POD 9 Edukacyjna trasa historyczna "Szlak solny wzdłuż Raby do Węgier" przez Dobczyce, Myślenice, Rabkę, Nowy Targ

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 150 000 zł

Celem projektu jest promocja i rozwój turystyczny miast leżących na Szlaku Solnym, średniowiecznym trakcie kupieckim przebiegającym w większości wzdłuż powstających tras rowerowych VeloRaba i VeloDunajec przez udostępnienie dla turystów i mieszkańców stałych, darmowych atrakcji historycznych na świeżym powietrzu, takich jak: "Podwodne miasto" - opowieści mieszkańców o sytuacji przed zalaniem wsi odsłuchiwane przez telefon ze słuchawkami w trakcie jazdy na rowerze wokół zalewu Dobczyckiego z zagadkami nt. odwiedzanych miejsc wg. GPS oraz animacją zalanych miejscowości dostępną na aplikacji przez smartphone tylko przy wieżach widokowych w Droginii i Zakliczynie oraz w pobliżu kładki i zapory w Dobczycach. “Legendy zamku w Dobczycach” - pierwsza część połączonych ze sobą dwóch gier miejskich z zagadkami nt. funkcji obronnej zamku w Dobczycach i “Zamczyska” w Myślenicach, leżących na szlaku handlowym na Węgry. Obie nawiązują do legendy ataku zbója Charska, gdy królowa Jadwiga przebywała w środku. Gra dostępna na stałe przez aplikację na telefonie i w wersji papierowej u Partnerów akcji. Podczas premiery gry przejedzie karawana kupców na wozach z bałwanami solnymi i ukrytymi w sianie zbójcami... "Legendy Zamczyska w Myślenicach" - gra miejska z zagadkami historycznymi ukrytymi na terenie miasta od Muzeum Niepodległości w Myślenicach do rezerwatu "Zamczysko nad Rabą" i szukaniem skarbu zbójników. Podczas premiery gry będzie miał miejsce napad zbójców na karawanę kupiecką, a o tym kto zwycięży zadecydują mieszkańcy i turyści opowiadając się po jednej ze stron... "Zbójcy na szlaku" - historie zbójnickie w Beskidzie Makowskim, Gorcach i Tatrach o Ukleju, Rabcusiu i Rabku oraz Janosiku uwięzionym w lochu Nowego Targu odsłuchiwane na trasie rowerowej VeloRaba od Myślenic przez Rabkę do Nowego Targu i dalej do Tatr z zagadkami oraz specjalnymi atrakcjami w konkretnych miejscach jak animacja "Zamczyska" przy ruinach na Zarabiu. “Cystersi, sól i… co łączy Rabkę Zdrój i Nowy Targ?” - 2 części gry miejskiej z zagadkami na terenie miasta Rabki Zdrój i Nowego Targu przedstawiające w atrakcyjny sposób dzieje założenia pierwszych osad, odkrycia efektów zdrowotnych solanek rabczańskich i założenia kopalni soli w Rabce oraz składu soli w Nowym Targu. Na końcu gry uczestnicy dowiadują się jak wiele elementów łączy Nowy Targ i Rabkę Zdrój, co zostanie podkreślone podczas premiery gry z karawaną kupców na szlaku solnym.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 10 Rozwój psychofizyczny młodego pokolenia przy stole pingpongowym i na boisku piłki siatkowej - edycja trzecia.

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 142 000 zł

Organizacja i prowadzenie sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży powiatu nowotarskiego ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin sportowych tenis stołowy i siatkówka. Organizacja zawodów sportowych i letniego obozu sportowo-wypoczynkowego. Zakup sprzętu sportowego. Udział we współzawodnictwie sportowym.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 11 FutboLove Małopolskie dla subregionu podhalańskiego

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

"CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF): Pcimianka Pcim, Lubomir Wiśniowa, MAF, działających na terenie gmin powiatu myślenickiego: Pcim, Wiśniowa. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 360 kompletów (po 120 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce; - 360 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 120 szt. na klub); - 360 szt. wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5 (po 120 szt. na klub); - wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów-beneficjentów; - organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym w szczególności zapewnienie profesjonalnych sędziów, animatorów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników; Na turniej wieńczący projekt zaproszone zostaną osobistości ze świata sportu, co będzie stanowić atrakcję dla uczestników – dzieci szkolących się w akademiach piłkarskich klubów-beneficjentów zadania."

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 12 Filmowo-Koncertowy Park: Nowy Targ Lato 2020

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 145 000 zł

Zadanie dotyczy organizacji seansów filmowych "pod chmurką" oraz koncertów muzycznych w weekendy, w miesiącach maj-sierpień 2020r. w parku miejskim w Nowym Targu. Głównym celem zadania jest dostarczenie mieszkańcom kultury, historii i rozrywki w nowej odsłonie. Dzięki temu projektowi mieszkańcy będą mogli wspólnie obchodzić rocznice takich wydarzeń, jak m.in. Powstanie Warszawskie. Zostanie zapewniona możliwość spędzania czasu wolnego w gronie znajomych w sposób kulturalny oraz zapewniający rozrywkę na europejskim i światowym poziomie.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 13 Największa góralska Majówka w Polsce z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Największa góralska Majówka w Polsce to wydarzenie, które ma upamiętnić 100. rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II oraz zachęcić do wspólnego świętowania. Wspólna modlitwa, śpiew jego ulubionych pieśni, krótki film z jego przesłaniem wyświetlony w nowoczesnej formie będą doskonałą okazją dla każdego do refleksji nad swoim życiem, a także w wielu przypadkach do osobistych wspomnień. Oprawę muzyczną wydarzenia będzie zapewniała łącząca wiele pokoleń kapela góralska Mała Armia Janosika z Raby Wyżnej. Podczas zaplanowanego po nabożeństwie majowym koncertu zagra ona specjalnie przygotowany oraz dedykowany Ojcu Świętemu repertuar.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 14 Mobilna scena plenerowa dla rozwoju społeczności lokalnych

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 145 000 zł

Zadanie polega na zakupie mobilnej sceny plenerowej. Realizacja zadania pozwoli poprawić jakość organizowanych imprez na terenie subregionu Podhalańskiego, w szczególności na terenie powiatu nowotarskiego oraz powiatu myślenickiego. Dzięki scenie możliwa będzie organizacja cyklicznych imprez pozwalających na integrację społeczności lokalnej oraz wymianę kulturalną pomiędzy miejscowościami. Ze sceny będą korzystać organizacje działające na terenie subregionu, umożliwiając im prezentacje swoich osiągnięć.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 15 „Gospodarze małopolskich gór - edukacja ekologiczna"

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Ekologiczny

Koszt: 135 300 zł

Zadanie „Gospodarze małopolskich gór - edukacja ekologiczna" to projekt edukacji ekologicznej i dbałości o walory przyrodnicze Małopolski. Celem zadania „Gospodarze małopolskich gór - edukacja ekologiczna" jest wprowadzenie nowoczesnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej wśród grup mieszkańców tego regionu. To właśnie mieszkańcy znają najlepiej te tereny, często są ich właścicielami i beneficjentami. W ramach zadania zostaną przeprowadzone warsztaty przyrodnicze zorientowane na ekologię i dbałość o przyrodę oraz doradztwo na temat zrównoważonego wykorzystania zasobów regionu. Dotarcie do dużej grupy mieszkańców pomoże rozwiązać problem nieumiejętnego i szkodliwego korzystania ze środowiska, które generuję również straty finansowe dla mieszkańców. Podstawowymi grupami docelowymi są uczniowie szkół podstawowych regionu (klasy V-VIII) oraz dorośli w wieku produkcyjnym. Oparcie o te grupy jest gwarancją skutecznego przekazywanie wiedzy do szerszego grona osób. To w młodych mieszkańcach leży przyszłość tego rejonu. Dzieci i młodzież najlepiej kształtuje postawy rodziców. Dorośli w wieku produkcyjnym to ci, którzy każdego dnia podejmują kluczowe decyzje, w tym te wpływające korzystnie lub niekorzystnie na środowisko. Realizacja tego zadania będzie obejmować warsztaty projektowe prowadzone przez wykwalifikowanych edukatorów (specjalistów w naukach o Ziemi, naukach przyrodniczych, ochronie środowiska), przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi. Będą to spotkania interaktywne, a więc zawierające komponenty pracy grupowej, metody warsztatowej i interakcji pomiędzy wykładowcami a odbiorcami. Warsztaty będą uzupełnione o wycieczki przyrodnicze realizowane na terenie każdej z gmin objętych projektem. Ponadto każda szkoła biorąca udział w projekcie otrzyma planszę edukacyjną do wykorzystania w trakcie lekcji przyrody lub ekologii.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 16 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA PRZY DW 964 W CZASŁAWIU

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej, mieszkańców wsi Czasław w gm. Raciechowice i turystów korzystających ze ścieżki edukacyjnej znajdującej się w lesie Czasławiec wraz z ogólnodostępną altaną połączoną z miejscem na bezpieczne ogniskowanie, leżącej przy drodze wojewódzkiej nr 964, a także rowerzystów podróżujących drogą alternatywną dla „Zakopianki" w kierunku Zakopanego - poprzez budowę chodnika. Powstanie ww. inwestycji znacznie poprawi stan bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 17 Organizacja Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem.

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Głównym celem planowanego zadania będzie doposażenie powstającego przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem Centrum Edukacji Prozdrowotnej, które zostanie uruchomione dzięki staraniom i poparciu mieszkańców Subregionu Podhalańskiego w ramach poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Przewiduje się doposażenie sal: rehabilitacyjnej, konferencyjnej, wypoczynkowej oraz części mieszkalnej dla wykładowców w wysokiej jakości sprzęt i urządzenia, dzięki którym w sposób profesjonalny będzie można prowadzić: zajęcia edukacyjne z profesjonalistami medycznymi (tj. lekarzami, w tym medycyny pracy, psychologami, dietetykami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami, terapeutami zajęciowymi) oraz zajęcia praktyczne (tj. pokazy, instruktarze, ćwiczenia, warsztaty, grupy wsparcia). Centrum Edukacji Prozdrowotnej przyczyni się do ugruntowania marki Województwa Małopolskiego jako lidera w promocji prozdrowotnych zachowań mieszkańców. Będzie równocześnie dobrym przykładem wykorzystania zabytkowego podhalańskiego obiektu do realizacji ważnych społecznych celów i zadań prozdrowotnych. Jest to innowacyjne podejście do aktywnego dbania o zdrowie własne beneficjentów projektu.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 18 RAZEM PRZECIWKO NADWADZE W POWIECIE MYŚLENICKIM - PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ZALEŻNYCH OD SPOSOBU ODŻYWIANIA

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Prozdrowotny

Koszt: 148 000 zł

Zadanie dotyczy powszechnie występującego problemu zdrowotnego tj. nadwagi, która często jest przyczyną chorób odpowiedzialnych za przedwczesne zgony np. układu krążenia, nowotworów czy układu narządów ruchu. Proponowane działania kierowane są do grupy 80 osób z powiatu myślenickiego w wieku 40-60 lat, które na podstawie wskaźnika BMI zostaną objęte opieką specjalistów oraz wykształcą prawidłowe nawyki żywieniowe i zredukują nadmierną masę ciała. Zadanie będzie realizowane w formie programu polityki zdrowotnej, który Województwo Małopolskie realizuje od 2017 roku pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”, który posiada pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W programie zostały zaplanowane kompleksowe interwencje z zakresu przeciwdziałania nadwadze i otyłości oceniane jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione oraz umożliwiające osiągnięcie w określonym terminie założonych celów prowadzących do poprawy stanu zdrowia grupy objętej działaniami. Osoby zakwalifikowane do programu zostaną objęte 12 tygodniową multidyscyplinarną opieką specjalistów, w skład której wchodzą 3 komponenty: dietetyczny, aktywności fizycznej oraz psychologiczny. Ponadto zostanie utworzony dietetyczny punkt konsultacyjny oraz realizowane będą działania informacyjne i edukacyjne na temat prozdrowotnego trybu życia dla mieszkańców powiatu myślenickiego.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 19 Dzieci naszą przyszłością - warsztaty wychowania dzieci dla rodziców

