Powrót

SAD 35. RAZEM możemy zdziałać o wiele więcej!


Krótki opis zadania

Działania zadania pn. ,,RAZEM możemy zdziałać o wiele więcej!” skierowane są do społeczności zamieszkującej Subregion Sądecki, w szczególności powiaty limanowski i nowosądecki, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.
Zadanie będzie obejmowało:
- zakup instrumentów muzycznych i strojów regionalnych dla lokalnie działających zespołów folklorystyczno-regionalnych/kapel muzycznych/grup muzycznych,
- zakup wyposażenia naukowo-badawczej pracowni pszczelarskiej,
- zakup automatyzowanego defibrylatora dwufazowego AED,
- przeprowadzenie szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- organizację bożonarodzeniowego koncertu.
Celem zadania jest przede wszystkim:
- wspieranie i promocja dziedzictwa lokalnej kultury ludowej,
- wzrost wiedzy i świadomości nt. życia pszczół, a także edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających,
- wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- integracja wewnątrz i międzypokoleniowa lokalnej społeczności.

Adresaci zadania

Działania zadania pn. ,,RAZEM możemy zdziałać o wiele więcej!” skierowane są do społeczności zamieszkującej subregion sądecki, w szczególności powiat limanowski i nowosądecki, zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Powiat limanowski
Gminy: Dobra, Słopnice, Jodłownik, Limanowa, Kamienica.

Powiat nowosądecki
Gminy: Nawojowa, Podegrodzie