolanom Działać Społecznie! Dzięki projektowi „Małopolska Działa Społecznie” działacze stowarzyszeń i fundacji będą mogli łatwiej poradzić sobie z wyzwaniami, które napotykają np. w pozyskiwaniu funduszy, rozliczaniu się z urzędami, prawidłowym prowadzeniem prawnych i księgowych spraw swoich organizacji, czy w sprawnej realizacji swoich działań. Aktywiści i członkowie różnych organizacji będą mieli okazję do łączenia sił i nawiązywania współpracy, wymiany dobrych praktyk i pomagania sobie, a także wymiany zasobów. Mieszkańcy i mieszkanki Krakowa będą mogli dowiedzieć się więcej o tym jak brać sprawy swoich społeczności w swoje ręce oraz jak skutecznie współtworzyć samorząd lokalny. W ramach projektu realizowane będą trzy bloki działań: • Aktywizacja obywatelska – 10 spotkań inspiracyjnych oraz 24 godziny doradztwa obywatelskiego, stałe wsparcie animatora (500 godzin) dotyczące m.in. integracji sąsiedzkiej, samoorganizacji, prowadzenia ogrodów społecznych, rozwiązywania lokalnych problemów, inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego. • Edukacja - 860 godzin doradztwa i 68 godzin szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych dotyczące m.in. finansowania działań NGO, zagadnień formalno-prawnych, księgowości w NGO, współpracy ponadnarodowej, wolontariatu, zarządzania zespołem, nowych technologii w NGO, promocji działań społecznych. • Sieciowanie organizacji społecznych i grup nieformalnych – 20 spotkań m.in networkingowych, grup wymiany doświadczeń, wizyt studyjnych w siedzibach organizacji, konferencja oraz stałe wsparcie animatora (500 godzin) w budowaniu współpracy dotyczące m.in. wymiany dobrych praktyk w pracy z różnymi grupami odbiorców np. młodzież, seniorzy, nawiązywania współpracy między organizacjami, wspólnego tworzenia rekomendacji i pomysłów na rozwiązywanie lokalnych problemów.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 23 Interaktywne muzeum „Małych Ojczyzn".

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Celem zadania jest zebranie danych historycznych i kulturowych z terenu Łagiewnik i Borku Fałęckiego, możliwych jeszcze do uzyskania a dot. w szczególności: historii podkrakowskich wiosek Łagiewniki i Borek Fałęcki, zakładów przemysłowych działających na tym terenie, parafii, dworów szlacheckich, szkół, obiektów sakralnych, mniejszości narodowych zamieszkujących ten teren. Efektem, oprócz zarchiwizowania uzyskanych danych, ma być także opracowanie wystaw tematycznych dla mieszkańców na terenie np. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Oddział Podgórze, w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. Zebrane materiały uzupełnią dane już istniejące, stworzą też elementy przyszłej stałej ekspozycji dla tego obszaru.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 24 REKONSTRUKCJA OBRZĘDU JASEŁKOWEGO - RENOWACJA SZOPKI KRAKOWSKIEJ Z 1930 ROKU, PRZYGOTOWANIE WIDOWISKA, DOKUMENTACJA FILMOWA

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 134 000 zł

Jesienią 2018 r. krakowskie szopkarstwo wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Tradycja budowy szopek sięga 2. połowy XIX wieku. W Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie zachowała się wzorowana na tzw. „Szopce Matce" mistrza Ezenekiera (znajdującej się w Muzeum Etnograficznym w Krakowie) historyczna szopka z 1930 roku. Szopka ze Szpitala Babińskiego została wpisana do rejestru zabytków ruchomych, wymaga jednak gruntownego odnowienia. Celem zadania jest umacnianie tożsamości regionalnej poprzez aktualizację dawnego zwyczaju przedstawienia kolędniczego, z użyciem szopki oraz kukiełek, poprzez które kiedyś opowiadano o Bożym Narodzeniu w realiach współczesności. Także i teraz odrestaurowana szopka stanie się sceną dla specjalnie przygotowanych kukiełek, a treść przedstawienia będzie odnosić się do dzisiejszego świata widzianego oczami pacjentów Szpitala im. Babińskiego. Nada to zadaniu nie tylko wymiar kulturowy, ale integracyjny i destygmatyzacyjny. Osobnym elementem zadania będzie produkcja filmu dokumentalnego ukazującego prace konserwatorskie przy szopce oraz inscenizację spektaklu. Bezpłatne przedstawienia odbywać się będą w Sali Teatru Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 25 II Małopolski Festiwal Taneczno- Musicalowy

