Powrót

SAD 3. Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych Subregionu Sądeckiego


Krótki opis zadania

Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Projekt zakłada: - przeszkolenie i certyfikację nauczycieli 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Sądeckiego w zakresie zarządzania własnym biznesem, - zakup 26 dożywotnich licencji symulacji dla 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Sądeckiego, - prowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości i/lub działalności gospodarczej i/lub innych przedmiotów i/lub zajęć dodatkowych przez przeszkolonych nauczycieli z wykorzystaniem platformy, - cykliczne, regularne spotkania w formie konsultacji on-line z osobami przygotowanymi do wsparcia merytoryczno-technicznego. Projekt przewiduje realizację warsztatów z wykorzystaniem symulatorów biznesu (na platformie internetowej) skierowanych do nauczycieli oraz obecnych i przyszłych uczniów szkół ponadpodstawowych z Subregionu Sądeckiego. Warsztaty mogą odbywać się na zajęciach dodatkowych lub/i w ramach podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości lub/i podstaw działalności gospodarczej lub/i innych przedmiotów, których podstawa programowa jest zbieżna z tematyką warsztatów. Uczestnicy będą mogli wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, podejmując realistyczne decyzje biznesowe m.in. organizacja stanowiska, zakup sprzętu, zatrudnienie pracowników, reklama tradycyjna i internetowa, sprzedaż. Po każdej rundzie decyzyjnej zostaną wyświetlone wyniki, dzięki czemu beneficjenci będą mogli sprawdzić efekty podejmowanych przez siebie decyzji. Będą mogli także porównać wyniki z wynikami innych uczestników (konkurencja). W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia oraz certyfikacja nauczycieli, w taki sposób, aby mogli prowadzić zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym.

Adresaci zadania

Nauczyciele, uczniowie i przyszli uczniowie 10 szkół ponadgimnazjalnych (16-20 lat) z Subregionu Sądeckiego. Szacuje się zaangażowanie: ok. 10-30 nauczycieli (zróżnicowana grupa wiekowa), ok. 3.000-4.000 uczniów w ciągu 2 lat

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Zajęcia będą realizowane w następujących szkołach: Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu, Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. Józefa Tischnera w Limanowej, Zespole Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach, Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu, Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu.