Powrót

SAD 19. Chcę wyjechać na wieś, gdzie się zatrzymał czas.


Krótki opis zadania

Głównym celem zadania jest zachowanie i przekaz dziedzictwa kulturowego regionu Lachów Podegrodzkich poprzez organizację cyklu warsztatów i pokazów tradycyjnych zajęć oraz umiejętności. Te, wraz z odejściem osób starszego pokolenia, zostaną zapomniane i bezpowrotnie zginą. W cyklu warsztatów zorganizowanych w czasie wakacji chcemy przypomnieć i przekazać wiedzę o lachowskim hafcie regionalnym, garncarstwie, bibułkarstwie, kuchni lachowskiej, zielarstwie, kowalstwie, itp. Pragniemy także przypomnieć gwarę lachowską, tradycyjne pieśni i tańce, obrzędy i zwyczaje, czyli całe bogactwo i piękno lachowskiej kultury, jej odrębność i oryginalność. Realizacja zadania ma też na celu promowanie Podegrodzia i Sądecczyzny jako miejsca atrakcyjnego wypoczynku, o bogatej kulturze, ciekawym folklorze oraz wspaniałej historii. Imprezy towarzyszące warsztatom, a także same warsztaty, przeprowadzone będą w czasie wakacji, zwiększając i urozmaicając ofertę turystyczną skierowaną do gości, a także dzieci i młodzieży przebywających w Podegrodziu - stolicy i serca kultury lachowskieji - oraz na Sądecczyźnie. Te zadania przełożą się nie tylko na kontynuację i zachowanie tradycji lachowskich, ale także ciekawie zagospodarują czas wolny i wzbogacą zdolności manualne uczestników.

Adresaci zadania

Mieszkańcy gminy Podegrodzie oraz goście przebywający w Podegrodziu w czasie wakacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży


Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Podegrodzie/ gmina Podegrodzie