Powrót

MZA 18. UTWORZENIE MOBILNEGO PARKU EDUKACYJNO - TURYSTYCZNEGO W WIOSCE TEMATYCZNEJ W BOLĘCINIE


Krótki opis zadania

Utworzenie mobilnego parku turystyczno-edukacyjnego wiąże się z istnieniem na terenie wsi unikatowego, wapiennego ostańca powstałego 215 mln lat temu na dnie triasowego morza oraz z założeniem wioski tematycznej Wioska - pod Skałą. Utworzenie parku ożywi przestrzeń wsi poprzez wizualizację tematu przewodniego, nastąpi integracja mieszkańców oraz wzrost zainteresowania historią wsi, której ślady możemy ciągle odnaleźć w postaci licznych okazów skamieniałej fauny morskiej. Innowacyjne przyrządy edukacyjne jak np. koło wiedzy, labirynt wiedzy, które utworzą park, nie tylko pokażą najdawniejsze dzieje tej części Małopolski, ale też zwiększą atrakcyjność turystyczną Bolęcina. Planuje się zakup przyrządów edukacyjnych przez Zespół Parków Krajobrazowych WM, które będą użyczane na potrzeby organizowanych ww. imprez. W parku powstanie ponadto prehistoryczna plaża oraz zostanie ustawiona mobilna pracownia, w których będą się odbywać w okresie letnim interaktywne zajęcia, zabawy i pikniki adresowane do odwiedzających nas turystów. Ponadto miejsce służyć będzie do organizacji zajęć wakacyjnych dla dzieci oraz otwartych spacerów edukacyjnych dla zainteresowanych osób.

Adresaci zadania

Wszystkie grupy wiekowe

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Gmina Trzebinia, gmina Chrzanów, gmina Alwernia, gmina Libiąż, gmina Babice