Powrót

KRK 4. FESTIWAL INNOWACYJNEJ EDUKACJI


Krótki opis zadania

FESTIWAL INNOWACYJNEJ EDUKACJI odbędzie się w 2020 r. w krakowskiej Tauron ARENIE. To wyjątkowe wydarzenie będzie prawdziwym świętem nauki w atmosferze zabawy, sportu, nowych technologii, kultury i sztuki. Uczestniczyć w nim będzie około 9 tysięcy osób, głównie uczniowie (dzieci, młodzież), kadra pedagogiczna, dyrektorzy szkół, całe rodziny, opiekunowie, wychowawcy, trenerzy, przedstawiciele władz oraz obszaru biznesowego z całego kraju. Nasz projekt będzie także znakomitą okazją na spotkanie wielu osób z różnych miast w celu promocji własnych regionów oraz wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia w obszarze edukacyjnym. Jesteśmy przekonani, iż innowacyjny charakter naszego wydarzenia, a także liczne atrakcje z nim związane, będą szczególnie dla młodych ludzi źródłem nowych doświadczeń, a także inspiracji, które przyniosą im realne korzyści w drodze dalszego rozwoju, co przełoży się na ich przyszłe osiągnięcia zawodowe i na satysfakcję w życiu osobistym. Warto dodać, że ze względu na niepowtarzalny charakter FESTIWALU INNOWACYJNEJ EDUKACJI zostanie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.

Adresaci zadania

W Festiwalu Innowacyjnej Edukacji będzie uczestniczyć około 9 tysięcy osób, głównie:
uczniowie wszystkich poziomów edukacyjnych, kadra nauczycielska, trenerzy, szkoleniowcy, rodzice, opiekunowie, przedstawiciele biznesu i władz, inne osoby zainteresowane innowacyjnymi metodami nauczania.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Kraków, mieszkańcy Małopolski.