Powrót

SAD 32. Anioł Stróż


Krótki opis zadania

Celem głównym projektu ANIOŁ STRÓŻ jest zwiększenie dostępu do rehabilitacji społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców Subregionu Sądeckiego poprzez organizację cyklu imprez kulturalno-sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością w miejscowości Stróże w 2020 roku. Projekt zakłada organizację cyklu imprez integracyjnych w Stróżach z szerokim udziałem osób z niepełnosprawnością oraz realizowanych przez osoby z niepełnosprawnością, tj.:
1) Święto Wiosny - Impreza integracyjna promująca działalność osób z niepełnosprawnością na terenie subregionu sądeckiego (kwiecień 2020);
2) Dzień Dziecka - Impreza integracyjna promująca działalność osób z niepełnosprawnością na terenie subregionu sądeckiego (czerwiec 2020);
3) Letnia Spartakiada Integracyjna - Impreza integracyjna kulturalno-sportowa z udziałem osób z niepełnosprawnością z terenu subregionu sądeckiego (czerwiec 2020);
4) Tydzień Dziecka - Impreza integracyjna promująca działalność osób z niepełnosprawnością na terenie subregionu sądeckiego (lipiec 2020);
5) Pożegnanie wakacji – Impreza integracyjna promująca działalność osób z niepełnosprawnością na terenie subregionu sądeckiego (sierpień 2020);
6) Jesienna Spartakiada Integracyjna - Impreza integracyjna kulturalno-sportowa z udziałem osób z niepełnosprawnością z terenu subregionu sądeckiego (wrzesień 2020);
7) Mistrzostwa Małopolski – Subregion Sądecki w piłce nożnej osób niepełnosprawnych (październik 2020).
Dzięki realizacji projektu ANIOŁ STRÓŻ nastąpi szeroka integracja środowiska osób z niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi, a także nastąpi zwiększenie świadomości społeczności Sądecczyzny na temat pracy i zaangażowania osób z niepełnosprawnością w rozwój oferty na spędzenie wolnego czasu, jak również podniesienie jakości życia mieszkańców Sądecczyzny. Jednym z celów szczegółowych projekt prospołecznego ANIOŁ STRÓŻ jest również pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością potrafią zorganizować atrakcyjną ofertę na spędzenie wolnego czasu.

Adresaci zadania

Projekt skierowany jest do:
- 150 osób z niepełnosprawnością
- mieszkańców subregionu sądeckiego (m.in. uczestników WTZ Stróże, WTZ Lipinki, WTZ Gorlice Rodzina, WTZ Karpatia Grybów, WTZ Gostwica, WTZ
Gładyszów, WTZ Korzenna, WTZ Siołkowa, WTZ Nadzieja Nowy Sącz, ZAZ Stróże, ZAZ Nawojowa);
- 150 dzieci - mieszkańców subregionu sądeckiego - 1000 mieszkańców subregionu sądeckiego, którzy chcą spędzić swój wolny
czas podczas imprez integracyjnych organizowanych dla i z udziałem osób z niepełnosprawnością;
- 50 młodzieży (wolontariuszy) z subregionu sądeckiego pomagających w przeprowadzeniu zadania.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Miejscem organizacji imprez są Stróże, a obszarem oddziaływania zadania jest teren Sądecczyzny (powiat nowosądecki - gminy: Grybów, m. Grybów, Podegrodzie, Korzenna, Nawojowa, Powiat gorlicki - gminy: m. Gorlice, Lipinki, Uście Gorlickie, Bobowa, Łużna, Ropa, M. Nowy Sącz,)