Powrót

MZA 10. FutboLove Małopolskie dla subregionu zachodniego


Krótki opis zadania

"CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF): Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska, Skawa Wadowice, MAF, działających na terenie gmin powiatu wadowickiego: Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 360 kompletów (po 120 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce; - 360 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 120 szt. na klub); - 360 szt. wysokiej jakości piłek meczowych o rozmiarze 4 i 5 (po 120 szt. na klub); - wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów-beneficjentów;
- organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym w szczególności zapewnienie profesjonalnych sędziów, animatorów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników. Na turniej wieńczący projekt zaproszone zostaną osobistości ze świata sportu, co będzie stanowić atrakcję dla uczestników – dzieci szkolących się w akademiach piłkarskich klubów-beneficjentów zadania."

Adresaci zadania

dzieci i młodzież uprawiający piłkę nożną, w szczególności najmłodsi adepci futbolu: skrzaty, żaki, orliki, ale także młodzicy, trampkarze, juniorzy - przynależący do klubów prężnie działających na rzecz społeczności lokalnych.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

gminy: Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice