Powrót

POD 5. Zdrowo i wesoło na sportowo.


Krótki opis zadania

Realizacja projektu polega na zorganizowaniu cyklu 6 imprez sportowo - rekreacyjno - turystycznych w okresie od lutego do sierpnia 2020 r. Imprezy przebiegać będą w formie wolnej rywalizacji drużyn składających się z osób w różnym wieku. Projekt kierowany będzie do mieszkańców (dzieci, dorosłych, seniorów) z obszaru subregionu podhalańskiego. Imprezy mają za zadanie zagospodarować czas wolny osobom marginalizowanym społecznie. Realizacja zaktywizuje mieszkańców małych miejscowości i wyrobi w nich nawyki regularnego podejmowania aktywności ruchowej, wyzwoli w nich inicjatywy prospołeczne oraz zwiększy kontakty interpersonalne. Podniesie poziom sprawności fizycznej, dowartościuje poczucie własnej godności i swoich możliwości, podniesie poziom wiedzy w zakresie sposobu organizowania i zagospodarowania czasu wolnego.

Adresaci zadania

Adresatami zadania będą osoby w różnych przedziałach wiekowych. Planuje się przygotować trasy zjazdowe, przejścia, przemarsze i zorganizować zajęcia sportowo - ruchowe przeznaczone dla małych dzieci, dorosłych i osób w starszym wieku. Część tras, zajęć będzie możliwa dla osób
niepełnosprawnych. Adresatami zadania będą osoby zamieszkałe w subregionie podhalańskim.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Gmina Łapsze Niżne Niedzica, Łapsze Niżne - miejsca związane z organizacją zjazdów narciarskich i rajdem
turystycznym.
Gmina Bukowina Tatrzańska - Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska miejsca związane z organizacją rajdu
turystycznego i rajdu przełajowego;
Gmina Nowy Targ -Obidowa, Waksmund miejsca związane z organizacją zawodów piłkarskich i zawodów
narciarskich biegowych
Miasto Nowy Targ - miejsca zakończenia i podsumowania projektu.