Powrót

KRK 37. Mali Ratownicy


Krótki opis zadania

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Krakowa. Ponadto planuje się zapoznanie z pracą dyspozytora medycznego, systemu informatycznego obsługującego dyspozytornię oraz systemem ratownictwa.

Adresaci zadania

Uczniowie szkół podstawowych z terenu Krakowa

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

miasto Kraków