Powrót

KOM 2. Przy szachownicy - poszerzamy obszary intelektu


Krótki opis zadania

Przy szachownicy - poszerzamy obszary intelektu. W ramach zadania uczestnicy będą mieli okazję zagrać z mistrzami świata (organizacja symultan z Kamilem Mitoniem i Janem Krzysztofem Dudą). Zostaną również zorganizowane obozy szkoleniowe, a także Mistrzostwa Subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego, w tym szachowe mistrzostwa powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego i wielickiego. Zostaną wyposażone sprzętowo kluby i inne obiekty zainteresowane szachami. Przewidziana jest również promocja kariery sportowej uzdolnionej młodzieży (dofinansowanie startu 10 zawodników w jednym z prestiżowych turniejów międzynarodowych rozgrywanym w Polsce). W planach jest również organizacja w każdym powiecie pokazów filmów dokumentalnych i fabularnych o tematyce szachowej, przeprowadzenie konkursu plastycznego. Projekt promuje również wolontariat – jego celem jest mobilizacja wolontariuszy wokół planowanych zamierzeń, przez co będą rozwijane aktywne postawy obywatelskie służące solidarności międzypokoleniowej.

Adresaci zadania

Adresatami zadania będzie grupa dzieci, młodzieży z zainteresowaniami do gier umysłowych, zamierzająca rozwijać swoje pasje sportowe, wiążąca swoją przyszłość zawodową i rekreacyjną z korzyściami intelektualnymi, jakie niesie ze sobą gra w szachy.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Miejscem realizacji zadania będzie cały Subregion Krakowski Obszar Metropolitarny, w tym miasta i gminy:
- powiat krakowski: Krzeszowice, Zabierzów, Skawina;
- powiat wielicki: Wieliczka, Niepołomice, Kłaj;
- powiat proszowicki: Proszowice;
- powiat miechowski: Miechów.