Powrót

SAD 30. Bądźmy razem dla innych


Krótki opis zadania

Głównym celem projektu jest stworzenie przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Nowym Sączu, na terenach zielonych, centrum integracji społeczności lokalnej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, od wczesnego wspomagania po dorosłość. Problem, jaki rozwiązuje projekt, to organizowanie i zwiększenie imprez plenerowych z możliwością wymiany doświadczeń z zakresu terapii, edukacji, wychowania osób niepełnosprawnych pomiędzy rodzicami, grupami nieformalnymi, instytucjami. Beneficjentami projektu będą przedszkola i szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi, placówki specjalne, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki aktywizacji zawodowej itp., które zajmują się problematyką osób niepełnosprawnych z terenu miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego.

Adresaci zadania

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe, nauczyciele, terapeuci, opiekunowie, rodzice, rodzeństwo itp...
wszystkie grupy związane z problematyką niepełnoprawności intelektualnej oraz ruchowej. (Grupa
wiekowa od wczesnego wspomagania po dorosłość, podeszły wiek)

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Obszar oddziaływania: miasto Nowy Sącz oraz gminy Krynica-Zdrój; Muszyna;
Piwniczna -Zdrój; Stary Sącz; Nowy Sącz; Chełmiec; Gródek nad Dunajcem; Grybów;
Kamionka Wielka; Korzenna; Łabowa; Łącko; Łososina Dolna; Nawojowa; Podegrodzie;
Rytro