Powrót

SAD 15. „Cztery pory roku u Lachów Szczyrzyckich” - film dokumentalny prezentujący obyczaje i zwyczaje regionu.


Krótki opis zadania

Głównym celem realizacji zadania jest potrzeba wzmocnienia tożsamości lokalnej poprzez utrwalanie, popularyzowanie i kultywowanie niematerialnego dziedzictwa Lachów Szczyrzyckich, poprzez nagranie filmu dokumentującego i prezentującego obrzędy i zwyczaje tego regionu na przestrzeni roku. Powstanie scenariusz, który będzie się opierał na dostępnych badaniach etnograficznych, jak i przekazywanymi z pokolenia na pokolenie treściami kultury. Do współpracy przy opracowaniu scenariusza zaproszeni zostaną również specjaliści posiadający unikalną wiedzę o regionie (etnograf, dialektolog, muzykolog), tak by wszystkie prezentowane treści były zgodne z kulturą przodków z największą starannością o wszelkie detale: gwarę, śpiew, strój, muzykę. Wszystkie sceny prezentowane będą przez Zespół Regionalny „Szczyrzycanie” oraz osoby spoza zespołu, które wezmą udział w dodatkowych warsztatach, w trakcie których przećwiczą opracowany scenariusz. Całość prezentacji dopełnią przygotowane specjalnie na potrzebę realizacji zadania stroje regionalne oraz odpowiednia scenografia. Prezentacje poszczególnych obrzędów i zwyczajów przeplatane będą komentarzami dotyczącymi regionu, specyfiki stroju, muzyki i tańca. Efekty prac będzie można podziwiać w trakcie spotkania podsumowującego, w czasie którego odbędzie się oficjalna premiera filmu dokumentalnego oraz uroczysty występ Zespołu Regionalnego Szczyrzycanie. W trakcie spotkania bezpłatnie dystrybuowane będą płyty zawierające zapis powstałego filmu. Płyty DVD dystrybuowane będą do szkół, instytucji kultury oraz rozprowadzane w trakcie innych występów zespołu, tak by unikalny materiał mógł dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Wierzymy, że wśród nas są również osoby, dla których przywiązanie do tradycji i troska o zachowanie dziedzictwa naszych przodków dla obecnych i przyszłych pokoleń jest sprawą priorytetową. Dlatego już teraz dziękujemy za każdy oddany głos na nasze zadanie.

Adresaci zadania

Bezpośrednimi odbiorcami zadania będą: obecni i przyszli członkowie Zespołu Regionalnego Szczyrzycanie; społeczność lokalna; mieszkańcy regionu, powiatu: w tym dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, a także osoby odwiedzające ten region tak z kraju jak i z zagranicy. Pośrednio beneficjentami będą:
- szkoły, przedszkola, jednostki kulturalne.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Szczyrzyc , Gmina Jodłownik, Powiat Limanowski, Polska, Polonia poza granicami kraju.