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 148 600 zł

Małopolski Festiwal taneczno-musicalowy" to jednodniowe wydarzenie kulturalne w Krakowie poprzedzone cyklem warsztatów scenicznych dla dzieci i młodzieży (w tym także niepełnosprawnych) z Krakowa. Podczas festiwalu zaprezentowane zostaną profesjonalne i amatorskie zespoły taneczne. Zrealizowane będą spektakle musicalowe, których tematem przewodnim będzie współczesna aranżacja klasycznych tematów z obszaru dziedzictwa kulturowego miasta Krakowa i Małopolski. Celem głównym wydarzenia jest rozwijanie, promowanie i upowszechnianie ekspresji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży z terenu Krakowa i Małopolski, z wykorzystaniem formy tańca nowoczesnego. Celami szczegółowymi są: wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej i regionalnej, promowanie postawy aktywności życiowej opartej na rozwijaniu pasji, talentów i zainteresowań, wielopokoleniowa integracja mieszkańców, promowanie mechanizmów partycypacji społecznej oraz poszerzenie oferty kulturalnej regionu.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 26 PRZEWIJAMY BARIERY

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Uczestniczenie w życiu społecznym jest niezbywalnym prawem każdego człowieka. Rodziny osób niepełnosprawnych chcą oglądać, słuchać, poznawać, zwiedzać, doświadczać. Chcą żyć na tyle normalnie, na ile się da. Niestety czasem ograniczają nas sprawy na pozór błahe, niedostrzegalne przez innych. Na przykład, gdzie przewinę swoje duże, niepełnosprawne dziecko? Osobę, która nie załatwia samodzielnie czynności fizjologicznych, której trzeba przebrać pieluchę? Możliwości są mało zachęcające: podłoga w toalecie, podłoga na zapleczu, jakiś stół. Jest nieprzyjemnie, często brudno. Przewińmy ten problem! Stwórzmy przestrzeń dostępną i przyjazną. Zamontujmy przewijaki dla osób niepełnosprawnych w miejscach użyteczności publicznej, takich jak muzea, teatry, filharmonie. Dzięki temu umożliwimy załatwienie podstawowych czynności w godnych warunkach. W miejscach czystych i bezpiecznych. Dostosowane przewijaki naprawdę ułatwią życie wielu rodzin. Sprawmy, żeby otoczenie, w którym żyjemy, było dostępne dla każdego.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 27 Festiwal „Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową”

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 57 960 zł

Festiwal „Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową” obejmuje organizację w 2020 roku cyklu siedmiu koncertów organowych i organowo-kameralnych w kościele Karmelitów Bosych w Krakowie. Celem zadania jest promocja muzyki organowej i prezentacja możliwości brzmieniowych odrestaurowanych organów firmy Rieger. Muzyka organowa stanowi bogaty dorobek kultury zachodnioeuropejskiej. Jest źródłem doznań estetycznych i sprzyja religijnej kontemplacji. Rzadko rozbrzmiewa jednak w ramach liturgii ze względu na ograniczenie czasowe lub zły stan techniczny instrumentów. Kościół jako miejsce koncertów stanowi alternatywę dla sali koncertowej - stwarza możliwość obcowania z innego rodzaju repertuarem w znakomitym pod względem akustycznym wnętrzu. Kościół jest ponadto miejscem dostępnym dla każdego, a wstęp na organizowane tam wydarzenia winien być bezpłatny, co też zakłada idea festiwalu. Podczas każdego z siedmiu koncertów u Karmelitów Bosych usłyszeć będzie można najpiękniejsze kompozycje organowe oraz wokalno-instrumentalne wykonywane przez renomowanych muzyków z Polski i z zagranicy. Po koncertach przewidziane są spotkania z zaproszonymi wykonawcami, mające funkcję edukacyjną i umożliwiające bezpośredni kontakt wykonawcy z odbiorcą. Koncerty poprzedzać będą każdorazowo działania je promujące.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 28 MURAL - mapa enoturystyczna Małopolski

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 92 000 zł

Zadanie polegać będzie na projekcie oraz wykonaniu muralu na odsłoniętej, niezajętej ścianie budynku/budynków na terenie miasta Krakowa. Temat: Mapa Enoturystyczna. Co mural wniesie do przestrzeni miejskiej? Czy przyniesie mieszkańcom jakieś wymierne korzyści? Obok korzyści estetycznych dla naszej przestrzeni miejskiej (element przykuwający uwagę, niepowtarzalność, malarstwo wielkoformatowe to niezaprzeczalna formuła promująca artystyczną stronę miasta), mural ma pełnić funkcję narzędzia promującego enoturystykę małopolską, czyli turystykę edukującą o małopolskich winnicach wraz z promowaniem wartościowego stylu życia, jakim jest m.in. spędzanie czasu na łonie natury. Zadanie przyczyni się do powstania interesującej oferty turystycznej dla mieszkańców regionu i turystów, którzy odwiedzają Kraków i jego okolice. Ma być elementem Małopolskiej Jesieni Enologicznej, organizowanej przez Stowarzyszenie Kobiety i Wino, czyli niezwykłego wydarzenia kulturalnego, które jednoczy coraz liczniejsze grono miłośników wina i produktów regionalnych. To trzy miesiące niezapomnianych wrażeń związanych z enologią, sztuką winiarską, historią winiarstwa w Polsce oraz tradycjami kulinarnymi, a także turystyką. Założeniem niniejszego projektu jest promowanie kultury winiarskiej w Małopolsce i Krakowie, który jest historycznym centrum kultury winiarskiej w Polsce. Historycznie Kraków, m.in. dzięki staraniom rodziny Potockich, był centrum rozwoju stylu życia oraz kultury związanym z rozwojem kulinarnym i winiarskim Małopolski. Historycznie to właśnie rodzina Potockich ustanawiała trendy gastronomiczne i winiarskie na terenie Galicji. Reasumując, realizacja zadania ma przysłużyć się rozwojowi malarstwa wielkoformatowego, upiększeniu miasta, promocji turystyki pozamiejskiej (mieszkańcy Krakowa otrzymają atrakcyjną wizualnie wskazówkę spędzania czasu. Winnice i organizowane w nich pikniki to doskonała forma spędzania czasu z rodziną, na łonie natury) oraz edukacji o rozwojowym kierunku związanym z uprawą winorośli i wzmocnieniu świadomości historycznych korzeni małopolskiego winiarstwa oraz promocję rozwoju kultury winiarskiej i bogactwa regionalnych produktów Małopolski w Polsce i na świecie.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 29 TRADYCJA I KULTURA NASZĄ SIŁĄ. PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS. TWORZYMY KRAKOWSKI TEATR REGIONALNY "ZŁOTY RÓG".

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 149 900 zł

Jeszcze podczas I wojny światowej obszar Krakowa był sześć razy mniejszy od obecnego. Stopniowo włączane do miasta dawne wsie podkrakowskie należały do grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich (Bronowice Małe i Wielkie, Mydlniki, Tonie, Krowodrza, Zwierzyniec, Wola, Olszanica, Bielany, Prądnik Biały i Czerwony, Witkowice, Górka Narodowa i wiele innych). Ten bogaty folklor odchodzi w zapomnienie wraz z szybko postępującą globalizacją. Celem projektu jest przypominanie i popularyzacja dawnego stroju, mowy, śpiewu, tańca, zwyczajów i obrzędów. Pragniemy szukać inspiracji zarówno w twórczości artystów młodopolskich (Stanisław Wyspiański, Lucjan Rydel, Włodzimierz Tetmajer i inni), jak i sięgać do zapomnianych artystów lokalnych. Teatr będzie ważnym nośnikiem naszej tradycji i kultury, także narodowej, której symbolem jest przecież krakowski strój ludowy. Z racji profilu planowanego przedsięwzięcia, a także posiadanego doświadczenia w zakresie folkloru podkrakowskiego, projekt mógłby być realizowany przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Bronowic. Tym bardziej, że Bronowice Małe, skąd wywodzi się towarzystwo, to miejsce wyjątkowe dla polskiej kultury.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 30 RAJSKIE WYSPY - meble miejskie do leżenia, siedzenia i czytania (na Rajskiej)

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 69 000 zł

Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnych mebli miejskich, zlokalizowanych na tyłach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej. Modułowe meble “wyspy” służyć mają użytkownikom biblioteki oraz mieszkańcom centrum miasta, umożliwiając czytanie, leżenie, wypoczynek w samotności i w towarzystwie, prowadzenie małych wydarzeń (np. spotkania autorskie lub debaty). Prospołeczna funkcja wyraża się również w dostosowaniu elementów składowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Proponowane elementy wyposażenia to: wygodne hamaki, praktyczne stoliki do pracy, gniazdka elektryczne czy donice z roślinnością. Poprzez zachowanie symetrii i osiowości, projekt odwołuje się wprost do istniejącej architektury, historii oraz charakteru budynku biblioteki (dawne koszary). Jednocześnie może być traktowany jako pierwszy krok do utworzenia planowanych zielonych inwestycji - parku przy ul. Karmelickiej i “Zielonej Czytelni” za biblioteką. Dodatkową korzyścią przemawiającą za realizacją projektu jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty biblioteki, pozyskanie nowych sympatyków oraz popularyzacja czytelnictwa. Wnioskowany projekt jest efektem warsztatów w ramach projektu “Architektura miast. Krakowska perspektywa”. Jest to wynik pracy interdyscyplinarnego zespołu osób, które na co dzień są użytkownikami biblioteki.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 31 POLSKA.WŁOCHY.KRAKÓW! MUZYKA !TO TU!

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 111 950 zł

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST PRZYWRÓCENIE ZAPOMNIANEJ I ZARZUCONEJ MUZYKI NASZYCH KORZENI (MUZYKI TRADYCYJNEJ), KTÓRA W PRZESZŁOŚCI BYŁA OBECNA W DNIU POWSZEDNIM (przy pracy, podczas odpoczynku, obrzędów). PRZYWRACANIE MUZYKI -to edukacja poprzez tworzenie poczucia więzi i wspólnoty, która powstaje podczas wspólnego muzykowania i zabawy; poznanie różnych form ekspresji poprzez pracę nad emisją głosu, wspólny śpiew, taniec; zdobywanie wiedzy podczas interaktywnych zajęć warsztatowych i wykładów; przełamywanie własnych zahamowań oraz stereotypów obecnych we współczesnej polskiej kulturze (np."tylko utalentowane" osoby mogą śpiewać). Warto głosować, bo: poznasz muzykę wywodzącą się z tradycji regionu krakowskiego, odkryjesz własne umiejętności wokalne i taneczne, będziesz pracować nad głosem i odczujesz jego wewnętrzną siłę, będziesz mógł się wyrazić poprzez głos. FORMY DZIAŁANIA: WARSZTATY (śpiew, taniec, zwyczaje), WYKŁADY (ukazujące powiązania muzyki z malarstwem, obyczajowością oraz rolę muzyki w życiu codziennym). PROJEKT PRZEWIDUJE BEZPŁATNY UDZIAŁ W WARSZATACH I ZAJĘCIACH /przewidywana liczba uczestników jednego warsztatu: 12 osób/. Zajęcia prowadzone będą w niewielkich grupach, kameralna atmosfera ułatwi uczestnikom pełniejsze zaangażowanie się w śpiew i taniec. LICZBA ZAJĘĆ: WARSZTATY ŚPIEWU: 8, TAŃCA: 8, WYKŁADÓW: 8 (w tym wprowadzenie do muzyki tradycyjnej Włoch). Łącznie we wszystkich zajęciach weźmie udział ok. 432 osób, które dzięki projektowi będą mogły rozwinąć zainteresowania muzyczne i przełamać własną barierę w stosunku do śpiewu i tańca.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 32 Park przy Muzeum Lotnictwa

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Rewitalizacja parku i pobliskich nieużytków w pobliżu Muzeum Lotnictwa Polskiego i dawnego pasa startowego. Nowe asfaltowe alejki, ławki, kosze na śmieci, urządzenia sportowe, nowe tereny zielone.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 33 Międzynarodowy Festiwal Filmowy o tematyce ochrony środowiska

