Powrót

POD 1. Leśna szkółka na obszarze powiatu myślenickiego.


Krótki opis zadania

Zadanie "Leśna Szkółka" zakłada stworzenie oferty bezpłatnych warsztatów, prelekcji i wydarzeń skierowanych do dzieci, nauczycieli oraz rodziców zamieszkujący obszar 9 gmin w powiecie myślenickim. Projekt inspirowany jest wywodzącą się ze Skandynawii ideą leśnych szkół i przedszkoli. Zajęcia bez ścian i sufitów, obcowanie z naturą w otoczeniu łąk i lasów, przy szumie drzew i śpiewie ptaków. W Leśnej Szkółce odbędą się warsztaty przyrodniczo-ekologiczne m.in.: tworzenie budek lęgowych dla ptaków, rozpoznawanie dzikich roślin jadalnych i przyrządzanie z nich potraw, ziołolecznictwo, tworzenie perfum z olejków eterycznych, warsztaty ekologiczne, w ramach których będą poruszane kwestie związane z segregowaniem śmieci, kompostowaniem odpadów oraz bezśmieciowym stylem życia czyli ruchem zero-waste. Drugi moduł zajęć stanowić będą warsztaty kulturowe m.in.: przyrządzanie regionalnych przysmaków oraz gotowanie w kotle nad ogniskiem, zajęcia nawiązujące do polskiej tradycji i kultury, np.: przegląd legend i wierzeń ludowych połączonych z warsztatami tanecznymi. Każdym warsztatom towarzyszyć będą różne aktywności ruchowe, m.in. gry i zabawy z dawnych lat, gdzie uczestnicy poznają zabawy, w które grali ich rodzice i dziadkowie. W ramach działań odbędą się także imprezy tematyczne: Noc świętojańska, Minifestiwal Vesna, Ceremonia dźwięku, Ceremonia OdNova. Powstanie także mobilna leśna biblioteka uzupełniona o najważniejsze zbiory książkowe związane z proponowanymi tematami zajęć. Projekt zakłada także prelekcje skierowane do rodziców oraz nauczycieli z dziedziny zdrowego stylu życia i ekologii. Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia unikalnego programu zajęć, którego głównym założeniem jest fakt, iż odbywają się one w plenerze, gdzie uczestnicy spędzają czas w otoczeniu przyrody bez względu na warunki pogodowe. W ten sposób chcemy uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury oraz odbudować więzi łączące człowieka z przyrodą.

Adresaci zadania

Proponowane działania kierujemy do dzieci i młodzieży, nauczycieli i pedagogów oraz rodziców. Planujemy podjęcie współpracy z wszystkimi zainteresowanymi placówkami publicznymi i niepublicznymi (przedszkola, szkoły) znajdującymi się na obszarze powiatu myślenickiego.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Zadanie kierujemy do mieszkańców powiatu myślenickiego. Do współpracy zostaną zaproszone placówki publiczne i niepubliczne znajdujące się na obszarze wszystkim gmin w powiecie myślenickim. Warsztaty i spotkania będą skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Prelekcje będą skierowane do rodziców, nauczycieli i zainteresowanych mieszkańców regionu. Miejscem realizacji warsztatów będzie zielony teren w otoczeniu łąk, lasów i strumyków.