Powrót

MZA 28. „RAZEM RAŹNIEJ I WESELEJ"


Krótki opis zadania

Celem zadania jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z powiatu olkuskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podstawowym zadaniem będzie opieka, rehabilitacja ruchowa i społeczna, integracja ze środowiskiem, udział w kulturze, turystyce, rozwijanie zdolności, zamiłowań, zainteresowań i przyjaźni a przede wszystkim wyjście z domu w inne środowisko osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także pomoc rodzinie w codziennej opiece.

Adresaci zadania

Pomoc dotyczy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualne i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

PSONI Koło w Olkuszu Ul. Kosynierów 12 - powiat olkuski, miasto i gmina Olkusz