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 150 000 zł

Celem tego przedsięwzięcia jest otworzenie widzom drzwi do świadomości współczesnych zagrożeń dla otaczającego nas środowiska.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 34 Siła w rodzinie

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 148 000 zł

Jak pomóc mojej rodzinie? Czy relacje z moimi dziećmi mogłyby być lepsze? Projekt "Siła w rodzinie" odpowiada na te i inne rozterki rodziców, którym zależy na tym, by relacje w ich rodzinach były dobre. Projekt zaspokaja potrzebę rozwoju rodziców w wielu obszarach dotyczących bycia odpowiedzialnym opiekunem, świadomie kierującym procesem wychowania swojego dziecka. "Siła w rodzinie" to miejsce spotkań całych rodzin, przestrzeń do nauki, zabawy, współpracy z profesjonalistami i okazja do konstruktywnego spędzenia wolnego czasu.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 35 W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" - letnie obozy sportowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Zadanie polega na organizacji dwóch tygodniowych obozów sportowych w Zakopanem dla łącznie 100 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są grupą zagrożoną chorobami cywilizacyjnymi, najczęściej w związku z siedzącym trybem życia i niską aktywnością fizyczną. Celem obozów jest rozbudzenie pasji sportowej i wytworzenie nawyku regularnego podejmowania aktywności fizycznej oraz integracja, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej, intelektualnej i społecznej uczestników - osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są też często izolowane i wykluczane z niektórych dziedzin życia społecznego. Celem zadania jest integracja i włączenie do społeczności sportowej. Przeprowadzony zostanie nabór uczestników, promocja zadania, zapewnione zostaną: transport, zakup ubrań (koszulki, spodenki, bluza) i obuwia sportowego dla uczestników, obsługa (trenerzy, instruktorzy, opiekunowie), wynajem pokoi, wyżywienia dla uczestników i obsługi, wynajem potrzebnych obiektów sportowych, zakup biletów wstępu na obiekty i do TPN, zakup/wypożyczenie sprzętu sportowego, zakup wody do picia.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 36 Senior ratuje życie

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 50 000 zł

Zadanie ma polegać na: przeszkoleniu mieszkańców Krakowa powyżej 60 r. ż. z pierwszej pomocy wraz z zapoznaniem się z pracą dyspozytora medycznego; zaprezentowaniu systemu informatycznego obsługującego dyspozytornię oraz system ratownictwa.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 37 Mali Ratownicy

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 50 000 zł

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Krakowa. Ponadto planuje się zapoznanie z pracą dyspozytora medycznego, systemu informatycznego obsługującego dyspozytornię oraz systemem ratownictwa.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
KRK 38 Karetka dla Krakowa

Subregion: Miasto Kraków

Charakter zadania: Prozdrowotny

Koszt: 150 000 zł

Dofinansowanie zakupu nowoczesnego ambulansu medycznego, który będzie służył mieszkańcom miasta.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 1 Leśna szkółka na obszarze powiatu myślenickiego.

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie "Leśna Szkółka" zakłada stworzenie oferty bezpłatnych warsztatów, prelekcji i wydarzeń skierowanych do dzieci, nauczycieli oraz rodziców zamieszkujący obszar 9 gmin w powiecie myślenickim. Projekt inspirowany jest wywodzącą się ze Skandynawii ideą leśnych szkół i przedszkoli. Zajęcia bez ścian i sufitów, obcowanie z naturą w otoczeniu łąk i lasów, przy szumie drzew i śpiewie ptaków. W Leśnej Szkółce odbędą się warsztaty przyrodniczo-ekologiczne m.in.: tworzenie budek lęgowych dla ptaków, rozpoznawanie dzikich roślin jadalnych i przyrządzanie z nich potraw, ziołolecznictwo, tworzenie perfum z olejków eterycznych, warsztaty ekologiczne, w ramach których będą poruszane kwestie związane z segregowaniem śmieci, kompostowaniem odpadów oraz bezśmieciowym stylem życia czyli ruchem zero-waste. Drugi moduł zajęć stanowić będą warsztaty kulturowe m.in.: przyrządzanie regionalnych przysmaków oraz gotowanie w kotle nad ogniskiem, zajęcia nawiązujące do polskiej tradycji i kultury, np.: przegląd legend i wierzeń ludowych połączonych z warsztatami tanecznymi. Każdym warsztatom towarzyszyć będą różne aktywności ruchowe, m.in. gry i zabawy z dawnych lat, gdzie uczestnicy poznają zabawy, w które grali ich rodzice i dziadkowie. W ramach działań odbędą się także imprezy tematyczne: Noc świętojańska, Minifestiwal Vesna, Ceremonia dźwięku, Ceremonia OdNova. Powstanie także mobilna leśna biblioteka uzupełniona o najważniejsze zbiory książkowe związane z proponowanymi tematami zajęć. Projekt zakłada także prelekcje skierowane do rodziców oraz nauczycieli z dziedziny zdrowego stylu życia i ekologii. Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia unikalnego programu zajęć, którego głównym założeniem jest fakt, iż odbywają się one w plenerze, gdzie uczestnicy spędzają czas w otoczeniu przyrody bez względu na warunki pogodowe. W ten sposób chcemy uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury oraz odbudować więzi łączące człowieka z przyrodą.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 2 TOR ROWEROWY TYPU PUMPTRACK W ZAKOPANEM

