Powrót

KOM 10. Małopolska kocha siatkówkę – wsparcie szkółek siatkarskich z subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.


Krótki opis zadania

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego i wielickiego, prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie klubów siatkarskich subregionu Krakowski Obszar Metropolitarny, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowane do szkółek, w których szkoli się w sposób ogólnodostępny dzieci, młodzież i dorosłych.

Adresaci zadania

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Krzeszowice, Niepołomice, Liszki, Wieliczka, Proszowice.