Logo Budżetu Obywatelskiego Małopolski

Składanie zadań w ramach 7. edycji (2023 r.)
Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
zostało zakończone. Dziękujemy.