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 136 800 zł

Asfaltowy tor typu pumptrack to pętla złożona z szeregu specjalnie wyprofilowanych muld służących do nabierania pędu wytwarzanego wyłącznie siłą mięśni (w przypadku rowerów - bez pedałowania). Jazda po torze to znakomity trening dla użytkowników rowerów, deskorolek, rolek czy też hulajnóg angażujący wiele partii mięśni na raz i dający niesamowitą frajdę z jazdy. Jest to coraz częściej spotykana w polskich miastach konstrukcja, po której może jeździć każdy - niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Dla Zakopanego, jako miasta będącego kolebką kolarstwa górskiego w Polsce, jest to obiekt niezbędny, aby dać możliwość rozwoju młodym pokoleniom. Teren Szkoły Mistrzostwa Sportowego powoduje, że będzie to doskonały obiekt do treningu ogólnorozwojowego dla uczniów, a także szansa dla trenerów na urozmaicenie standardowego treningu.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 3 Skrzynia pełna tradycji

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 101 120 zł

Region myślenicki obfituje w bogactwo lokalnych tradycji i dziedzictwa. Z przeprowadzonych analiz wynika, że starsze pokolenia z łatwością potrafią w codziennym życiu łączyć tradycję z dobrodziejstwami współczesności. Natomiast młodsze pokolenie, zwłaszcza dzieci i młodzież, kojarzy folklor i regionalizm jako "coś" przestarzałego, niemodnego, nie czuje przywiązania do tradycji, nie rozumie sensu poznania korzeni regionu. Projekt skierowany jest do mieszkańców subregionu Podhale - powiat myślenicki. Celem projektu "Skrzynia pełna tradycji" jest edukowanie i zaszczepienie w dzieciach chęci odkrywania dziedzictwa kulturowego przodków. W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty, których tematyka ściśle koresponduje z tradycjami Sieprawia, a co za tym idzie z regionem podkrakowskim: *Skrzynia / Baza danych - wyjaśnienie do czego dawniej w domu służyła skrzynia, co się w niej przechowywało, dlaczego była taka cenna, zajęcia edukacyjne i plastyczne - zdobnictwo skrzyni; *Muzykanci - nauka gry na instrumentach stanowiących podstawę dawnej kapeli ludowej; *Poleczka do polubienia - nauka tańców regionalnych, zabawy muzyczno-taneczne połączone z odtwarzaniem dawnego życia wsi; *Śpiewem opowiedziane - zajęcia wokalne, nauka śpiewu, który stanowił istotny element każdego ważnego rodzinnego wydarzenia, gwara; *Smacznie jak u babci - zajęcia kulinarne przedstawiające tradycyjne dania i uczące dawnych technik stosowanych w kuchni, a przydatnych ponadczasowo; *Warsztaty dla Liderów - warsztaty dla osób, które po realizacji projektu będą chciały podjąć w lokalnej społeczności tematykę folkloru i zagospodarować potencjał zaszczepiony wśród dzieci. Warsztaty dla Liderów pozwolą zrozumieć jak ważne zadanie pełni dziecko w folklorze. *Spotkania z Mistrzami - spotkania z osobami, które w rożnych dziedzinach kultury ludowej są ekspertami i bazą wiedzy. Projekt przyczyni się do zrozumienia czym jest folklor, odszukania miejsca dla tradycji na co dzień, zbuduje szacunek dla odrębności kulturowej przy jednoczesnym szacunku dla własnego dziedzictwa.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 4 Sportowa Hala Namiotowa z toaletą

