Powrót

MZA 25. Bądź świadomym rodzicem! Wczesna diagnoza→szybsza terapia→mniejsze konsekwencje.


Krótki opis zadania

Celem projektu jest wczesna, wieloaspektowa diagnoza rozwoju dzieci, wielokanałowa terapia oraz wspieranie rodzin poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy. Projekt skupia się na indywidualnych zajęciach terapeutycznych, które pozwalają ocenić poziom funkcjonowania dziecka, niwelować napotkane bariery rozwojowe, wspierać i instruować działania rodziców. Efekty zajęć terapeutycznych to: możliwość komunikowania się z otoczeniem, zaspokajanie własnych potrzeb, niwelowanie napięcia emocjonalnego, rozwój psychiczny, integracja zmysłów, wzmacnianie koncentracji i pokonywanie trudności szkolnych, poprawa funkcjonowania rodziny.

Adresaci zadania

Zadanie jest skierowane do grupy dzieci od 0 do 16 roku życia i ich rodzin.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wieprz, Sułkowice, Mogilany, Świątniki Górne.