Powrót

KOM 23. Ogólnodostępne AED na remizach w Powiecie Krakowskim


Krótki opis zadania

Zakup i montaż 18 kompletów AED w kapsułach typu ROTAID na remizach jednostek OSP z terenu gminy Zabierzów oraz gminy Krzeszowice. Ogólnodostępne defibrylatory podniosą nie tylko możliwości bojowe Straży Pożarnych, lecz pozwolą w razie zagrożenia życia na niesienie pomocy przez dowolną osobę, która pobierze AED z kapsuły. Remizy dzięki swojemu usytuowaniu są najbardziej odpowiednimi miejscami na montaż tego typu rozwiązań.

Adresaci zadania

Wszyscy mieszkańcy. Wszystkie grupy wiekowe i społeczne.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Powiat Krakowski:
-Gmina Krzeszowice
-Gmina Zabierzów