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 144 000 zł

Zadanie obejmuje realizację cyklu warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci z terenu gmin Lipnica Wielka, Czarny Dunajec oraz Lubień (powiat nowotarski i myślenicki). Warsztaty mają na celu pomoc rodzicom dzieci w każdym wieku w budowaniu zdrowej, pełnej miłości i szacunku relacji z dzieckiem przy jednoczesnym przekazywaniu dziecku norm, zasad i poszanowania dla granic. Podczas zajęć rodzice dowiedzą się jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami, jak je zachęcać do współpracy i samodzielności, jak nagradzać i co robić zamiast karania.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 20 PEŁNOSPRAWNI PRZEZ SPORT 2020 - treningi dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością w Powiecie Tatrzańskim

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie jest kontynuacją poprzednich zadań BO Małopolska - PEŁNOSPRAWNI PRZEZ SPORT. Zadanie polega na organizacji i prowadzeniu całorocznych, multisportowych treningów sportowych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością w powiecie tatrzańskim. Zadanie dotyczy min. 50 osób o obniżonych możliwościach psychofizycznych związanych z trwałą lub czasową niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną, skutkami chorób, wypadków lub zaawansowanego wieku. Celem zadania jest aktywizacja sportowa i wytworzenie nawyku regularnego podejmowania aktywności sportowej wśród osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym i uzależnieniom, integracja, pokazanie potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością,włączenie do sportowej społeczności regionu.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 21 Karmimy - akcja społeczna promująca karmienie piersią

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 81 200 zł

Mleko mamy to najlepszy pokarm dla dziecka, dlatego bardzo ważne jest, aby mówić głośno o korzyściach karmienia naturalnego. Chcemy uświadamiać rodzicom, że karmienie piersią to najlepszy dar dla ich dzieci i dla nich samych! Na mlecznej drodze kobiety niestety nierzadko napotykają na rozmaite trudności, stereotypy i mity, co powoduje, że przestają karmić zbyt wcześnie albo w ogóle nie decydują się na ten krok. Czas to zmienić! Chcemy, aby kobiety uwierzyły, że są w stanie wykarmić swoje dziecko! Chcemy też pokazać, że karmienie to nie tylko mleko płynące z piersi, ale także wzajemna więź psychiczna oraz dbanie o siebie i środowisko, w którym żyjemy. Jak to zrobimy? Interesująco, z humorem, bez moralizowania. Nasz pomysł to warsztaty i spotkania dotyczące dobrego startu karmienia, problemów laktacyjnych, trudności psychologicznych związanych z pojawieniem się dziecka, a także konkurs na miejsce przyjazne mamom karmiącym. Ponadto pragniemy spotkać się z rodzinami na pełnych wrażeń piknikach, organizowanych w duchu ekologii i zero waste, zorganizować sesję zdjęciową dla mam karmiących oraz stworzyć możliwość konsultacji ze specjalistami bez czekania w długich kolejkach. Chcemy również zakupić i przekazać gminom specjalistyczne fotele do karmienia.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 22 TENIS DLA DZIECI - ZAKOPANE - SEZON 2019/2020 Z TRENEREM

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 50 000 zł

Tenis dla dzieci to zadanie, którego celem jest zorganizowanie całorocznych zajęć z zakresu tenisa ziemnego pod opieką trenerską. Projekt przewiduje zajęcia w małych grupach, organizowane dwa razy w tygodniu, przez cały sezon 2019/2020. Zajęcia zorganizowane zostaną na kortach otwartych i krytych, latem i zimą. Projekt otwarty dla wszystkich dzieci zainteresowanych nauką i rozwojem umiejętności gry w tenisa ziemnego.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
POD 23 Babia góra aktywności - warsztaty dla kobiet.

Subregion: Podhalański

Charakter zadania: Prozdrowotny

Koszt: 137 940 zł

Zadanie skierowane jest do kobiet z subregionu podhalańskiego. Chcemy przekonać kobiety, że najwyższy czas zatroszczyć się o siebie. Pełnimy w życiu wiele ról, jesteśmy przeładowane mnóstwem obowiązków i w codziennej gonitwie zapominamy o tym co najistotniejsze – o własnym zdrowiu. Troszczymy się o wszystkich wokół, dbamy o rodziny, spełniamy się zawodowo, często zaniedbując własne potrzeby. Chcemy przekonać kobiety, że warto poświęcić trochę uwagi swojemu zdrowiu, przyjrzeć się swojej diecie, popracować nad ciałem, rozwojem osobistym, poszukać równowagi wewnętrznej. Chcemy dać im czas, w którym będą mogły się zatrzymać, odpocząć, zadbać o harmonię i radość życia. Będziemy dzielić się wiedzą, doświadczeniem i dobrą energią. Mamy do zrealizowania całą górę pomysłów jak podnieść świadomość kobiet na temat zdrowego trybu życia. Zaproponujemy im ruch, odpowiednią dietę, świadomą pracę z ciałem, przedstawimy metody samorozwojowe, a wszystko po to, by poczuły się dobrze w swoim ciele, by z jeszcze większą pasją realizowały się każdego dnia.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 1 Aktywne dzieciaki - Nowy Sącz, Piątkowa, Poręba Mała, Kamionka Wielka, Grybów, Łużna

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 150 000 zł

Projekt jest adresowany do dzieci i młodzieży z miasta Nowego Sącza, Piątkowej, Poręby Małej, gminy Chełmiec, gminy Łużna, miasta i gminy Grybów oraz Bobowa. Ma zapewnić im kompleksową ofertę zajęć pozalekcyjnych: sportowych, kulturalnych, fotograficznych i technicznych. Ponadto dzieci będą mogły skorzystać z wyjść do kina i teatru oraz wycieczki do Warszawy.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 2 Zmierz się z "Bidą Galicyjską" - terenowo-salonowa gra RPG

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 116 300 zł

Głównym celem jest stworzenie i wydanie w wersji papierowej oraz elektronicznej podręcznika do gry typu RPG - z ang. role-playing game, czyli gry fabularnej, która będzie sprawdzać się zarówno jako gra terenowa, jak i salonowa. Jej tematyka będzie zakorzeniona w lokalnej kulturze, legendach, historii, znajomości zabytków oraz orientacji w terenie powiatu limanowskiego, gdzie motywem przewodnim będzie ucieczka przed tzw. “Bidą Galicyjską”, czyli spersonifikowanym zlepkiem trudnych sytuacji życiowych naszych przodków, jak ubóstwo, trudy, choroby, klęski, pożary, niedostatek, zarazy panujące pod zaborami na tych terenach. Zadaniem graczy będzie unikanie niedoli i przeżywanie ciekawych przygód, jak: wesela, wiejskie zabawy, darcie pierza, “okopki”, “niesopusty”, chrzciny i inne. Również niesienie sobie wzajemnej pomocy. Gra może być rozgrywana zarówno w domowym zaciszu lub bardziej aktywnie, podczas spacerów po opisanych według książki trasach fabularnych.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 3 Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych Subregionu Sądeckiego

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 138 080 zł

Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Projekt zakłada: - przeszkolenie i certyfikację nauczycieli 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Sądeckiego w zakresie zarządzania własnym biznesem, - zakup 26 dożywotnich licencji symulacji dla 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Sądeckiego, - prowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości i/lub działalności gospodarczej i/lub innych przedmiotów i/lub zajęć dodatkowych przez przeszkolonych nauczycieli z wykorzystaniem platformy, - cykliczne, regularne spotkania w formie konsultacji on-line z osobami przygotowanymi do wsparcia merytoryczno-technicznego. Projekt przewiduje realizację warsztatów z wykorzystaniem symulatorów biznesu (na platformie internetowej) skierowanych do nauczycieli oraz obecnych i przyszłych uczniów szkół ponadpodstawowych z Subregionu Sądeckiego. Warsztaty mogą odbywać się na zajęciach dodatkowych lub/i w ramach podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości lub/i podstaw działalności gospodarczej lub/i innych przedmiotów, których podstawa programowa jest zbieżna z tematyką warsztatów. Uczestnicy będą mogli wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, podejmując realistyczne decyzje biznesowe m.in. organizacja stanowiska, zakup sprzętu, zatrudnienie pracowników, reklama tradycyjna i internetowa, sprzedaż. Po każdej rundzie decyzyjnej zostaną wyświetlone wyniki, dzięki czemu beneficjenci będą mogli sprawdzić efekty podejmowanych przez siebie decyzji. Będą mogli także porównać wyniki z wynikami innych uczestników (konkurencja). W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia oraz certyfikacja nauczycieli, w taki sposób, aby mogli prowadzić zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 4 "Kraina, która w sercu się zaczyna"

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 150 000 zł

Głównym celem jest zorganizowanie trzydniowej wycieczki do Warszawy, w której udział wezmą uczniowie klas starszych szkół podstawowych z terenu trzech gmin: Łużna, Moszczenica i Gorlice. Z uwagi na znaczne oddalenie naszego regionu od stolicy tylko niewielka część uczniów ma możliwość zwiedzenia Warszawy. Organizacja wyjazdu służyłaby poszerzeniu wiedzy historycznej dzieci, kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich. Bardzo istotne byłoby przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu młodzieży z małych szkół, z terenów przede wszystkim wiejskich. Dzięki odwiedzeniu miejsc ważnych dla każdego Polaka, nastąpiłby wzrost świadomości historycznej i obywatelskiej uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy szacunku wobec dokonań poprzednich pokoleń.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 5 Spędźmy czas razem. Biwakowa Gmina Laskowa.

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 150 000 zł

Biwakowa Gmina Laskowa to pomysł stworzenia stref biwakowych na terenie całej gminy. Projekt obejmuje aranżowanie tzw. "miejsc biwakowych" - ogólnodostępnych, bezpłatnych miejsc odpoczynku, relaksu i spędzania wolnego czasu razem z rodziną, znajomymi, sąsiadami, odpowiednio wyposażonych w stoliki, ławki, tablice informacyjne i grilla.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 6 Rodzinna Roweriada w Beskidzie Wyspowym

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 149 350 zł

Zorganizowanie cyklu 10 otwartych, plenerowych, rodzinnych imprez rowerowych o charakterze rekreacyjno-sportowym w 10 lokalizacjach powiatu limanowskiego, których celem jest popularyzacja turystyki rowerowej, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, jak również promocja walorów turystycznych regionu Beskidu Wyspowego i Gorców.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 7 MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek siatkarskich i klubów sportowych z subregionu sądeckiego (...)

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek siatkarskich i klubów sportowych z subregionu: LKS Bobowa, Podkarpacie Bobowa, GKPS Gorlice, Ekstrim Gorlice, Góral Muszyna, MUKS Ogniwo Piwniczna, MUKS Poprad Stary Sącz, SKPS Dunajec Nowy Sącz, STS Sandecja Nowy Sącz, UKS Dwójka Krynica, UKS Jedynka Biecz, Iskry Grybów, GSKS Laskowa, MKS Limanowa Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz prowadzących, doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie klubów siatkarskich subregionu Sądeckiego, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek, w których szkoli się w sposób ogólnodostępny dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 8 Akademia Młodego Turysty w powiecie limanowskim - Profilaktyka bezpieczeństwa w górach i poznanie najbliższej okolicy

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 150 000 zł

Etap I: Przeprowadzenie przez ratowników górskich 57 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach. Etap II: Zrealizowanie przez ratowników górskich 57 wycieczek w góry wraz z zajęciami praktycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w górach, zakup 2 wyposażonych plecaków ratowniczych dla realizacji szkoleń, wycieczek i warsztatów terenowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa uczestników projektu.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 9 Memoriał ku czci Franciszka Janika

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 109 000 zł

Franciszek Janik to znany w świecie konstruktor, pilot balonowy, autor wielu podręczników z zakresu lotnictwa. Ten wybitny Polak pochodził z Mszanki - niewielkiej wsi w powiecie gorlickim w Małopolsce, gdzie niestety jest postacią nieznaną i niedocenianą, zwłaszcza wśród osób młodych. W ramach projektu, w celu przywrócenia należytej pamięci F. Janikowi, w 45. rocznicę jego śmierci planowane jest zorganizowanie dla mieszkańców powiatu gorlickiego 3-dniowego, tematycznego pikniku lotniczego - memoriał Franciszka Janika. W programie przewiduje się pokazy balonów, wystawę i prezentacje sprzętu lotniczego. Tego typu inicjatywa będzie spełnieniem zamysłu zmarłej żony Franciszka Janika. Planowane jest także wydanie publikacji poświęconej osobie Janika (ok. 300 szt.). W celu promocji wydarzenia zostanie opracowany plakat oraz zamieszczone będą informacje w lokalnych mediach (prasa, radio, portale internetowe) oraz w mediach społecznościowych. Koszt zadania szacowany jest na kwotę ok. 109 tys. zł. W zadanie planowane jest włączenie mieszkańców Mszanki, lokalnych władz samorządowych i NGO, aby stało się ono wspólnym świętem lokalnej społeczności, z której wywodzi się prekursor polskiego lotnictwa.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 10 Z Babcynego Kuferka - Nawojowska Szkoła Tradycji

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

"Głównym celem zadania jest dokumentacja i animacja kulturowa pogranicza lachowsko- góralskiego z terenu gminy Nawojowa, otaczającego powiat nowosądecki. W ramach Nawojowskiej Szkoły Tradycji planuje się: - Uruchomienie szkółki muzykowania ludowego i zakup instrumentu, - Wyjazdowe i stacjonarne warsztaty doskonalące z dziedziny: tańca ludowego, śpiewu, muzyki ludowej, gwary oraz plastyki obrzędowej, - Dokumentacja tradycyjnego wesela z pogranicza lachowska-góralskiego, - Organizacja Powiatowego Konkursu Pieśni Maryjnych, - Organizacja Potańcówki Ludowej, - Doposażenie w pokrowce i stroje Zespołu Regionalnego Nawojowiacy, - Wykonanie materiałów promocyjnych: nagranie i wydanie płyty, wykonanie folderu, kalendarza i innych materiałów dla Zespołu Regionalnego Nawojowiacy, - Zakup sprzętu dydaktycznego i dokumentacyjnego."

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 11 Łączymy tradycję z nowoczesnością

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów oraz wzmocnienie tradycji muzycznych poprzez zakup instrumentów muzycznych na potrzeby koncertowe i rozwój działalności kulturalnej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy, a także wspieranie Grupy Artystycznej Tamburmajorki poprzez zakup strojów oraz buław. Realizacja projektu ma na celu poprawę stanu infrastruktury, wyeksploatowanej długoletnim użytkowaniem instrumentów przez członków orkiestry oraz poprawę estetyki strojów i jakości buław członkiń Grupy Artystycznej Tamburmajorki, co wpisuje się w szerszy program modernizacji posiadanych zasobów. Ponadto umożliwi podniesienie jakości wykonawczej, poszerzy realizację programu koncertowego, zapewni wymagany poziom artystyczny, a także pozwoli na rozwijanie nowych form prezentacji scenicznych oraz przyczyni się do wzrostu uczestnictwa młodych ludzi w kulturze.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 12 Zakup strojów regionalnych dla grup folklorystycznych z powiatu limanowskiego

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Projekt dotyczy zakupu nowych strojów regionalnych dla grup folklorystycznych z terenu powiatu limanowskiego. Beneficjentami projektu będą zespoły regionalne dorosłe i dziecięce oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Realizacja projektu ma na celu promocję rodzimego folkloru oraz zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego charakterystycznego dla regionu Lachów Limanowskich.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 13 HIP-HOPOWY NOWY SĄCZ

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Organizacja festiwalu muzyki hip-hopowej w Nowym Sączu ma na celu integrację młodych ludzi z terenu miasta oraz Subregionu Sądeckiego, którzy często czują się wykluczeni, ponieważ dostępna oferta kulturalna nie odpowiada na ich potrzeby. Muzyka hip-hopowa ma duży wpływ na młodzież, wśród poruszanych tematów pojawiają się tematy pozytywne, takie jak: poleganie na sobie, lojalność wobec rodziny i przyjaciół, odporność, pewność siebie. Taki przekaz może być inspirujący dla młodych ludzi starających się wyjść z biedy czy patologicznego środowiska. Hip-hop może stanowić narzędzie edukacyjne rozwijające krytyczne spojrzenie na świat oraz kreatywność - poprzez pisanie, tworzenie muzyki czy aktywność społeczną. Organizacja festiwalu muzyki hip-hopowej wraz z przeglądem twórczości młodych artystów z terenu Subregionu Sądeckiego przyczyni się do propagowania pozytywnych wartości i zachęci do „wyrażania siebie" w muzyce oraz aktywności na polu kulturowym.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 14 Kultywowanie tradycji muzycznych regionu poprzez warsztaty muzyczne dla mieszkańców oraz zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Górnej

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez promowanie i kultywowanie tradycji muzycznych obszaru przez Orkiestrę Dętą działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Górnej. Projekt będzie się składał z dwóch zadań. Pierwsze zadanie dotyczyło będzie doposażenia orkiestry w nowe, a brakujące instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami oraz poddania renowacji tych wyeksploatowanych długoletnim użytkowaniem. Orkiestra działa już 63 lat, a na niektórych instrumentach gra się od początku, zatem potrzeby sprzętowe są ogromne. Drugim zadaniem będą warsztaty muzyczne dla mieszkańców powiatu skierowane do tych, którzy chcą poprawić swój warsztat gry na instrumentach dętych. Mogą to być członkowie orkiestr, pasjonaci, amatorzy. Warsztaty mają na celu nie tylko doskonalenie umiejętności muzycznych, ale również rozwijanie pasji i wrażliwości muzycznej.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 15 „Cztery pory roku u Lachów Szczyrzyckich” - film dokumentalny prezentujący obyczaje i zwyczaje regionu.

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 134 500 zł

Głównym celem realizacji zadania jest potrzeba wzmocnienia tożsamości lokalnej poprzez utrwalanie, popularyzowanie i kultywowanie niematerialnego dziedzictwa Lachów Szczyrzyckich, poprzez nagranie filmu dokumentującego i prezentującego obrzędy i zwyczaje tego regionu na przestrzeni roku. Powstanie scenariusz, który będzie się opierał na dostępnych badaniach etnograficznych, jak i przekazywanymi z pokolenia na pokolenie treściami kultury. Do współpracy przy opracowaniu scenariusza zaproszeni zostaną również specjaliści posiadający unikalną wiedzę o regionie (etnograf, dialektolog, muzykolog), tak by wszystkie prezentowane treści były zgodne z kulturą przodków z największą starannością o wszelkie detale: gwarę, śpiew, strój, muzykę. Wszystkie sceny prezentowane będą przez Zespół Regionalny „Szczyrzycanie” oraz osoby spoza zespołu, które wezmą udział w dodatkowych warsztatach, w trakcie których przećwiczą opracowany scenariusz. Całość prezentacji dopełnią przygotowane specjalnie na potrzebę realizacji zadania stroje regionalne oraz odpowiednia scenografia. Prezentacje poszczególnych obrzędów i zwyczajów przeplatane będą komentarzami dotyczącymi regionu, specyfiki stroju, muzyki i tańca. Efekty prac będzie można podziwiać w trakcie spotkania podsumowującego, w czasie którego odbędzie się oficjalna premiera filmu dokumentalnego oraz uroczysty występ Zespołu Regionalnego Szczyrzycanie. W trakcie spotkania bezpłatnie dystrybuowane będą płyty zawierające zapis powstałego filmu. Płyty DVD dystrybuowane będą do szkół, instytucji kultury oraz rozprowadzane w trakcie innych występów zespołu, tak by unikalny materiał mógł dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Wierzymy, że wśród nas są również osoby, dla których przywiązanie do tradycji i troska o zachowanie dziedzictwa naszych przodków dla obecnych i przyszłych pokoleń jest sprawą priorytetową. Dlatego już teraz dziękujemy za każdy oddany głos na nasze zadanie.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 16 Karpacka Szkoła Dawności – poznawanie, czerpanie, dzielenie się dziedzictwem kulturowym.

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 149 000 zł

Zadanie dotyczy głębszego poznania karpackich korzeni przez górali nadpopradzkich zamieszkujących okolice Piwnicznej. Celem realizacji zadania jest więc rozwój zainteresowań i wzrost kompetencji mieszkańców w kierunku dziedzictwa kulturowego przodków, a także otwarcie na poznanie innych kultur, przyswojenie sobie ich najcenniejszych elementów ze wspólnego, karpackiego źródła. Zaspokoi to potrzebę głębszego poznania dziedzictwa przodków (zawężenie tylko do okolic Nadpopradzia) pozwoli na prześledzenie historii ich migracji, uzmysłowi ogromne bogactwo kultury, która jest naszym wspólnym dziedzictwem, którą możemy się inspirować i z niej czerpać. Projekt warto poprzeć, ponieważ po raz pierwszy podjęte będą działania poznawcze w skali makro - spowoduje to możliwość spojrzenia na nadpopradzki folklor w szerszym spektrum. Najważniejsze działania to wyjazd studyjny – Szukamy śladów przodków na łuku Karpat - mający charakter poznawczy, ale także promocyjny, ponieważ uczestnicy w ramach koncertów zagranicznych zaprezentują folklor górali nadpopradzkich oraz innych regionów Małopolski. Wykłady i warsztaty z obrzędowości, muzyki, pieśni, tańca, instrumentów i strojów dadzą uczestnikom projektu szerszą wiedzę o poszczególnych regionach etnograficznych Karpat. Planowany jest też zakup instrumentów pasterskich i elementów stroju używanych także na słowackim Spiszu, pokazy pożywienia występującego równolegle w kilku rejonach. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie realizacji projektu zostaną wykorzystane w czasie Dnia Karpat zorganizowanego na podsumowanie projektu. Podczas pokazów, wystaw, warsztatów i koncertu końcowego prezentującego folklor nadpopradzki z elementami ogólnokarpackimi w tle, uczestnicy będą mieć możliwość szerszego poznania kultury Karpat. Przewidywane jest także późniejsze wielokrotne wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych, wzbogacenie repertuaru zespołów działających w regionie, a z tym wzbogacenie oferty kulturalnej w gminie Piwniczna skierowanej do turystów i wczasowiczów.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 17 Tradycja to piękno, które nas łączy i wyróżnia.

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Nadrzędnym celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego subregionu łącko-kamienickiego i słopnickiego oraz integracja społeczności lokalnej na bazie tradycyjnej kultury własnego regionu. W tym bogatym w tradycje kulturowe subregionie brakuje długofalowych działań skierowanych do różnych grup społecznych kultywujących rodzime tradycje. Projekt będzie realizowany poprzez współpracę i zaangażowanie organizacji zrzeszających dzieci, młodzież i  osoby dorosłe (zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich, oddziały Związku Podhalan, młodzieżowe grupy przykościelne) w celu głębszego poznania tradycji kulturowych. Głównym celem zadania jest organizacja warsztatów, spotkań, wyjazdów, konkursów, imprez regionalnych o charakterze edukacyjno-kulturowym skierowanych do różnych grup wiekowych. W ramach zadania zostaną ponadto zakupione rekwizyty, stroje oraz instrumenty muzyczne na potrzeby sceniczne zespołów regionalnych: Kiyrpecki, Zasadnioki, Słopniczanie oraz oddziałów Związku Podhalan w Łącku i Obidzy. Zostaną wydane również dwie publikacje: gawędy i gadki z subregionu łącko-kamienickiego oraz zeszyt regionalny.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 18 Gwiazdy w Limanowej - Festiwal Muzyki Elektronicznej i Rozrywkowej wraz z Festiwalem Kolorów

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Podczas naszego wydarzenia muzycznego centrum Limanowej przez dwa dni zmieni się w pełną muzyki i energii społeczność. Ten dzień ożywi miasto jak nigdy wcześniej! Zaprosimy kilku bardzo znanych wśród młodszych, jak i starszych mieszkańców naszego regionu, wykonawców muzyki rozrywkowej i elektronicznej. Zorganizujemy wesołe miasteczko, warsztaty dla młodych DJ-ów oraz wiele innych atrakcji. Odbędzie się również bardzo znany i lubiany Festiwal Kolorów! Ale to nie wszystko! Jeżeli się nam uda, postaramy się, by ten festiwal na stałe zagościł w kalendarzu limanowskich wydarzeń!

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 19 Chcę wyjechać na wieś, gdzie się zatrzymał czas.

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 139 380 zł

Głównym celem zadania jest zachowanie i przekaz dziedzictwa kulturowego regionu Lachów Podegrodzkich poprzez organizację cyklu warsztatów i pokazów tradycyjnych zajęć oraz umiejętności. Te, wraz z odejściem osób starszego pokolenia, zostaną zapomniane i bezpowrotnie zginą. W cyklu warsztatów zorganizowanych w czasie wakacji chcemy przypomnieć i przekazać wiedzę o lachowskim hafcie regionalnym, garncarstwie, bibułkarstwie, kuchni lachowskiej, zielarstwie, kowalstwie, itp. Pragniemy także przypomnieć gwarę lachowską, tradycyjne pieśni i tańce, obrzędy i zwyczaje, czyli całe bogactwo i piękno lachowskiej kultury, jej odrębność i oryginalność. Realizacja zadania ma też na celu promowanie Podegrodzia i Sądecczyzny jako miejsca atrakcyjnego wypoczynku, o bogatej kulturze, ciekawym folklorze oraz wspaniałej historii. Imprezy towarzyszące warsztatom, a także same warsztaty, przeprowadzone będą w czasie wakacji, zwiększając i urozmaicając ofertę turystyczną skierowaną do gości, a także dzieci i młodzieży przebywających w Podegrodziu - stolicy i serca kultury lachowskieji - oraz na Sądecczyźnie. Te zadania przełożą się nie tylko na kontynuację i zachowanie tradycji lachowskich, ale także ciekawie zagospodarują czas wolny i wzbogacą zdolności manualne uczestników.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 20 Kulturoteka XXI wieku - przestrzeń kulturalno-integracyjna dla Sądeczan

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 147 500 zł

Kulturoteka XXI wieku to nowoczesne centrum kultury w Nowym Sączu, którego celem jest aktywizacja kulturalna Sądeczan oraz ich integracja wokół czytelnictwa, kultury i wspólnej historii. Projekt oparty jest m.in. na idei bookcrossingu, czyli wymianie książek. Jeżeli już przeczytasz swoją książkę, będziesz mógł się nią podzielić z innymi mieszkańcami, przynosząc do Kulturoteki i przekazując metodą „podaj dalej”. Pragniemy w ten sposób popularyzować czytelnictwo w subregionie. Działanie to ma na celu organizację swoistej biblioteki tworzonej przez mieszkańców - bez żadnych ram instytucjonalnych, opłat czy kart bibliotecznych. Ponadto w Kulturotece udostępniony zostanie także zbiór książek o Sądecczyźnie i sądeckich autorów, w celu przybliżenia mieszkańcom i promocji literatury regionalnej. Będzie tu również przestrzeń do organizacji różnorodnych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych: występów, wykładów, warsztatów, konkursów, spotkań z pisarzami, historykami i ludźmi kultury, debat itd. W Kulturotece nie zabraknie miejsca na działalność Klubu Seniora, znajdą się tu stanowiska komputerowe z dostępem do e-booków i internetu oraz miejsca pracy dla formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz rozwoju subregionu oraz aktywnych mieszkańców. Kulturoteka XXI wieku znacząco zwiększy dostępność oraz wzbogaci ofertę kulturalną subregionu dedykowaną mieszkańcom regionu w różnym wieku, stworzy też świetną okazję do integracji mieszkańców (w tym międzypokoleniowej) wokół książek, wydarzeń kulturalnych, historycznych oraz proobywatelskich. Ten projekt to odpowiedź na brak wielofunkcyjnej przestrzeni, na której mieszkańcy subregionu w każdym wieku mogliby nieodpłatnie rozwijać swoje pasje, spędzać czas wolny w kontakcie z literaturą i kulturą oraz angażować się w sprawy społeczne. Kulturoteka XXI wieku zlokalizowana w dogodnej lokalizacji Nowego Sącza, będzie otwarta dla Sądeczan, jak również turystów, w okresie wakacyjnym i około-wakacyjnym. Hala namiotowa, w której usytuowana zostanie Kulturoteka, pozwoli organizować wydarzenia bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 21 Scena dla Sądecczyzny

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie dotyczy zakupu profilowanej sceny mobilnej. Głównym celem zadania jest rozwiązanie problemu, jakim jest trudność w organizowaniu imprez plenerowych z uwagi na brak sceny. W ciągu całego roku wydarzeń kulturalnych, w szerokim tego słowa znaczeniu, na terenie Sądecczyzny jest kilkadziesiąt. Niezwykłym miejscem Sądecczyzny jest uzdrowisko Muszyna, w którym tętni życie kulturalne i turystyczne. To wyjątkowo atrakcyjny i piękny subregion, na którym, dzięki sukcesywnym działaniom samorządu, znajduje się wiele ciekawych i atrakcyjnych miejsc. Cała Sądecczyzna, w tym również Muszyna, przyciąga niezliczone rzesze turystów lubiących aktywny sposób spędzania czasu wolnego, jak i kuracjuszy szukających cichego i spokojnego miejsca, by odpocząć. W ciągu całego roku odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych. Lokalne stowarzyszenia działające na terenie całego subregionu są autorami wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych i imprez plenerowych, które, szczególnie w sezonie letnim, odbywają się praktycznie w każdy weekend. W poszczególnych miejscowościach należących do subregionu odbywają się imprezy kulturalne, które śmiało możemy już nazwać cyklicznymi. To ogromne wyzwanie, któremu trzeba sprostać. Ogromnym problemem jest brak sceny mobilnej, dzięki której w sposób szybki i bez angażowania wielu ludzi, można byłoby zorganizować w dowolnym miejscu imprezę plenerową. Często imprezy te odbywają się z dnia na dzień w różnych miejscach, stąd mobilność sceny jest nieocenionym atutem.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 22 Fill and go!

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Projekt ,,Fill and go!” zakłada zainstalowanie na terenie Nowego Sącza pary kraników, które to będą za darmo dostarczać wodę do picia mieszkańcom. Dodatkowo za pieniądze z budżetu zostanie zakupione 6 tysięcy wielorazowych butelek, które to zostaną rozdane wśród młodzieży szkolnej jako gadżety będące częścią akcji promocyjnej, a także zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna na temat roli plastiku i propagowania idei "zero waste". Projekt ma na celu propagowanie użycia wody z wodociągów do konsumpcji oraz zmniejszenie w ten sposób liczby wytwarzanych śmieci.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 23 Płuca Małopolski

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Ekologiczny

Koszt: 150 000 zł

Projekt polega na posadzeniu i dystrybucji na terenie miast i gmin Nowy Sącz, Stary Sącz, Gorlice i Limanowa 3500 sadzonek drzew liściastych (różne gatunki rodzime, nie mocno alergizujące) podczas eventów przyrodniczych organizowanych w okresie wiosennym i jesiennym. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczonego powietrza oraz zwiększenie terenów zielonych na tym obszarze. Dzięki zasadzeniu 3500 drzewna terenie wymienionych wyżej gmin, rocznie wytwarzane będzie około 413 000 kg tlenu więcej. Mając na uwadze intensywne wycinki drzew w Małopolsce oraz intensywny i toksyczny smog w województwie, konieczne jest podjęcie działań związanych ze wzrostem powierzchni zielonych, poprzez nasadzenie nowych drzew, które będą pochłaniać szkodliwe zanieczyszczenia powietrza. Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpioną rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego. Otaczanie zielenią terenów zabaw dziecięcych, skwerów, osiedli, itp. niezwykle korzystnie wpływa na zdrowie i prawidłowy rozwój człowieka.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 24 Modernizacja 3 przejść dla pieszych w ciągu DW 977 w Gminie Łużna.

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 140 000 zł

Zadanie obejmuje modernizację dwóch najbardziej uczęszczanych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 977 w Łużnej oraz jednego, równie ruchliwego, umiejscowionego na ww. DW nr 977 o znaczącym natężeniu ruchu w miejscowości Biesna. Łącznie zadanie obejmuje modernizację 3 przejść dla pieszych przy DW nr 977. Każde z nich zostanie wyposażone w inteligentny system bezpiecznego przejścia informujący kierowcę o osobie poruszającej się po przejściu dla pieszych. Lampy będą się aktywować tylko w momencie, gdy pieszy zbliży się do pasów i podczas przechodzenia przez przejście – tj. aktywne punktowe elementy odblaskowe oraz lampy halogenowe aktywujące się tylko w momencie, gdy pieszy podchodzi do przejścia. W ten sposób system sprawia, iż kierowca zwraca większą uwagę na pieszego na przejściu, ponieważ sygnały świetlne informują o ruchu pieszych, a nie są cały czas włączone - bez względu na ruch pieszego. Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ludności na przejściach dla pieszych oraz zwiększenie bezpieczeństwa kierowców, jak i pozostałych użytkowników ruchu drogowego (m.in. rowerzystów).

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 25 Budowa chodnika wzdłuż DW 981 w m. Polany

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Budowa odcinka chodnika wzdłuż DW 981 w miejscowości Polany, od mostu do cmentarza, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, podniesienie komfortu jazdy kierowcom i poprawę jakości życia mieszkańców. Chodnik umożliwi prawidłową organizację ruchu i ograniczy wypadki drogowe.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 26 Budowa chodnika w ciągu DW 968 miejscowości Lubomierz.

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie dotyczy budowy około 100 metrów bieżących chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 968, gdzie wiele osób porusza się pieszo, przeważnie są to starsze osoby, dzieci w wieku szkolnym oraz turyści z pobliskich powiatów. Poruszanie się wzdłuż tej drogi stanowi dla pieszych zagrożenie z powodu dużego natężenia ruchu. Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż tej drogi.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 27 Przejście dla pieszych w Jazowsku z wysepką w centrum miejscowości na drodze wojewódzkiej

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 127 000 zł

Wykonanie przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 969 w miejscu bardzo wzmożonego ruchu pieszych z dużego osiedla do obiektów sportowych i rekreacyjnych. Celem jest podniesienie bezpieczeństwa na tym odcinku, w centrum wsi. Wykonanie widocznego i oświetlonego przejścia dla pieszych rozwiązuje problem nieuporządkowanego ruchu pieszych w tym miejscu, na drodze wojewódzkiej, gdzie ruch pojazdów jest duży, a z drogi tej korzystają mieszkańcy trzech powiatów subregionu sądeckiego, zdążający m.in. na Podhale. Wykonanie zadania - budowa oznakowanego i bezpiecznego przejścia dla pieszych - jest w interesie mieszkańców Jazowska, ale i kierowców przemierzających tę drogę każdego dnia i nocy. Aby zadanie zrealizować, należy wybudować wysepkę w osi jezdni, krótki chodnik na jednym poboczu jezdni, oświetlenie solarne i zamontować oznakowanie pionowe i poziome, a ponadto można dodać z obu kierunków jazdy lampy solarne ostrzegawcze (mrugające w kolorze pomarańczowym).

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 28 Gorlice w blasku świątecznych świateł!

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 150 000 zł

Tak, jak Ignacy Łukasiewicz rozświetlił w 1854 roku Gorlice pierwszą na świecie uliczną lampą naftową, tak my dziś, na pamiątkę tego wydarzenia, chcemy rozświetlić miasto. W okresie świąteczno-noworocznym jeden z głównych traktów handlowych oświetlony zostanie piękną iluminacją, nawiązującą do kształtu lampy naftowej. Uliczna dekoracja z pewnością nada wyjątkowego, bożonarodzeniowego klimatu i pomoże w dalszym kreowaniu wizerunku Gorlic jako Miasta Światła, a regionu jako kolebki światowego przemysłu naftowego.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 29 Bezpłatne badania przesiewowe przedszkolaków, dzieci klas I-III (słuch, wzrok, mowa, stan uzębienia, motoryka mała, duża)

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Prozdrowotny

Koszt: 150 000 zł

Badaniami przesiewowymi zostaną objęte młodsze dzieci (starsze przedszkolaki oraz dzieci z klas I-III). Badania będą prowadzone przez specjalistów (logopeda, neurologopeda, audiolog, okulista, ortodonta, neuroterapeuta, fizjoterapeuta) w celu wykrycia nieprawidłowości w zmysłach mowy, słuchu, wzroku oraz problemów w motoryce małej i dużej oraz uzębieniu dzieci. Badania mają na celu sprawdzenie u każdego dziecka warunków niezbędnych dla prawidłowego rozwoju, a w razie potrzeby jak najszybsze podjęcie działań korygujących.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 30 Bądźmy razem dla innych

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Inny

Koszt: 150 000 zł

Głównym celem projektu jest stworzenie przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Nowym Sączu, na terenach zielonych, centrum integracji społeczności lokalnej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, od wczesnego wspomagania po dorosłość. Problem, jaki rozwiązuje projekt, to organizowanie i zwiększenie imprez plenerowych z możliwością wymiany doświadczeń z zakresu terapii, edukacji, wychowania osób niepełnosprawnych pomiędzy rodzicami, grupami nieformalnymi, instytucjami. Beneficjentami projektu będą przedszkola i szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi, placówki specjalne, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki aktywizacji zawodowej itp., które zajmują się problematyką osób niepełnosprawnych z terenu miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 31 Dla Każdego Moc Dobrego!

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 130 200 zł

Działania zadania pn. „Dla Każdego Moc Dobrego!" skierowane są do społeczności lokalnej w różnym wieku, poczynając do dzieci przedszkolnych i szkolnych, a kończąc na dorosłych (w tym osobach 50+) i seniorach. Zadanie będzie obejmowało: 1) aktywność ruchowo-sportową skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych obywateli naszej małej ojczyzny. Aktywność ta będzie polegała na zorganizowaniu szeregu zajęć ruchowo-sportowych, m.in fitness, pilates; 2) aktywność kulinarno-zdrowotną skierowaną do dorosłych mieszkańców naszej małej ojczyzny. Są to warsztaty kulinarne z ukierunkowaniem na zdrowe odżywienie i przeciwdziałanie otyłości; 3) aktywność kulturalno-integracyjną polegającą na upowszechnianiu tradycji regionu poprzez zorganizowanie wydarzenia - festynu promującego kulturę regionu (taniec, śpiew oraz dania i potrawy regionalne); 4) aktywność artystyczno-manualną skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych obywateli naszej małej ojczyzny. Aktywność ta polega na zorganizowaniu szeregu działań artystyczno-manualnych rozwijających kreatywne myślenie, zdolności interpersonalne oraz integrujących lokalną społeczność. Są to m.in warsztaty ekologiczne, na których będą ozdabiane karmniki i budki dla ptaków - dla dzieci/młodzieży oraz warsztaty florystyczne dla dorosłych.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 32 Anioł Stróż

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Celem głównym projektu ANIOŁ STRÓŻ jest zwiększenie dostępu do rehabilitacji społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców Subregionu Sądeckiego poprzez organizację cyklu imprez kulturalno-sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością w miejscowości Stróże w 2020 roku. Projekt zakłada organizację cyklu imprez integracyjnych w Stróżach z szerokim udziałem osób z niepełnosprawnością oraz realizowanych przez osoby z niepełnosprawnością, tj.: 1) Święto Wiosny - Impreza integracyjna promująca działalność osób z niepełnosprawnością na terenie subregionu sądeckiego (kwiecień 2020); 2) Dzień Dziecka - Impreza integracyjna promująca działalność osób z niepełnosprawnością na terenie subregionu sądeckiego (czerwiec 2020); 3) Letnia Spartakiada Integracyjna - Impreza integracyjna kulturalno-sportowa z udziałem osób z niepełnosprawnością z terenu subregionu sądeckiego (czerwiec 2020); 4) Tydzień Dziecka - Impreza integracyjna promująca działalność osób z niepełnosprawnością na terenie subregionu sądeckiego (lipiec 2020); 5) Pożegnanie wakacji – Impreza integracyjna promująca działalność osób z niepełnosprawnością na terenie subregionu sądeckiego (sierpień 2020); 6) Jesienna Spartakiada Integracyjna - Impreza integracyjna kulturalno-sportowa z udziałem osób z niepełnosprawnością z terenu subregionu sądeckiego (wrzesień 2020); 7) Mistrzostwa Małopolski – Subregion Sądecki w piłce nożnej osób niepełnosprawnych (październik 2020). Dzięki realizacji projektu ANIOŁ STRÓŻ nastąpi szeroka integracja środowiska osób z niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi, a także nastąpi zwiększenie świadomości społeczności Sądecczyzny na temat pracy i zaangażowania osób z niepełnosprawnością w rozwój oferty na spędzenie wolnego czasu, jak również podniesienie jakości życia mieszkańców Sądecczyzny. Jednym z celów szczegółowych projekt prospołecznego ANIOŁ STRÓŻ jest również pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością potrafią zorganizować atrakcyjną ofertę na spędzenie wolnego czasu.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 33 TRADYCJA; KULTURA; EDUKACJA; AKTYWNOŚĆ.

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 134 674 zł

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne mieszkańców subregionu sądeckiego. Głównym celem działań w ramach projektu będzie realizacja potrzeb z dziedziny aktywności społecznej, ruchowej, zdrowotnej, kulinarnej, upowszechnianie kultury i tradycji regionu, jak również efektywnego spędzania wolnego czasu, integracji między i wewnątrz pokoleniowej, promocji i upowszechniania wolontariatu. 1.Aktywność ruchowa mieszkańców subregionu (fitness z elementami siłowymi, zajęcia na basenie dla seniorów, pilates, nauka tańca towarzyskiego i regionalnego). 2. Aktywność seniorów, dzieci i młodzieży polegająca na zorganizowaniu szeregu działań zwiększających ich aktywność społeczną, np. wyjazdów studyjnych i integracyjnych, imprez ntegracyjnych, zajęć warsztatowych rozwijających pasje i zainteresowania (kursy językowe: j. angielski, j. niemiecki, senioralia, dzień seniora). 3. Aktywność kulturalna regionu polegająca na upowszechnieniu tradycji regionu poprzez organizowanie warsztatów nauki śpiewu i tańca regionalnego, promocji kultury i tradycji regionów podczas jesiennej imprezy „Pieczenie ziemniaka z tradycją”, spotkań integracyjnych czy wyjazdowego zgrupowania zespołów ludowych. Zapotrzebowanie na działania ujęte w projekcie są analizą potrzeb mieszkańców uzyskaną dzięki informacji od organizacji pozarządowych i KGW działających w subregionie. Z analiz wynika, że główne zapotrzebowanie to zajęcia ruchowe promujące zdrowy styl życia, w szczególności wśród seniorów i dzieci. Brak jest również zorganizowanych zajęć spędzania efektywnie wolnego czasu dla seniorów, dzieci i młodzieży, wyjazdów i wydarzeń integrujących, wydarzeń kulturalnych promujących tradycję i zachęcających do jej kultywowania, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 34 Zakup defibrylatorów do budynków użyteczności publicznej w obrębie powiatu gorlickiego.

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Prozdrowotny

Koszt: 64 000 zł

Projekt ma charakter prozdrowotny. Dotyczy ochrony zdrowia i życia mieszkańców województwa małopolskiego w powiecie gorlickim. W ramach zadania zostaną zakupione defibrylatory AM - 10 szt. (urządzenie stosowane podczas pierwszej pomocy) do kościołów i budynków użyteczności publicznej w powiecie gorlickim. Wyposażenie w taki sprzęt podniesie standard bezpieczeństwa i ochrony życia dla mieszkańców powiatu gorlickiego. W Polsce wdraża się Programy powszechnego dostępu do defibrylacji z użyciem defibrylatorów typu AED w miejscach dużych skupisk ludzkich. W ramach zadania planuje się organizację szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców we wszystkich miejscowościach, w których zlokalizowane będą defibrylatory.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 35 RAZEM możemy zdziałać o wiele więcej!

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Działania zadania pn. ,,RAZEM możemy zdziałać o wiele więcej!” skierowane są do społeczności zamieszkującej Subregion Sądecki, w szczególności powiaty limanowski i nowosądecki, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Zadanie będzie obejmowało: - zakup instrumentów muzycznych i strojów regionalnych dla lokalnie działających zespołów folklorystyczno-regionalnych/kapel muzycznych/grup muzycznych, - zakup wyposażenia naukowo-badawczej pracowni pszczelarskiej, - zakup automatyzowanego defibrylatora dwufazowego AED, - przeprowadzenie szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, - organizację bożonarodzeniowego koncertu. Celem zadania jest przede wszystkim: - wspieranie i promocja dziedzictwa lokalnej kultury ludowej, - wzrost wiedzy i świadomości nt. życia pszczół, a także edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających, - wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, - integracja wewnątrz i międzypokoleniowa lokalnej społeczności.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
SAD 36 Samochód terenowy 4x4, oraz przystosowanie go do działań służących poprawie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Dobra.

Subregion: Sądecki

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie polega na zakupie samochodu terenowego. Zakup ten zaspokaja potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Dobra oraz mieszkańców powiatu limanowskiego. Warto zagłosować na to zadanie, gdyż jego realizacja diametralnie poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców regionu, ale także wszystkich osób korzystających ze szlaków turystycznych na terenie Limanowszczyzny, w tym osób korzystających z tras narciarstwa biegowego na Mogielicy oraz uczestników biegów górskich w tym terenie, jak i złazów turystycznych.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 1 Myślę, tworzę, programuję" - cykl warsztatów i wyjazdów edukacyjnych dla przedszkolaków I uczniów szkoły podstawowej.

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 150 000 zł

Projekt zakłada realizację warsztatów z robotyki i programowania, udział w kursie języka angielskiego oraz w wycieczkach edukacyjnych dla dzieci 6-letnich oraz uczniów klas I-VIII Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Borku i w Łazach. W trakcie warsztatów wychowankowie przedszkola wkroczą poprzez zabawę w świat nauki programowania i wiedzy o robotyce. Starsze dzieci, dzięki zajęciom, pogłębią umiejętności logicznego i analitycznego myślenia. Nauczą się budować i programować roboty o zróżnicowanej skali trudności, wykorzystają w praktyce zdobytą wiedzę z fizyki i mechaniki. Zajęcia z języka angielskiego oparte będą przede wszystkim na praktycznym rozumieniu i mówieniu w języku obcym oraz przybliżeniu młodym programistom technicznego języka angielskiego, co wpłynie na podniesienie kompetencji kluczowej, tak ważnej we współczesnym świecie. Udział w wycieczkach edukacyjnych pozwoli dzieciom praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie warsztatów. Różnorodność eksponatów, interaktywny charakter wystaw i seansów, umożliwi eksperymentowanie, odkrywanie praw fizyki, niezwykłości wszechświata w możliwie najbardziej atrakcyjny sposób. Warsztaty i wyjazdy edukacyjne pozwolą odkrywać fascynujący świat nauki, rozwiną kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i intuicję techniczną.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 2 Obozowe Lato Piaski Drużków 2020

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 150 000 zł

Obozowe Lato Piaski Drużków 2020 - Spotkajmy się w „REALU" . Pięć dni przygody i wypoczynku po ciężkim roku harcerskim i szkolnym. Obozy dla harcerzy młodzieży szkolnej w Piaskach Drużkowie.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 3 Od kodowania do budowania - wielopokoleniowa robotyka

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 150 000 zł

Robotyka - to jest to! Chcesz poznać nowoczesne technologie, nauczyć się podstaw robotyki i programowania, rozwinąć w sobie logiczne i kreatywne myślenie? Głosuj na projekt cyklicznych zajęć „Od kodowania do budowania". Jesteś uczniem? Studentem? Pracujesz i szukasz popołudniowego hobby? Jesteś seniorem i chcesz atrakcyjnie spędzić czas z wnuczkiem? Ten projekt jest skierowany właśnie dla Ciebie!

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 4 My też możemy razem...po raz drugi - integracja mieszkańców Gminy Iwkowa.

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie jest formą integracji mieszkańców wsi Dobrociesz, Wojakowa, Iwkowa, Kąty. Celem tego zadania jest aktywizacja społeczeństwa wiejskiego, bo przecież w małych miejscowościach też może się coś dziać. Działania mają na celu integrację społeczności lokalnej, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, nabywanie nowych umiejętności, jak również zachęcenie do poprawy sprawności fizycznej. Podczas realizacji zadania odbędą się: - Zajęcia nauki jazdy na nartach dla dzieci w wieku 13-17 lat; - Zajęcia z pilatesu dla dzieci i dorosłych; - Zajęcia z nauki pływania na krytej pływalni dla dzieci w wieku 7-14 lat; - Zajęcia z rytmiki dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat); - Zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat); - Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (dzieci w wieku od 3-9 lat) - Zajęcia teatralne dla dzieci od 7 roku życia do 16 roku życia.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 5 Raźniej w przyszłość - zajęcia dodatkowe dla uczniów ze szkół w Bogucicach i Okulicach

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 150 000 zł

Projekt przewiduje realizację zajęć dodatkowych dla uczniów ze szkół w Bogucicach i Okulicach. Będą to zajęcia z robotyki i programowania, języka angielskiego, matematyki oraz wybrane przez uczniów zajęcia sportowe i  warsztaty rękodzieła. Celem tego zadania jest rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych, z naciskiem na kompetencje językowe, matematyczne, informatyczne i społeczne. Prowadzone zajęcia będą motywowały uczniów do wysiłku pozwalającego w pełni wykorzystać indywidualne możliwości dziecka oraz będą służyły zagospodarowaniu wolnego czasu. Uczniowie będą mogli odkrywać i rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. Zdobędą wiedzę i umiejętności, które umożliwią im lepszy start w przyszłość.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 6 Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych Subregionu Tarnowskiego.

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 146 070 zł

Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Projekt zakłada: - przeszkolenie i certyfikację nauczycieli 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Tarnowskiego w zakresie zarządzania własnym biznesem, - zakup 29 dożywotnich licencji symulacji dla 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Tarnowskiego, - prowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości i/lub działalności gospodarczej i/lub innych przedmiotów i/lub zajęć dodatkowych przez przeszkolonych Nauczycieli z wykorzystaniem platformy, - cykliczne, regularne spotkania w formie konsultacji on-line z osobami przygotowanymi do wsparcia merytoryczno-technicznego. Projekt przewiduje realizację warsztatów z wykorzystaniem symulatorów biznesu (na platformie internetowej) skierowanych do nauczycieli oraz obecnych i przyszłych uczniów szkół ponadpodstawowych z Subregionu Tarnowskiego. Warsztaty mogą odbywać się na zajęciach dodatkowych lub/i w ramach podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości lub/i podstaw działalności gospodarczej lub/i innych przedmiotów, których podstawa programowa jest zbieżna z tematyką warsztatów. Uczestnicy będą mogli wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce podejmując realistyczne decyzje biznesowe m.in. organizacja stanowiska, zakup sprzętu, zatrudnienie pracowników, reklama tradycyjna i internetowa, sprzedaż. Po każdej rundzie decyzyjnej zostaną wyświetlone wyniki, dzięki czemu beneficjenci będą mogli sprawdzić efekty podejmowanych przez siebie decyzji. Będą mogli także porównać wyniki z wynikami innych uczestników (konkurencja). W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia oraz certyfikacja nauczycieli, w taki sposób, aby mogli prowadzić zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 7 Atrakcyjne wakacje na wsi

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Głównym celem zadania jest uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego podczas wakacji dzieciom na wsi z terenu powiatu tarnowskiego w 2020 roku. Zadanie polega na zorganizowaniu półkolonii letnich dla 90 dzieci w wieku od 6 do 13 lat, zamieszkujących tereny wiejskie. Jego realizacja odpowiada na problem, jakim jest utrudniony dostęp dzieci ze wsi do zorganizowanej oferty zajęć podczas letniego wypoczynku oraz zapewnienie opieki dzieciom rodziców pracujących. Przy czym widoczna jest znaczna dysproporcja pomiędzy ofertą zajęć adresowaną do dzieci ze wsi w porównaniu z ich rówieśnikami mieszkającymi w mieście. Realizacja tego zadania wychodzi temu naprzeciw. Warto zagłosować na to zadanie, gdyż jego przeprowadzenie umożliwi dzieciom zamieszkującym tereny wiejskie bezpłatny udział w szerokiej gamie atrakcyjnych zajęć w ramach półkolonii letnich, będzie promować zdrowe nawyki spędzania czasu wolnego, umożliwi godzenia życia zawodowego z rodzinnym i podniesie jakość życia młodym mieszkańcom terenów wiejskich. Zadanie koncentruje się głównie na szeroko pojętej aktywizacji dzieci poprzez sport, krzewienie kultury fizycznej i zasady fair play, i to nie tylko w sporcie, ale również w życiu codziennym. W ramach zajęć sportowych zaplanowano: piłkę nożną, tenis ziemny, jazdę konną, siatkówkę plażową, koszykówkę, tenis stołowy, jazdę gokartem, freesbee – naukę rzutów oraz grupowe rozgrywki sportowe w różnych formach. Ponadto zadanie zawiera ciekawą ofertę zajęć edukacyjnych tj.: robotykę, zajęcia plastyczne i warsztaty podróżnicze oraz kulturalnych: wyjścia do kina, muzeum, zajęcia muzyczno-taneczne. W ramach zadania zostaną zorganizowane 2-tygodniowe półkolonie letnie dla 90 dzieci, prowadzone w 6 grupach i nasycone atrakcyjną oferta spędzania czasu wolnego podczas wakacji. Dodatkowo zostaną uatrakcyjnione wycieczkami krajoznawczo-rekreacyjnymi na terenie Małopolski. W ramach zadania przewidziano dla każdej grupy 2 wycieczki dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, m.in. do: Kopalni Soli „Wieliczka”, Krakowa, Parku Ruchomych Dinozaurów w Zatorze, Bochni itp. O dokładnym miejscu wycieczki zdecydują dzieci, będą mogły również same zaproponować inne miejsca do odwiedzenia. Da to asumpt do realnego wpływu dzieci na ofertę zajęć przewidzianą dla nich w ramach półkolonii letnich.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 8 PROGRAMUJEMY-warsztaty z programowania przy PSP w Jodłówce dla dzieci z powiatów bocheńskiego i brzeskiego

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 98 100 zł

Projekt kierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, uczniów szkół podstawowych z  powiatów bocheńskiego i brzeskiego. Warsztaty wykorzystują zamiłowanie współczesnych dzieci do spędzania czasu przed komputerem do nauki programowania, czyli procesu pobudzania kreatywność, rozwijania logicznego myślenia, umiejętności matematycznych, informatycznych, a nawet językowych, bo programowanie to głównie poszukiwanie rozwiązań. Dzieci będą poznawały w praktyce takie zagadnienia, jak: programowanie gier, programowanie aplikacji mobilnych, programowanie stron internetowych, programowanie elektroniki, grafika komputerowa oraz technologie przyszłości. Projekt kierowany jest głównie do dzieci z terenów wiejskich, które mają utrudniony dostęp do nowych technologii, ze względu na fakt, iż małe wiejskie szkoły przeważnie nie dysponują nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, co powoduje, że nie ma zaplecza, by móc kierować do dzieci tak atrakcyjną dla nich ofertę spędzania wolnego czasu. Zdobyta przez dzieci wiedza to inwestycja w przyszłość, bo powszechnie wiadomo, że języki programowania to języki przyszłości.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 9 Akademia małego Turysty w Subregionie Tarnowskim - Profilaktyka Bezpieczeństwo w Górach

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 150 000 zł

"Etap I: Przeprowadzenie przez ratowników górskich 57 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach. Etap II: Zrealizowanie przez ratowników górskich 57 wycieczek w góry wraz z zajęciami praktycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w górach. Zakup 2 wyposażonych plecaków ratowniczych w celu realizacji szkolenia, wycieczek i warsztatów terenowych dla dzieci uczestniczących w projekcie oraz zwiększenia bezpieczeństwa uczestników projektu. Zadanie w części szkoleniowej jest skierowane do młodzieży ze szkół, które będą brały udział w zajęciach profilaktycznych. Wycieczki w góry połączone będą z zajęciami praktycznymi w terenie. Adresatami zadania będzie młodzież w przedziale wiekowym 10-19 lat, czyli uczniowie ze szkół podstawowych oraz średnich. Uczniowie, do których będzie skierowane zadanie, zamieszkują tereny powiatów: - bocheńskiego (Gmina Bochnia, Gmina Nowy Wiśnicz, Gmina Drwinia, Gmina Lipnica Murowana, Gmina Łapanów, Gmina Rzezawa, Gmina Żegocina, Gmina Trzciana) - brzeskiego (Gmina Brzesko, Gmina Gnojnik)."

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 10 Poznajemy Małopolskę - cykl wycieczek krajoznawczych

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 74 500 zł

Zadanie obejmuje organizację cyklu wycieczek po Małopolsce. Wyjazdy dadzą uczestnikom możliwość aktywnego spędzania czasu w gronie rodziny i rówieśników, wdrożą nawyk czynnego wypoczynku, oderwą dzieci i młodzież od multimedialnej rzeczywistości. Dom i szkoła są miejscem kształtującym prawidłowe postawy dzieci i młodzieży, dlatego promowanie zdrowego i aktywnego stylu spędzania wolnego czasu będzie procentowało w przyszłości większą otwartością dzieci i młodzieży na świat, poszerzaniem horyzontów, zdobyciem wiedzy oraz poszanowaniem dziedzictwa naturalnego i kulturowego Małej Ojczyzny.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 11 Zimowe Mobilne LODOWISKO

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

W ramach zadania wypożyczone zostanie mobilne lodowisko wraz z niezbędnym osprzętem, które będzie ustawiane na terenie obiektów należących do gminy Tarnów. Na lodowisku będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów lekcje nauki jazdy na łyżwach. Informacje o lodowisku będą rozpowszechniane na terenie całego powiatu tarnowskiego, a z lodowiska będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego, w związku z powyższym lodowisko będzie dostępne dla mieszkańców całego regionu. Dzięki zadaniu mieszkańcy Małopolski będą mogli zabrać dzieci, wnuki, dziadków, przyjaciół i aktywnie oraz wesoło spędzić czas na powietrzu, ucząc się jazdy na łyżwach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Warunki klimatyczne Polski nie pozwalają na wykorzystywanie przez cały rok otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych, takich jak boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, korty tenisowe i inne. Okres jesienno-zimowy (listopad-marzec) to najczęściej czas martwy dla tych obiektów. A co za tym idzie, spada aktywność fizyczna wśród społeczności.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 12 Akademia Ruchu Młodego Człowieka

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Zadanie dotyczy prowadzenia zajęć ruchowych i sportowych - z naciskiem na piłkę nożną dla dziewczynek. Głównym celem jest zachęcenie najmłodszej grupy wiekowej do aktywności fizycznej, która jest zdrową alternatywą dla internetu, telewizora, telefonu czy tabletów. Uważam, że zadanie jest warte uwagi, ponieważ społeczeństwo jest coraz bardziej zamknięte na kontakty interpersonalne, natomiast gdy będziemy w stanie zachęcić młode pokolenia do aktywności ruchowej, w tym sportów drużynowych, możemy liczyć, że w przyszłości młodzi uczestnicy objęci zadaniem będą bardziej otwarci na osoby je otaczające, nie wspominając już o zdrowiu. Jak wszyscy wiemy - sport to zdrowie, a w powiecie bocheńskim możliwości do uprawiania sportu dla dziewczynek jest bardzo mało.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 13 FutboLove Małopolskie dla subregionu tarnowskiego

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF): Trzciana 2000, Szreniawa Nowy Wiśnicz, Macierz Lipnica Murowana działających na terenie gmin powiatu bocheńskiego: Trzciana, Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 360 kompletów (po 120 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce; - 360 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 120 szt. na klub); - 360 szt. wysokiej jakości piłek meczowych o rozmiarze 4 i 5 (po 120 szt. na klub); - wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów-beneficjentów; - organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym w szczególności zapewnienie profesjonalnych sędziów, animatorów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników. Na turniej wieńczący projekt zaproszone zostaną osobistości ze świata sportu, co będzie stanowić atrakcję dla uczestników – dzieci szkolących się w akademiach piłkarskich klubów-beneficjentów zadania.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 14 MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek oraz klubów siatkarskich z subregionu Tarnowskiego.

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Zadanie polega na wsparciu 11 szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnów prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie klubów siatkarskich subregionu Tarnowskiego, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowane do szkółek, w których szkoli się w sposób ogólnodostępny dzieci, młodzież i dorosłych. W zadaniu przewiduje się udział 11 klubów sportowych : UKS Jedynka Tarnów, Orzeł Ciężkowice, Volley Team LO Gromnik, Gryf Brzesko, Rozwój Szerzyny, MKS Ryglice, MOSIR Lider Tuchów, Iskierka Krzyż Tarnów, Sokół Gumniska Tarnów, Omega Rzuchowa, Volley Brzesko. W powyższych klubach jest 550 zawodników i zawodniczek.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 15 SPORT DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

"Zadanie ma na celu propagowanie różnych dyscyplin sportowych oraz ogólnie hasła ""Sport to zdrowie"". Podczas realizacji zadania zaoferowane zostaną zajęcia sportowe (np. wyjazdy na basen, taniec sportowy, piłka nożna, wyjazdy na łyżwy, piłka siatkowa itp.) dla dzieci w wieku przedszkolnym i ze szkoły podstawowej. Projekt zostanie zrealizowany od marca do października 2020 r. "

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 16 SHAPE U UP - Brzeski Dzień Fitness z Ewą Chodakowską

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 89 300 zł

"Projekt dotyczy organizacji w dniu 20 czerwca Brzeskiego Dnia Fitness z udziałem mentorki wielu Polek i Polaków - Ewy Chodakowskiej. Założenia projektu: promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Brzesko, propagowanie różnych form aktywności fizycznej, promocja profilaktyki prozdrowotnej w formie bezpłatnych konsultacji. Działania projektowe: 1. Działania przygotowawcze: wynajem i montaż podłoża do ćwiczeń na Placu Kazimierza Wielkiego (700 m2), rozłożenie i montaż sprzętu nagłaśniającego wypożyczonego z Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku, montaż 10 namiotów, w których będzie można skorzystać z konsultacji zdrowotnych. 2. Montaż Pump Tracku - toru jezdnego przeznaczonego do treningu i jazdy na rowerach, deskorolkach i rolkach. 3. Trening rozgrzewka + prelekcja o aktywności fizycznej prowadzona przez Lokalny Fitness Club 4. Trening interpersonalny z Ewą Chodakowską (60 minut). 5. Prelekcja dot. zdrowia i dbania o kondycję fizyczną prowadzona przez Ewę Chodakowską (20 minut).Wykład dotyczy stosowania rozsądnych zasad żywieniowych oraz włączenia stopniowo aktywności fizycznej dostosowanej do stanu zdrowia i wieku. 6. Trening fitness dla dzieci prowadzony przez instruktora z Brzeskiego Klubu Fitness 7. Pokazy fitness grup szkolnych (60 minut) 8. Wyścig dzieci w wieku 7-9 lat na hulajnogach (30 minut) 9. Przelot balonem na uwięzi dla zwycięzców wyścigu (20 minut) oraz innych zainteresowanych (maksymalnie 30 osób). 10. Zabawa taneczna z udziałem DJ'a na podsumowanie projektu. 11. Działania promocyjno-informacyjne prowadzone przez cały okres realizacji projektu: artykuły w prasie, mediach lokalnych, radio."

