Powrót

SAD 14. Kultywowanie tradycji muzycznych regionu poprzez warsztaty muzyczne dla mieszkańców oraz zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Górnej


Krótki opis zadania

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez promowanie i kultywowanie tradycji muzycznych obszaru przez Orkiestrę Dętą działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Górnej. Projekt będzie się składał z dwóch zadań. Pierwsze zadanie dotyczyło będzie doposażenia orkiestry w nowe, a brakujące instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami oraz poddania renowacji tych wyeksploatowanych długoletnim użytkowaniem. Orkiestra działa już 63 lat, a na niektórych instrumentach gra się od początku, zatem potrzeby sprzętowe są ogromne. Drugim zadaniem będą warsztaty muzyczne dla mieszkańców powiatu skierowane do tych, którzy chcą poprawić swój warsztat gry na instrumentach dętych. Mogą to być członkowie orkiestr, pasjonaci, amatorzy. Warsztaty mają na celu nie tylko doskonalenie umiejętności muzycznych, ale również rozwijanie pasji i wrażliwości muzycznej.

Adresaci zadania

dzieci, młodzież, dorośli - mieszkańcy powiatu limanowskiego

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

powiat limanowski