Powrót

KRK 24. REKONSTRUKCJA OBRZĘDU JASEŁKOWEGO - RENOWACJA SZOPKI KRAKOWSKIEJ Z 1930 ROKU, PRZYGOTOWANIE WIDOWISKA, DOKUMENTACJA FILMOWA


Krótki opis zadania

Jesienią 2018 r. krakowskie szopkarstwo wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Tradycja budowy szopek sięga 2. połowy XIX wieku. W Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie zachowała się wzorowana na tzw. „Szopce Matce" mistrza Ezenekiera (znajdującej się w Muzeum Etnograficznym w Krakowie) historyczna szopka z 1930 roku. Szopka ze Szpitala Babińskiego została wpisana do rejestru zabytków ruchomych, wymaga jednak gruntownego odnowienia. Celem zadania jest umacnianie tożsamości regionalnej poprzez aktualizację dawnego zwyczaju przedstawienia kolędniczego, z użyciem szopki oraz kukiełek, poprzez które kiedyś opowiadano o Bożym Narodzeniu w realiach współczesności. Także i teraz odrestaurowana szopka stanie się sceną dla specjalnie przygotowanych kukiełek, a treść przedstawienia będzie odnosić się do dzisiejszego świata widzianego oczami pacjentów Szpitala im. Babińskiego. Nada to zadaniu nie tylko wymiar kulturowy, ale integracyjny i destygmatyzacyjny. Osobnym elementem zadania będzie produkcja filmu dokumentalnego ukazującego prace konserwatorskie przy szopce oraz inscenizację spektaklu. Bezpłatne przedstawienia odbywać się będą w Sali Teatru Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Adresaci zadania

Mieszkańcy Małopolski, zwłaszcza uczniowie szkół podstawowych Krakowa a także Krakowskiego
Obszaru Metropolitalnego, pacjenci Szpitala Klinicznego im dr Józefa Babińskiego w Krakowie."

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Miejsce realizacji zadania - Kraków Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.
Obszar oddziaływania: Miasto Kraków oraz Krakowski Obszar Metropolitalny, ewentualnie inne subregiony,
dzięki dokumentacji filmowej umieszczonej na kanale You Tube.