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Osoby grające w petanque (boules), zwłaszcza seniorzy i osoby niepełnosprawne, od wielu lat zgłaszają problem z toaletą (jej brakiem) oraz pogodą. Namiot sportowy wyeliminuje wpływ pogody na grę, a toaleta na miejscu poprawi komfort i zaoszczędzi czas, który muszą poświęcić na udanie się do toalety publicznej.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 5 Zdrowo i wesoło na sportowo.

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Realizacja projektu polega na zorganizowaniu cyklu 6 imprez sportowo - rekreacyjno - turystycznych w okresie od lutego do sierpnia 2020 r. Imprezy przebiegać będą w formie wolnej rywalizacji drużyn składających się z osób w różnym wieku. Projekt kierowany będzie do mieszkańców (dzieci, dorosłych, seniorów) z obszaru subregionu podhalańskiego. Imprezy mają za zadanie zagospodarować czas wolny osobom marginalizowanym społecznie. Realizacja zaktywizuje mieszkańców małych miejscowości i wyrobi w nich nawyki regularnego podejmowania aktywności ruchowej, wyzwoli w nich inicjatywy prospołeczne oraz zwiększy kontakty interpersonalne. Podniesie poziom sprawności fizycznej, dowartościuje poczucie własnej godności i swoich możliwości, podniesie poziom wiedzy w zakresie sposobu organizowania i zagospodarowania czasu wolnego.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 6 Sport przez cały rok - zajęcia hokeja na lodzie i unihokeja dla dzieci i młodzieży.

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 147 570 zł

Sport przez cały rok - dotyczy promowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez sport w dyscyplinie, jaką jest hokej na lodzie i unihokej. Cel zadania jest złożony z kilku czynników. Pierwszym z nich jest możliwość rozpoczęcia przygody ze sportem poprzez zapewnienie dla nowych, chętnych dzieci, odpowiedniego sprzętu treningowego, który pozwoli na wysokim poziomie rozpocząć naukę hokeja, jak i unihokeja. Ponadto doposażenie trenujących już zawodników w odpowiedni sprzęt pozwoli zapewnić bezpieczeństwo podczas treningów. Drugim czynnikiem zadania jest zapewnienie odpowiednich warunków treningowych dla młodych adeptów hokeja i unihokeja. Wynajęcie odpowiedniej infrastruktury sportowej znacząco przyczyni się do możliwości trenowania, jak i bezpieczeństwa podczas treningów. Treningi prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, która cieszy się dużym szacunkiem wśród środowiska hokejowego i unihokejowego. Wychodząc naprzeciw najnowszym nurtom szkoleniowym, każda trenująca osoba będzie objęta profesjonalną opieką dietetyka i psychologa sportowego. Przeprowadzone zostaną także szkolenia mające na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zagrożenia, jakie są związane z używaniem alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych. Dla wszystkich zawodników zostaną zorganizowane obozy sportowe, które pozwolą w skuteczny sposób wprowadzić wszystkie opisane powyżej zadania.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 7 MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie siatkarskich klubów sportowych: Dalin Myślenice, Gorce Nowy Targ, AMS Pcim , Start Lipnica Wielka.

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: myślenickiego, nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego, prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie klubów siatkarskich subregionu Podhalańskiego, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek, w których szkoli się w sposób ogólnodostępny dzieci, młodzież i dorosłych.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 8 Akademia małego Turysty na Podhalu - Profilaktyka i Bezpieczeństwo w Górach

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 150 000 zł

Etap I: Przeprowadzenie przez ratowników górskich 57 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach. Etap II: Zrealizowanie przez ratowników górskich 57 wycieczek w góry wraz z zajęciami praktycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w górach, zakup 2 wyposażonych plecaków ratowniczych dla organizacji szkolenia dla młodzieży, wycieczek i warsztatów terenowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa uczestników projektu.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
×