Powrót

KRK 33. Międzynarodowy Festiwal Filmowy o tematyce ochrony środowiska


Krótki opis zadania

Celem tego przedsięwzięcia jest otworzenie widzom drzwi do świadomości współczesnych zagrożeń dla otaczającego nas środowiska.

Adresaci zadania

Do wszystkich grup mieszkańców i wszystkich grup wiekowych.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Miasto Kraków