Powrót

KOM 22. Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego


Krótki opis zadania

Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego to projekt służący organizacji ogólnorozwojowych zajęć sportowych dzieciom, młodzieży i dorosłym z nauki pływania, włączając w to elementy korekty wad postawy i rehabilitacji. Zajęcia będą odbywać się w grupach podzielonych ze względu na umiejętności. Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową mieszkańców sąsiadujących ze sobą powiatów i nawiązaniu relacji partnersko-sportowych. Mają pełnić istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania świadomości w zakresie znaczenia zdrowego trybu życia i zaszczepienia postawy fair play. Zadanie jest również odpowiedzią na walkę z wykluczeniem społecznym ze względu na status finansowy rodziny oraz odpowiedzią na selekcję z uwagi na talent i predyspozycje sportowe. Projekt zakłada, że udział w zajęciach będzie bezpłatny (zajęcia ogólnodostępne). Zadanie realizowane będzie od marca 2020 r. do grudnia 2020 r. Zajęcia sportowe będą prowadzone przez doświadczonych trenerów, instruktorów w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Adresaci zadania

Adresatami zadania są dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Zadanie będzie realizowane na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Proszowice sp. z o.o. Gmina Proszowice. Obszar oddziaływania to subregion Krakowski Obszar Metropolitarny.