Powrót

MZA 13. "BO aktywnie znaczy zdrowo"


Krótki opis zadania

Projekt zakłada organizację dla mieszkańców powiatu wadowickiego bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, łączących czynny odpoczynek z rozrywką. Zorganizowane zostaną zajęcia pilates dla osób 45+ wraz z prelekcją prozdrowotną i degustacją zdrowej żywności, multisportowe warsztaty dla dzieci połączone z wyjazdem na mecz na stadion Wisły Kraków oraz warsztaty tańca z elementami akrobatyki połączone z wyjazdem do Parku Trampolin do Krakowa. Celem projektu jest kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu wśród dzieci i osób dorosłych poprzez propagowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Projektem objętych zostanie 80 osób dorosłych oraz w sumie 400 dzieci.

Adresaci zadania

Zadanie skierowane jest dla mieszkańców Powiatu Wadowickiego, dla osób dorosłych 45+ oraz dla dzieci.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Wadowickiego, w gminie Mucharz – w Mucharzu, Jaszczurowej, Kozińcu i Świnnej Porębie, na terenie gminy Wadowice – w Stanisławiu Górnym, oraz na terenie Gminy Stryszów – w Stryszowie.