Powrót

KRK 9. Zajęcia sportowe na Młynówce Królewskiej


Krótki opis zadania

Zadanie pt. „Zajęcia sportowe na Młynówce Królewskiej” ma na celu stworzenie atrakcyjnych i zróżnicowanych form spędzania czasu dla mieszkańców Krakowa. W oparciu o nowo powstałe obiekty Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel” stworzony zostanie szeroki pakiet zajęć sportowych z trzech różnych dyscyplin sportowych – bieg na orientację, lekkoatletyka i strzelectwo sportowe. Każdy mieszkaniec Krakowa będzie mógł spróbować swoich sił w każdej z podanych dyscyplin sportowych, a odpowiedni dobór poziomu trudności grup pozwoli na poprawę swoich sportowych umiejętności, również bardziej doświadczonym amatorom danej dyscypliny.

Adresaci zadania

mieszkańcy Krakowa, dzieci, osoby dorosłe, osoby chcące uprawiać sport

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

cały Kraków, a w szczególności obiekty Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel”