Powrót

MZA 3. Koduję swoją przyszłość


Krótki opis zadania

Projekt zakłada wyposażenie pracowni robotyki w nowoczesne narzędzia TIK oraz prowadzenie zajęć z tego zakresu, dla wszystkich chętnych. Nowatorskie rozwiązanie, jakim jest robotyka, poszerzy ofertę edukacyjną placówki. Zajęcia te będą zachęta do logicznego i analitycznego myślenia, rozwijania zainteresowań w kierunku przedmiotów ścisłych, nauki programowania oraz treningu intelektualnego. Uczestnicy rozwiną swą kreatywność i konstruktorskie myślenie. Wzbogacą się o konkretne umiejętności, które zapewnią im lepszy start w życiu – stąd "Koduję swoją przyszłość". Poza walorami edukacyjnymi, zajęcia będą świetną zabawą i okazją do integracji rówieśniczej. W związku z powyższym proponuję zorganizowanie zajęć programowania i robotyki dla klas I-III, dla dwóch grup – 1 godz. tygodniowo, dla klas IV-VIII, 3 grupy – 1 godz. tygodniowo. Aby zajęcia były jak najbardziej efektywne, proponuję aby ilość osób w grupie podczas takich zajęć wynosiła 8 osób we wskazanej kategorii wiekowej.

Adresaci zadania

Uczniowie szkoły podstawowej klasy I-VIII

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Rekrutacja będzie obejmować cały powiat oswięcimski.