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 17 Wakacje na sportowo

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 149 900 zł

Głównym celem projektu jest poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do czynnego uprawiania sportu poprzez organizację i prowadzenie zajęć sportowych w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności pływania, gry w piłkę nożną czy siatkówkę. Dodatkowym celem jest integracja uczestników oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego w czasie wakacji. Powyższe przełoży się na zwiększenie wydolności fizycznej dzieci i młodzieży, co będzie miało również wpływ na zdrowie ww., a także zmniejszy ilość czasu poświęcaną przez ww. na korzystanie z mediów cyfrowych. W ramach zadania planuje się dokonać zakupu odpowiedniego sprzętu sportowego (do nauki pływania, gry w piłkę nożną oraz siatkówkę), a także zrealizować zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym 2020r.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 18 Biesiada Rycerska w Melsztynie

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 55 000 zł

Zadanie dotyczy zorganizowania Biesiady Rycerskiej na ruinach zamku w Melsztynie w gminie Zakliczyn. Jest to miejsce, które posiada spory potencjał turystyczny. Angażując bractwa i grupy rekonstrukcyjne, zorganizujemy czerwcowy weekend pełen wrażeń i atrakcji, począwszy od walk na miecze, poprzez bitwy, warsztaty i zwiedzanie obozowiska rycerzy, gdzie będzie można zapoznać się z ich średniowiecznym żywotem. Celem zadania jest edukacja okolicznych mieszkańców i turystów biorących udział w tym wydarzeniu, urozmaicenie oferty turystycznej i kulturalnej gminy Zakliczyn oraz poznanie historii i ciekawostek związanych z zamkiem i okolicą. Poprzez organizację takiego wydarzenia chcemy również zwrócić uwagę na wartość turystyczną tego miejsca i zachować je od zapomnienia. Pokazując potencjał tego miejsca pokażemy, iż warto inwestować w odbudowę ruin zamku w Melsztynie.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 19 Prywatka w Lisiej Górze

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 125 000 zł

Zadanie dotyczy zorganizowania imprezy społeczno-kulturalnej w tematyce powrotu do lat 80./90. W trakcie jednodniowej, plenerowej imprezy, na scenie pojawi się dwóch artystów z tego okresu: np. Piasek, Maanam, Varius Manx, Formacja Nieżywych Schabuff, Myslovitz. Głównym celem projektu jest promowanie rozwoju kulturalnego i wspieranie tradycji kulturalno-społecznych z okresu lat 80. i 90. Wydarzenie to przybliży osobowość twórców muzyki z lat 80. i 90. oraz przedstawi klimat tego okresu w każdym z możliwych wymiarów, w tym mody, napojów, jedzenia, gadżetów, sprzętów muzycznych i motoryzacji itp. Projekt jest odpowiedzią na zanikającą integrację międzypokoleniową, a także na coraz mniejszy udział mieszkańców w społeczno-kulturalnych projektach. Jest także rozwiązaniem na brak aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców. Organizacja wydarzenia w formie imprezy plenerowej zakłada uczestnictwo różnorodnych grup odbiorców reprezentujących szeroki przekrój wiekowy i społeczny. Zaciekawi na pewno osoby poszukujące niebanalnych form spędzania wolnego czasu, otwartych na ciekawe propozycje kulturalne, miłośników szerokorozumianej muzyki rockowej. Wydarzenie składać się będzie z: koncertów gwiazd muzyki rock; przeglądu najważniejszych przebojów muzycznych z lat 80. i 90. w wykonaniu „nieodkrytych" jeszcze talentów subregionu tarnowskiego; pokazu samochodów oraz motocykli z tamtego okresu; imitacji sklepu z przełomu lat 80./90.; kreatywnych zabaw dla dzieci przy wykorzystaniu takich urządzeń jak karuzela, loteria, gra hokey mały; prezentacji dawnych gier podwórkowych, takich jak gra w gumę, skakankę, klasy, dwa ognie. Zachęcenie uczestników do udziału w tych grach i przeprowadzenie konkursów; prezentacji dawnych sprzętów audio, takich jak gramofony, czarno-białe telewizory; prezentacji strojów i fryzur minionych okresów. Będzie to niezwykła podróż do przeszłości, lekcja historii dla najmłodszych, sentymentalne wspomnienia dla dorosłych uczestników.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 20 REALIZACJA MUSICALU Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW ŚPIEWU, AKTORSTWA, RYTMIKI I TAŃCA.

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Założenia zadania „Realizacja musicalu z wykorzystaniem elementów śpiewu, aktorstwa, rytmiki i tańca" podyktowana została potrzebą kontynuowania zadań realizowanych w latach ubiegłych. Musical jest formą muzyki, która z pewnością zaspokoi potrzeby muzyczne i teatralne mieszkańców regionu. Szkoła Muzyczna w Domosławicach niejednokrotnie udowodniła, że realizowane przez nią projekty artystyczne i edukacyjne są powszechnie cenione i przyciągają duże grono odbiorców. Muzyka do musicalu zostanie skomponowana przez dr Renatę Stiyrinę - łotewską, cenioną kompozytorkę młodego pokolenia, a zarazem nauczyciela SM w Domosławicach. Wykonawcami będą uczniowie klas wokalnych i instrumentalnych oraz nauczyciele szkoły. Zaangażowanych w to przedsięwzięcie będzie kilkadziesiąt osób. Wykonania planowane są na maj i czerwiec 2020 roku, w 4-5 odsłonach. Projekt musicalowy wychodzi naprzeciw mieszkańcom subregionu tarnowskiego i brzeskiego, którzy na co dzień nie mają możliwości obcowania z wielkimi formami wokalno-instrumentalnymi, takimi jak opera, oratorium, musical. Dwie pierwsze formy zostały wykonane z wielkim powodzeniem – teraz czas na musical. Jest to współczesna i niezwykle atrakcyjna forma, która powstała w XX wieku i łączy w sobie elementy śpiewu, aktorstwa oraz tańca. Daje szansę młodym artystom na rozpoczęcie swojej kariery w niezwykle wysublimowany sposób. Jak pokazuje historia naszej szkoły, wielu absolwentów kontynuuje swoją edukację artystyczną w szkołach muzycznych II stopnia i akademiach muzycznych. Taka forma prezentacji daje młodzieży dobry start i szersze perspektywy na przyszłość.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 21 POGÓRZE- RODZINNY WYPOCZYNEK WSRÓD KULTURY

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Organizacja 4 otwartych wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe subregionu tarnowskiego: 1.Dzień Dziecka i Seniora w Kawalowej 2. Tradycje Pogórzańskie w Ryglicach (Sobótki) 3.Lato na Pogórzu na Górze Kokocz w Wali Lubeckiej 4.Złota jesień w Joninach służących integracji międzypokoleniowej mieszkańców pogórza i całego powiatu tarnowskiego, jak również kultywowaniu tradycji kulturowej regionu oraz opracowanie i wydanie przewodnika audiowizualnego ścieżek kulturowych północnej części Pogórza Ciężkowickiego (obejmującego najważniejsze zabytki, wydarzenia historyczne współczesne, kulinaria, twórców działających na terenie pogórza).

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 22 „KSIĄŻKA I MUZA"

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Wszyscy szukamy sposobów na skuteczne promowanie czytelnictwa i udział mieszkańców Subregionu Tarnowskiego w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych. Kierując się i włączając w działania prorządowe, zadanie „Książka i muza" będzie nie tylko promowało wysoką kulturę, ale również stworzy wśród mieszkańców długofalową potrzebę uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze. Działania w ramach zadania będą też skuteczną alternatywą wobec alarmujących zjawisk ‚płytkiej kultury" i wszechobecnym zalewem kultury masowej. Zadanie zdecydowanie pobudzi i poprawi stan czytelnictwa oraz uczestnictwa mieszkańców Subregionu Tarnowskiego ze wszystkich grup społecznych w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych.Umożliwi też spotkania m.in. z wybitnymi ludźmi Małopolski, dla których dziedzictwo kulturowe, patriotyzm ma szczególne, narodowe znaczenie.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 23 XVI Borzęckie Święto Grzyba

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Borzęckie Święto Grzyba to masowa impreza rozrywkowa doskonale kojarzona nie tylko w regionie tarnowskim, ale i województwie małopolskim. Magnesem przyciągającym do Borzęcina tysiące osób są koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej oraz grzybowe smakołyki przygotowane w ramach konkursu kulinarnego dla gospodarstw agroturystycznych i kół gospodyń wiejskich w Małopolsce na najlepszą potrawę z grzybów. Na scenie prezentują się lokalne zespoły i grupy. Na szukających nieco innych wrażeń czeka park rozrywki. Nie zabraknie też spektakularnych sztucznych ogni. Podstawowym celem zadania jest zwiększenie świadomości kulturowej mieszkańców regionu oraz poprawa dostępu do produktów kultury masowej poprzez stworzenie możliwości udziału w plenerowym wydarzeniu muzycznym.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 24 Festiwal 5 kultur w Tarnowie

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Festiwal 5 kultur to impreza łącząca pięć kultur, które są związane z Tarnowem. Mówimy tu o kulturze: polskiej, żydowskiej, węgierskiej, ukraińskiej oraz romskiej. To spotkania oraz koncerty zorganizowane w wielu miejscach na tarnowskiej starówce.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 25 DĄBROWSKI FESTIWAL SŁOWA

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie jest skierowane do użytkowników bibliotek, a jego celem jest pozyskanie nowych czytelników, uatrakcyjnienie oferty bibliotek, promocja książki jako sposobu na spędzenie czasu (wolnego, ale też np. w drodze do pracy) – a przez to zaproponowanie atrakcyjnej i wartościowej alternatywy dla nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych. Działanie poprzez słowo mówione, śpiewane, a przede wszystkim drukowane, wpłynie na uczestnictwo różnych grup społecznych w obcowaniu z literaturą, pięknem ojczystego języka, zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz dobra narodowego. W ramach zadania zaplanowano: 1) zakupy wartościowej literatury (również z dużą czcionką dla osób słabowidzących) oraz audiobooków, co z pewnością wpłynie na poprawę czytelnictwa; 2) spotkania z ludźmi słowa: pisarzami, aktorami, artystami, dziennikarzami czy sportowcami; 3) koncerty poezji śpiewanej. Cały projekt stworzy możliwość obcowania z wartościową literaturą i kulturą, a przez atrakcyjne i twórcze spędzanie wolnego czasu pogłębi w mieszkańcach chęć częstszego korzystania z lokalnych bibliotek.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 26 „POWIŚLAŃSKI KALEJDOSKOP KULTURALNY”

