Powrót

MZA 27. „Czuję, widzę, słyszę, dotykam"


Krótki opis zadania

Zadanie dotyczy realizacji popołudniowych zajęć warsztatowych, których celem jest stymulacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, usprawnianie deficytów rozwojowych, eliminacja zachowań trudnych oraz nauka kształtowania umiejętności manipulacyjnych, jak i logicznego myślenia. Terapie będą odbywać się w trzech pracowniach, a dzięki ewentualnemu dofinansowaniu z BO będzie możliwe doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt, który umożliwi osobom niepełnosprawnym intelektualnie stymulację wielozmysłową oraz rozwój funkcji poznawczych.

Adresaci zadania

Zadanie jest kierowane do 30 beneficjentów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym, znacznym oraz głębokim i ich rodzin z powiatu olkuskiego w przedziale wiekowym
od 7 do 26 lat.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Zadanie będzie realizowane w mieście Wolbrom, gmina Wolbrom, powiat olkuski.