Powrót

TAR 27. Namiot - miejsce spotkań, edukacji, rekreacji


Krótki opis zadania

Celem głównym zadania jest zakup całorocznego namiotu o wymiarach 15 x 40 metrów, który będzie miejscem spotkań, koncertów i  innych uroczystości patriotycznych i religijnych dla mieszkańców subregionu tarnowskiego oraz przybywających do Zabawy pielgrzymów. Namiot byłby także miejscem wystawowym - szczególnie dla upamiętnienia Operacji III Most. Będzie on największą zadaszoną przestrzenią w okolicy i umożliwi bez względu na warunki atmosferyczne planowanie i organizowanie różnego rodzaju imprez i wystaw. Namiot mieścił się będzie w kompleksie zaplecza Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, gdzie znajduje się duża przestrzeń, na której dotychczas organizowane są różnego rodzaju imprezy plenerowe o charakterze rekreacyjnym, patriotycznym i religijnym dla mieszkańców subregionu tarnowskiego, a także licznie przybywających tu gości i pielgrzymów w ciągu roku. Przestrzeń ta wymaga dalszego rozwoju poprzez zakup namiotu rekreacyjnego, który umożliwi bez względu na warunki atmosferyczne organizowanie tradycyjnych już spotkań w tym miejscu, a także poszerzy ofertę turystyczną tego miejsca. Pod namiotem umieszczony zostanie zabytkowy wrak Dakoty, który w ten sposób będzie nie tylko zabezpieczony przed niszczeniem, ale stanie się wyjątkową ekspozycją i częścią ścieżki edukacyjnej, którą planuje się zorganizować w oparciu o to przedsięwzięcie.

Adresaci zadania

Zadanie adresowane jest do wszystkich mieszkańców subregionu Tarnowskiego, bez względu na wiek.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Miejsce realizacji zadania - miejscowość Zabawa, gmina Radłów, powiat tarnowski
Obszar oddziaływania zadania - subregion Tarnowski