Powrót

KOM 1 . Uwolnij potencjał - podniesienie standardu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży


Krótki opis zadania

Głównym celem projektu jest podniesienie standardu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży przez wyposażenie dwóch klubów piłkarskich z powiatu krakowskiego, tj. LKS „Błękitni" Modlnica oraz KS „Płomień 2010" Jerzmanowice, w niezbędny sprzęt sportowy, urządzenia i elementy do przygotowania boisk do zajęć szkoleniowych oraz akcesoria treningowe, takie jak: przenośne bramki treningowe, dresy, stroje sportowe i piłki. Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji aktywnego trybu życia w powiecie i wpłynie pozytywnie na młodzież, która będzie mieć doskonałe warunki do rozwijania swojego potencjału sportowego. Podsumowaniem projektu będzie organizacja dwóch turniejów w formie festynów sportowych, jeden w Modlnicy, a drugi w Łazach, z udziałem zaproszonych klubów i akademii piłkarskich z terenu Małopolski. W czasie trwania turnieju uczestnicy będą mieli możliwość spotkań i rozmów z zaproszonymi gośćmi - m.in. znanymi byłymi i obecnymi zawodnikami piłkarskiej Ekstraklasy.

Adresaci zadania

Zadanie adresowane jest do zawodników i zawodniczek w wieku 5-17 lat, mieszkańców powiatu krakowskiego.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Zadanie będzie realizowane w Modlnicy, w gminie Wielka Wieś oraz w Jerzmanowicach i w Łazach w gminie Jerzmanowice-Przeginia.