Powrót

KRK 38. Karetka dla Krakowa


Krótki opis zadania

Dofinansowanie zakupu nowoczesnego ambulansu medycznego, który będzie służył mieszkańcom miasta.

Adresaci zadania

Każdy mieszkaniec miasta niezależnie od wieku

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

miasto Kraków