zadanie nr KRK 38

KRK 38. Karetka dla Krakowa


Krótki opis zadania

Dofinansowanie zakupu nowoczesnego ambulansu medycznego, który będzie służył mieszkańcom miasta.

Adresaci zadania

Każdy mieszkaniec miasta niezależnie od wieku

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

miasto Kraków