Powrót

KOM 8. FutboLove Małopolskie dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego


Krótki opis zadania

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF), działających na terenie gmin powiatu krakowskiego: Piast Skawina, Kmita Zabierzów, MAF. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup:
- 360 kompletów (po 120 na klub) strojów sportowych meczowych
(koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce;
- 360 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 120 szt. na klub);
- 360 szt. wysokiej jakości toreb sportowych dla zawodników na sprzęt sportowy (po 120 szt. na klub);
- wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów beneficjentów;
- organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym w szczególności zapewnienie profesjonalnych sędziów, animatorów, medali, pucharów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników.
Na turniej wieńczący projekt zostaną zaproszone osobistości ze świata sportu, co będzie stanowić atrakcję dla uczestników – dzieci szkolących się w akademiach piłkarskich klubów-beneficjentów zadania.

Adresaci zadania

dzieci i młodzież uprawiające piłkę nożną, w szczególności najmłodsi adepci futbolu: skrzaty, żaki i orliki, ale też młodzicy, trampkarze, juniorzy - przynależący do klubów prężnie działających na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

gminy: Skawina, Zabierzów