Powrót

SAD 36. Samochód terenowy 4x4, oraz przystosowanie go do działań służących poprawie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Dobra.


Krótki opis zadania

Zadanie polega na zakupie samochodu terenowego. Zakup ten zaspokaja potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Dobra oraz mieszkańców powiatu limanowskiego. Warto zagłosować na to zadanie, gdyż jego realizacja diametralnie poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców regionu, ale także wszystkich osób korzystających ze szlaków turystycznych na terenie Limanowszczyzny, w tym osób korzystających z tras narciarstwa biegowego na Mogielicy oraz uczestników biegów górskich w tym terenie, jak i złazów turystycznych.

Adresaci zadania

Adresatami zadania są wszyscy mieszkańcy Gminy Dobra oraz mieszkańcy powiatu Limanowskiego. Ponadto
zadanie poniesie bezpieczeństwo turystów z całego kraju którzy odwiedzają Beskid Wyspowy

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Miejscem realizacji jest Gmina Dobra. Zadanie to będzie oddziaływać na mieszkańców całego Powiatu
Limanowskiego