Powrót

KRK 17. Nauka gry w siatkówkę oraz udział w rywalizacji sportowej dla mieszkańców Krakowa.


Krótki opis zadania

Zadanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom Krakowa gry w piłkę siatkową oraz sprawdzenie swoich siatkarskich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej. Zadanie jest bezpłatne oraz dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców Krakowa. Projekt umożliwia realizacje sportowych pasji poprzez udział w treningach oraz zorganizowanych rozgrywkach. Przez swoją bezpłatność stworzy możliwość uczestnictwa w nim wszystkim zainteresowanym piłką siatkową, a w szczególności mniej zamożnym mieszkańcom Krakowa.

Adresaci zadania

Zadanie jest skierowane dla wszystkich mieszkańców Krakowa, niezależnie od wieku, płci, umiejętności.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

miasto Kraków