Powrót

TAR 33. Zagospodarowanie skarpy przy rondzie w Gromniku poprzez nasadzenie krzewów, tawuł, berberysów i innych skalniaków.


Krótki opis zadania

Zagospodarowanie skarpy poprzez nasadzenie krzewów w formie herbu gminy i "witacza" promującego gminę Gromnik np. Gromnik Wita.

Adresaci zadania

Dla wszystkich mieszkańców Gminy i gości przejeżdżających przez Gromnik.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Gromnik- Województwo małopolskie