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 149 822,64 zł

Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom powiatu dąbrowskiego udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, poznania wyjątkowych twórców oraz ich dorobku artystycznego, poszerzenie horyzontów, zetknięcie się z odmiennymi kulturami, zdobycie nowych doświadczeń i wiedzy, a także integracja mieszkańców, wzmocnienie więzi międzyludzkich oraz efektywne spędzenie wolnego czasu. Cele te zostaną zrealizowane poprzez działania zaplanowane w ramach zadania pn. „POWIŚLAŃSKI KALEJDOSKOP KULTURALNY”, który zakłada przeprowadzenie 14 różnorodnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym takich jak: dwa koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru GOS.PL w miejscowościach Gręboszów i Olesno, Show wokalno-taneczne Zespołu Coco Afro w Oleśnie, Recital kabaretowy Grzegorza Stasiaka w Gręboszowie, Recital kabaretowy Krzysztofa Hanke w Oleśnie, Recital kabaretu „Nażarty” w Mędrzechowie, Koncert Zespołu wokalnego MONK w Gręboszowie, Dzień Matki z Andrzejem Rybińskim w Gręboszowie, Piknik Rodzinny w Bolesławiu, Festyn „Łączymy pokolenia” w Mędrzechowie, POWIŚLAŃSKI MARATON KABARETOWY z udziałem m.in. Kabaretu Czesuaf i Grzegorza Halamy w Brniu, Koncert Zespołu Karczmarze w Brniu, występ Kabaretu Truteń w Brniu, Zaduszki literackie, czyli spotkanie z balladą i piosenką literacką – koncert w wykonaniu Zespołu Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki, który odbędzie się w Oleśnie.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 27 Namiot - miejsce spotkań, edukacji, rekreacji

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Celem głównym zadania jest zakup całorocznego namiotu o wymiarach 15 x 40 metrów, który będzie miejscem spotkań, koncertów i  innych uroczystości patriotycznych i religijnych dla mieszkańców subregionu tarnowskiego oraz przybywających do Zabawy pielgrzymów. Namiot byłby także miejscem wystawowym - szczególnie dla upamiętnienia Operacji III Most. Będzie on największą zadaszoną przestrzenią w okolicy i umożliwi bez względu na warunki atmosferyczne planowanie i organizowanie różnego rodzaju imprez i wystaw. Namiot mieścił się będzie w kompleksie zaplecza Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, gdzie znajduje się duża przestrzeń, na której dotychczas organizowane są różnego rodzaju imprezy plenerowe o charakterze rekreacyjnym, patriotycznym i religijnym dla mieszkańców subregionu tarnowskiego, a także licznie przybywających tu gości i pielgrzymów w ciągu roku. Przestrzeń ta wymaga dalszego rozwoju poprzez zakup namiotu rekreacyjnego, który umożliwi bez względu na warunki atmosferyczne organizowanie tradycyjnych już spotkań w tym miejscu, a także poszerzy ofertę turystyczną tego miejsca. Pod namiotem umieszczony zostanie zabytkowy wrak Dakoty, który w ten sposób będzie nie tylko zabezpieczony przed niszczeniem, ale stanie się wyjątkową ekspozycją i częścią ścieżki edukacyjnej, którą planuje się zorganizować w oparciu o to przedsięwzięcie.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 28 "Kalejdoskop twórczego działania"

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Głównym celem zadania jest zorganizowanie cyklu spotkań z poezją czytaną przez wybitnych aktorów i muzyką w wykonaniu profesjonalnych i znanych artystów oraz zespołów muzycznych. Odbiorcami projektu będą różne grupy wiekowe. Proponowane przedsięwzięcia wpłyną na rozwój edukacji kulturalnej mieszkańców powiatu dąbrowskiego. Poprzez wprowadzenie innowacyjnych form działania w sferze kultury słowa, poezji, muzyki oraz bezpośredni kontakt z artystą, rozbudzona zostanie chęć uczestnictwa w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych. Projekt ma na celu także ukazanie wartości słowa pisanego i muzyki, ich wpływ na edukację, rozwój intelektualny i rozwiązywanie problemów współczesnego świata, jakimi są m.in. niebezpieczeństwo nadużywania internetu i urządzeń mobilnych przez dzieci i młodzież. Koncerty plenerowe przybliżą mieszkańców obu gmin do siebie, zintegrują wokół kultury, ukarzą jej walory i pomogą przełamać bariery w dostępie do niej w miejscach stanowiących obrzeża i peryferia województwa. Wypracowany w mieszkańcach nawyk obcowania z wartościową, wysoką kulturą zapobiegnie marginalizacji terenów o ograniczonym dostępie do dóbr kultury i wartości sztuki, posłuży długofalowo i będzie w następnych latach procentować w życiu codziennym i kulturalnym lokalnego społeczeństwa.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 29 „Leśna Scena Letnia" - mobilna scena plenerowa

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie dotyczy zakupu mobilnej „Leśnej Sceny Letniej". Głównym celem zadania jest rozwój kulturalno-społeczny mieszkańców subregionu tarnowskiego. Na scenie mogłyby odbywać się koncerty, przedstawienia, pikniki rodzinne, festyny, imprezy zorganizowane, uroczystości szkolne oraz przedszkolne. W ciepłe, letnie wieczory, można będzie urządzać „kino pod chmurką" dla dzieci oraz dla dorosłych, dzięki wyposażeniu sceny w ekran projekcyjny oraz projektor. Na terenie subregionu prężnie działa m.in.„ Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Baczkowa", a także „Teatr Baczków", które mogłyby mieć lepsze warunki do realizacji swojej działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 30 Scena historii, kultury, dziedzictwa i aktywności

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Scena historii, kultury, dziedzictwa i aktywności to projekt, którego celem jest zakup sceny dla całego subregionu Tarnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu brzeskiego. Dzięki temu nastąpi zwiększenie liczby i zakresu wydarzeń o charakterze kulturalnym, patriotycznym, folklorystycznym, sportowym, turystycznym na terenie subregionu Tarnowskiego. Scena ta będzie służyć organizacji istniejących już dużych plenerowych wydarzeń (Turniej Rycerski Zamek w Dębnie, Biesiada Agroturystyczna w Porąbce Uszewskiej, Dożynki Gminne), a także nowych, które chcemy realizować przy współpracy samorządu gminnego, powiatowego i województwa małopolskiego. Subregion Tarnowski wraz z zabytkowym Zamkiem w Dębnie (skala ogólnokrajowa) może być areną wydarzeń o charakterze nawet międzynarodowym (planowane europejskie spotkania rycerskie, planowany Zamek Art Festival, Festiwal Zamek Wolności). Scena umożliwi realizację nowych, ciekawych, interdyscyplinarnych i partnerskich projektów promujących kulturę. Scena umożliwi również lepszy dostęp do kultury i dziedzictwa historycznego szerokiej grupie odbiorców, umożliwiając tym samym prezentację dorobku artystycznego i folklorystycznego, jak i aktywności społecznej mieszkańców subregionu Tarnowskiego, powiatu brzeskiego i województwa małopolskiego.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 31 Bochnia- jest chemia

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Ekologiczny

Koszt: 57 354 zł

"Projekt zakłada organizację popularno-naukowej imprezy integracyjnej ukierunkowanej na upowszechnianie wiedzy z dziedziny nauk chemicznych, użytecznej dla zrozumienia procesów zachodzących w naszym najbliższym otoczeniu. W założeniu ma być to baza do aktywizowania środowisk lokalnych oraz podniesienia poziomu świadomości społecznej wokół problematyki nowoczesnej gospodarki surowcowo-energetycznej opartej na Gospodarce Obiegu Zamkniętego. Coraz większy problem z ilością odpadów produkowanych przez społeczeństwo może być rozwiązany za pomocą procesów chemicznych, pozwalających zaspokajać społeczne potrzeby takie jak ciepło, oświetlenie czy mobilność. W efekcie oznacza to mniejsze nakłady pracy czy środków finansowych, ale również większą szansę na czyste środowisko. "

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 32 Budowa chodnika przy staro drożu drogi wojewódzkiej 977 w Zborowicach.

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie dotyczy budowy chodnika z kostki brukowej przy starodrożu drogi wojewódzkiej nr 977 w Zborowicach celem poprawy bezpieczeństwa poruszania się po drodze głównie dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Zborowicach, jak również mieszkańców i innych osób odwiedzających gminę.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 33 Zagospodarowanie skarpy przy rondzie w Gromniku poprzez nasadzenie krzewów, tawuł, berberysów i innych skalniaków.

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Inny

Koszt: 100 000 zł

Zagospodarowanie skarpy poprzez nasadzenie krzewów w formie herbu gminy i "witacza" promującego gminę Gromnik np. Gromnik Wita.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 34 Żegocina OdNowa - rewitalizacja centrum Żegociny. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz ukwiecenie drogi wojewódzkiej.

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 149 950 zł

Zadanie polega na rewitalizacji centrum Żegociny poprzez montaż nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na przejściach dla pieszych oraz nasadzenie kwiatów w donicach wzdłuż Potoku Saneckiego. Dzięki realizacji tego zadania poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców a ukwiecenie drogi zdecydowanie poprawi zaniedbaną przestrzeń publiczną w centrum miejscowości.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 35 Bochnia króla Kazimierza - multiwizualne wydarzenie plenerowe

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 150 000 zł

Czy to prawda, że zastał Polskę drewnianą? Dlaczego fundował kościoły? Czy faktycznie był dobrym monarchą i miał pomysł na Polskę? I czy faktycznie płacił solą zamiast złotem?! W 2020 r. przypadać będzie okrągła, 650. rocznica śmierci Króla Kazimierza Wielkiego - monarchy, który wprowadził Polskę do „pierwszej ligi" ówczesnych państw europejskich. Król Kazimierz dał się też poznać jako wielki opiekun Bochni i Ziemi Bocheńskiej. Jego przemyślane decyzje względem Bochni i regionu są odczuwalne po dziś dzień. Zadaniem projektu będzie przypomnienie sylwetki wielkiego, nie tylko z postury, monarchy, jego wkładu w rozwój ziem małopolskich, ze szczególnym uwzględnieniem Bocheńszczyzny. Zostanie to dokonane w przystępny i akceptowalny dla obecnego odbiorcy-widza sposób, poprzez połączenie tradycyjnego i nowoczesnego przekazu.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 36 Uniwersytet Drugiego Oddechu

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Kulturalny

Koszt: 65 250 zł

Uniwersytet Drugiego Oddechu to inicjatywa mająca na celu umożliwienie dostępu do tzw. ""kultury wysokiej"" (kino, teatr, muzeum) mieszkańcom gmin Czchów i Zakliczyn, którzy mają do niej utrudniony dostęp ze względu na dużą odległość od większych centrów kulturowych. Realizując zadanie umożliwimy mieszkańcom skorzystanie z bogatej oferty kulturalnej. W ramach zadania zorganizujemy 10 wyjazdów dla grup 50 osobowych: 4 wyjazdy do Tarnowa m.in: koncert w Centrum Sztuki w Mościcach, 2x spektakl w Teatrze im. L. Solskiego, seans w kinie. 3 wyjazdy do Brzeska m.in: Koncert w Miejskim Ośrodku Kultury, kabaret, seans w kinie. 3 wyjazdy do Bochni m.in: Koncert w kinie Regis, kabaret, nocleg w kopalni soli wraz z zwiedzaniem. Dzięki wyjazdom mieszkańcy będą mogli nawiązać nowe znajomości, wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem, co w dużym stopniu przyczyni się do zintegrowania społeczności lokalnej, poznania nowości kulturalnych, zapoznania się z ofertą kulturową naszego subregionu, co z pewnością zachęci do częstszego korzystania z takiej możliwości spędzania wolnego czasu. "

Zobacz szczegóły Zagłosuj
TAR 37 Półkolonia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Subregion: Tarnowski

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 116 000 zł

Zadanie jest adresowane do wychowanków i młodzieży z niepełnosprawnością i będzie obejmować organizację 4 turnusów w okresie wakacyjnym. Każdy turnus będzie trwał 5 dni (od poniedziałku do piątku), wyłącznie w godzinach od 8:00 do 14:00. W każdym turnusie będzie uczestniczyć 16 wychowanków z niepełnosprawnością, co daje łącznie 64 osoby. Zadanie będzie realizowane w Regionalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, 33-152 Pogórska Wola 162. Ośrodek położony jest w malowniczej scenerii, otoczonej lasami i jest w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych. Wychowankowie zostaną podzieleni na 4 grupy czteroosobowe. Każda grupa będzie miała swojego wychowawcę (oligofrenopedagog). Nadto indywidualne i grupowe zajęcia z dziećmi będą prowadzić specjaliści: fizjoterapeuci, logopedzi, oligofrenopedagodzy i inni terapeuci. Zajęcia w ramach półkolonii obejmować będą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, relaksacyjne i rehabilitacyjne z dostosowaniem form i metod pracy do ich potrzeb. Jednocześnie wychowankowie skorzystają z terapii logopedycznej i hipoterapii. Ponadto zadanie będzie obejmować zajęcia profilaktyczno-wychowawcze o charakterze terapeutycznym, sportowe i rekreacyjne, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych wychowanków i rozwijających zarazem ich zainteresowania.

Zobacz szczegóły Zagłosuj
×